Poroid Fungi of Hungary in the Collection of Zoltán Igmándy

Open access

Abstract

- Zoltán Igmándy (1925-2000), prominent Hungarian mycologist, worked as professor of forest protection at the University of West-Hungary Sopron. His main research area was the investigation of wood-inhabiting poroid fungi of Hungary, their occurrence and importance in forest pathology and wood protection. During his 40 years of scientific activity Igmándy created a rich fungal collection (herbarium Z. Igmándy) which includes the complete polypore mycota known to occur in Hungary until 1990. The paper provides a brief compendium of the collection, a list of species characterised by the number of specimens, number of sampling locations and enumeration of the hosts and substrata of the specimens.

Kivonat

- Magyarország csövestaplói Igmándy Zoltán gyűjteményében. Igmándy Zoltán (1925-2000) neves magyar mikológus az erdővédelemtan professzora volt a soproni Nyugat-magyarországi Egyetemen (1950-1990). Fő kutatási területe a csövestaplók magyarországi előfordulása és növénykórtani, faanyagvédelmi jelentősége volt. 40 éves tudományos tevékenysége során gazdag taplógomba gyűjteményt hozott létre, amely a Magyarországon előforduló, 1990-ig ismert, fán élő poroid taplógomba fajokat a teljesség igényével tartalmazza. A tanulmány a gyűjtemény rövid összegzése, a hazai csövestapló fajok listája a gyűjteményi darabszámmal, a gyűjtési helyek számával és a gyűjteménydarabok gazdanövényeinek, aljzatainak felsorolásával jellemezve.

References
  • IGMÁNDY, Z. (1956): Adatok a Kárpát-medence Polyporaceae flórájához I-II. [Data to the Polyporaceae of the Carpathian-Basin I-II.] Botanikai Közlemények 46: 306-306. (in Hungarian).

  • IGMÁNDY, Z. (1957): Adatok a Kárpát-medence Polyporaceae flórájához III. [Data to the Polyporaceae of the Carpathian-Basin III.] Botanikai Közlemények 47: 101-103. (in Hungarian).

  • IGMÁNDY, Z. (1965): Magyarország taplógombái I. (Polypori Hungariae I.) Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei 1965 (1-2): 201-221. (in Hungarian).

  • IGMÁNDY, Z. (1968a): Die Porlinge Ungarns und ihre phytopathologische Bedeutung II. (Polipori Hungariae II.) Acta Phytopath. Acad. Sci.Hung. 3 (2): 221-239.

  • IGMÁNDY, Z. (1968b): Die Porlinge Ungarns und ihre phytopathologische Bedeutung III. (Polipori Hungariae III.) Acta Phytopath. Acad. Sci.Hung. 3 (3): 349-359.

  • IGMÁNDY, Z. (1970): Die Porlinge Ungarns und ihre phytopathologische Bedeutung IV. (Polipori Hungariae IV.). Acta Phytopath. Acad. Sci. Hung. 5 (2-4): 279-301.

  • IGMÁNDY, Z. (1981): Hazánk csövestapló (Polyporaceae s.l.) flórája és a fajok növénykórtani jelentősége. [The Polyporaceae s. l. of Hungary and their phytopathological significance.] MTA Dissertation, Budapest. 159 p. (in Hungarian).

  • IGMÁNDY Z. (1982): Fafajaink csövestaplói (Polyporaceae s.l.). [The Polyporaceae s. l. of our tree species.] Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei 1982 (1): 5-24. (in Hungarian)

  • IGMÁNDY, Z. (1987): Schulzer hazánkban gyűjtött csövestaplóinak (Polyporaceae s.l.) revíziója. [The revision of the poroid fungi collected by Schulzer in Hungary.] Mikológiai Közlemények 1987 (2-3): 102-108. (in Hungarian).

  • IGMÁNDY, Z. (1991): A magyar erdők taplógombái. [The poroid fungi of the Hungarian forests.] Akadémiai Kiadó, Budapest. 112 p. (in Hungarian).

Acta Silvatica et Lignaria Hungarica

The Journal of University of West Hungary

Journal Information


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.241
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.460

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 12
PDF Downloads 5 5 3