Volume 13 (2013): Issue 4 (Oct 2013): Issue Editors: Magdalena Bielska, Jerzy Pilawski, Katarzyna Skupniewicz