Depth and Areal Distribution of Cs-137 in the Soil of a Small Water Catchment in the Sopron Mountains

Open access

Abstract -

The study presents the depth and areal distribution of Cs-137 activity concentration in the forest soils of Farkas Trench, a small water catchment in the Sopron Mountains, in 2001 and 2010, moreover the possible reason of the alteration in activity concentration. The Cs-137 activity values were measured in 30 plots in 2001, and in 5 in 2010. In 2001, the depth distribution of Cs-137 activity concentration in the measurement plots was shaped in accordance with a decreasing exponential function. It appeared in the 2010 data that the highest Cs-137 activity concentration had shifted lower from the top layers, and the depth distribution changed along an increasing or a stagnating function until a depth of 4 to 6 cm (in function of slope inclination), then along a decreasing function. In 2001, activity concentration in the surface soil layers (0 - 2 cm) altered between 15 and 609 Bq/kg, whereas in 2010 between 26 and 72 Bq/kg. A correlation was found between activity concentration in the surface soil layer and slope inclination. It was concluded that one of the main reasons for differences in distribution of Cs-137 activity concentration was the differing extent of soil movement.

Kivonat

- Cs-137 mélységi és területi eloszlása a Soproni hegyvidék egy kis vízgyűjtőjének talajában. A tanulmány bemutatja a Farkas-árok, a Soproni-hegység egy kis vízgyűjtője, erdei talajában a Cs-137 aktivitáskoncentráció mélységi és területi eloszlását 2001 és 2010-ben, valamint az aktivitáskoncentráció változás lehetséges okát. A Cs-137 aktivitás értékek 2001-ben 30, 2010-ben 5 helyen lettek mérve. 2001-ben a mérési helyek Cs-137 aktivitáskoncentrációjának mélységi eloszlása a talajban csökkenő exponenciális függvény szerint alakult. A 2010-es mérések adataiban látható volt, hogy a legmagasabb Cs-137 aktivitáskoncentráció a felső rétegekből lejjebb tolódott, és a mélységi eloszlás 4-6 cm mélységig egy növekvő, vagy stagnáló függvény (lejtőszög függvényében), majd egy csökkenő függvény szerint változott. 2001-ben a felszíni talajrétegek (0-2 cm) aktivitáskoncentrációja a mintavételi pontokban 15 és 609 Bq/kg között, míg 2010-ben 26 és 72 Bq/kg között változott. A felszíni talajréteg aktivitáskoncentrációja és a lejtőszög között összefüggést lehetett kimutatni. A területi eloszlás lejtőszög függéséből azt a következtetést vontuk le, hogy a Cs-137 aktivitáskoncentráció területi eltérésének egyik fő oka az eltérő mértékű talajvándorlás volt.

References

 • ARAPIS, G. - PETRAYEV, E. - SHAGALOVA, E. - ZHUKOVA, O. - SOKOLIK, G. - IVANOVA, T. (1997): Effective migration velocity of 137Cs and 90Sr as a function of the type of soils in Belarus.Journal of Environmental Radioactivity 34 (2), 171-185.

 • BERG, M.T. - SHUMAN L.J. (1995): A three-dimensional stochastic model of the behavior of radionuclides in forests II. Cs-137 behavior in forest soils. Ecological Modelling 83: 373-386.

 • BLAGOEVA, R. - ZIKOVSKY, L. (1995): Geographic and Vertical Distribution of Cs-137 in Soils in Canada. J. Environ. Radioactivity, Vol. 21 No. 3: 269 - 274.

 • BÓDIZS, D. (1997): Félvezető-detektoros gamma-spektroszkópia, laboratóriumi gyakorlat, [Gamma Spectroscopy with Semi-Conductor Detector, laboratory training notes] BME Nukleáris Technikai Intézet, Budapest: 11. (in Hungarian)

 • CSÁFORDI, P. (2010): Erózióveszélyeztetettség vizsgálata a Soproni-hegység erdősült kisvízgyűjtőjén az USLE és az EROSION-3D modellekkel. [Soil erosion risk assessment with the models USLE and EROSION-3D in the small forested catchment of Sopron Hills.] In: Proceedings of the “Environmental management conference for the liveable countryside”. Siófok, Hungary.September 2010. 189-198. (in Hungarian)

 • CSÁFORDI, P. - GRIBOVSZKI, Z. - KALICZ, P. (2010): Contribution of surface erosion to sediment transport in a small forested headwater catchment in the Sopron Hills. Journal of Landscape Management 1 (2): 3-11.

 • DU, M. - YANG, H. - CHANG, Q. - MINAMI, K. - HATTA, T. (1998): Caesium-137 fallout depth distribution in different soil profiles and significance for estimating soil erosion rate. Sciences of Soils Vol. 3: 23-33.

 • FANG H. J., YANG X. M., ZHANG X. P. AND LIANG A. Z. (2006): Using 137Cs Tracer Technique to Evaluate Erosion and Deposition of Black Soil in Northeast China. Pedosphere 16 (2): 201-209.

 • GRIBOVSZKI, Z. - KALICZ, P. - KUCSARA M. (2006): Streamflow Characteristics of Two Forested Catchments in the Sopron Hills. Acta Silvatica Lignaria Hungarica vol.2: 81-92.

 • PÁTZAY, GY. (2008): Mérési módszerek. In: Somlai, J.: Sugárvédelem. [Measurement methods. In: Somlai, J.: Radiation protection] HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0). 70-73 (in Hungarian)

 • PELLET, S. (2006): Magyarországi hatások (Csernobil - 20 év után), OAH konferencia, [Hungary effects (Chernobyl - after 20 years), in Hungarian Atomic Energy Authority Conference] Budapest, Hungary. (in Hungarian) Online: http://www.haea.gov.hu/web/v2/portal.nsf/att_files/eloadasok/$File/csereaps.ppt?OpenElement

 • PERRIN, J. - CARRIER, F. - GUILLOT, L. (2006): Determination of the vertical distribution of radioelements (K, U, Th, Cs) in soils from portable HP-Ge spectrometer measurements: A tool for soil erosion studies. Applied Radiation and Isotopes 64: 830-843.

 • PORTO, P. - WALLING, D.E. - FERRO, V. (2001): Validating the use of caesium-137 measurements to estimate soil erosion rates in a small drainage basin in Calabria, Southern Italy. Journal of Hydrology 248: 93-108.

 • WALLING, D.E. - QUINE, T.A. (1992) The use of caesium-137 measurements in soil erosion surveys.In: Erosion and Sediment Transport Monitoring Programmes in River Basins. IAHS Publication, no. 210: 143-152.

 • ZHIYANSKI, M. - BECH, J. - SOKOLOVSKA, M. - LUCOT, E. - BECH, J. - BADOT, P.M. (2008): Cs-137 distribution in forest floor and surface soil layers from two mountainous regions in Bulgaria.Journal of Geochemical Exploration 96: 256-266.

Acta Silvatica et Lignaria Hungarica

The Journal of University of West Hungary

Journal Information


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.241
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.460

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 28 28 18
PDF Downloads 3 3 1