Variation in menarcheal age of school-aged female athletes engaged in different types of sport

Open access

Abstract

It is widely known from the literature that the rate of physical development and sexual maturation is not only determined by genetics but is also modified by physical workload factors. Given the above, this paper aimed at comparing menarcheal age of school-aged athletes engaged in different types of sport (and their respective workloads) after controlling for physical traits such as body height and mass and slenderness ratio. The survey was conducted in 2017 in 6 sports schools in Poland’s Lubuskie Voivodeship. Body height and mass were measured and the slenderness index (body height divided by the cubic root of body weight) was used to establish body build. The age of menarche was self-reported by the study participants. In total, 232 girls aged 9–18 were included in the research, of whom 125 reported their age of menarche. The age-adjusted arithmetic means and standard deviations were calculated for the study participants’ estimates. The raw data were then transformed into standardized z-score values. The significance of differences was assessed by Mann-Whitney U test as an alternative to the t-test when a given variable was not normally distributed. Pearson’s correlation coefficient was used to evaluate linear relations between the workload and age at menarche. It was found that dancers, acrobats and swimmers reported the youngest menarcheal ages. Girls practising most demanding sport disciplines (in terms of strength and endurance) reported the oldest age at menarche. Girls practising more than 3 times per week had menarche later than those practising 3 times a week or less, and the difference was statistically significant. In conclusion it might be stated that the type of sport discipline has a significant effect on age of menarche. Sport disciplines involving heavier physical exertion usually delay the onset of menstruation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baxter-Jones ADG Helms P Baines-Preece J Preece M. 1994. Menarche in intensively trained gymnasts swimmers and tennis players. Annals of Human Biology 21(5):407–15.

 • Bielicki T Welon Z Żukowski W. 1988. Problem nierówności biologicznej warstw społecznych. Materiały i Prace Antropologiczne 109 Wrocław.

 • Cole TJ Bellizzi MC Flegal KM Dietz WH. 2000. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 320:1240–3.

 • Cole TJ Flegal KM Nicholls D Jackson AA. 2007. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 335:1–8.

 • Farmosi I. 1983. Data concerning the menarche-age of Hungarian female athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 23(1):89–94.

 • Jopkiewicz A Suliga E. 1995. Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. WSP Kielce.

 • Kac G Coelho MADSC Velasquez-Melendez G. 2000. Secular trend in age at menarche for women born between 1920 and 1979 in Rio de Janeiro. Brazil. Annals of Human Biology 27(4):423–8.

 • Kaczmarek M Wolański N. 2018. Rozwój biologiczny człowieka od poczęcia do śmierci. Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Kaliszewska-Drozdowska MD Krzyżaniak A Kaczmarek M Krzywińska-Wiewiorowska M. 2002. Wiek menarche na podstawie wybranych poznańskich badań antropologiczno-epidemiologicznych. In: A Malinowski J Tatarczuk R Asienkiewicz eds. Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny antropologii i wychowania fizycznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 58–60.

 • Kovalčikowa J Zrubak E Mikulova E. 1981a. Antropometricka a somatotypologicka charakteristika vrcholovych sportovkyn. Teor Praxe Tel Vych 3:152–61.

 • Kovalčikowa J Zrubak E Mikulova E. 1981b. Antropometricka a somatotypologicka charakteristika vrcholovych sportovkyn (II). Teor Praxe Tel Vych 10:593–603.

 • Krawczyk B Skład M Majle B. 1994. Age at menarche of sportswomen of different athletic experience. Biology of Sport 11:187–95.

 • Łaska-Mierzejewska T Łuczak E. 1993. Biologiczne mierniki sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce w latach 1967 1977 1987. Monografie Zakładu Antropologii PAN 10 Wrocław.

 • Łaska-Mierzejewska T Olszewska E. 2003. Antropologiczna ocena zmian rozwarstwienia społecznego populacji wiejskiej w Polsce w okresie 1967–2001. Badania dziewcząt. Studia i Monografie. Nr 95. AWF. Warszawa.

 • Łaska-Mierzejewska T. 2002. Ćwiczenia z antropologii (Ed.) Łaska-Mierzejewska T. AWF im. J. Piłsudskiego Warszawa. 109–10.

 • Malina RM. 1983. Menarche in athletes: a synthesis and hypothesis. Annals of Human Biology 10(1):1–24.

 • Malinowski A Strzałko J. (Eds). 1989. Antropologia PWN Warszawa–Poznań 455–7.

 • Malinowski A. 2009. Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Wydanie III. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra.

 • Malinowski A Tatarczuk J Asienkiewicz R. 2014. Antropologia dla pedagogów z wybranymi zagadnieniami z chronobiologii i ergonomii. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 103.

 • Meng X Li S Duan W Sun Y Jia Ch. 2017. Secular Trend of Age at Menarche in Chinese Adolescents Born From 1973 to 2004. Pediatrics. 140(2):e20170085

 • Okasha M McCarron P Davey Smith G McEwen J. 2001. Age at menarche: Secular trends and association with adult anthropometric measures. Annals of Human Biology 28(1):68–78.

 • Piechaczek H Lewandowska J. 1996. Wiek menarche i budowa ciała dziewcząt z warszawskich szkół sportowych. Wychowanie Fizyczne i Sport 1:11–7.

 • Piechaczek H Lewandowska J Orlicz B. 1996. Zmiany w budowie ciała młodzieży akademickiej Politechniki Warszawskiej w okresie 35 lat. Wychowanie Fizyczne i Sport 3 43–50.

 • Piotrowski J Skład M Krawczyk B Majle B. 1992. Somatic indices of junior rowers related to their athletic experience. Biology of Sport 9:117–25.

 • Tatarczuk J. 2006. Biospołeczne uwarunkowania rozwoju somatycznego i sprawność motoryczna wybranych grup młodzieży akademickiej. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra.

 • Wahab A Wilopo SA Hakimi M Ismail D. 2018. Declining age at menarche in Indonesia: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Adolescent Medicine and Health. DOI: https://doi.org/10.1515/ijamh-2018-0021.

 • Wilczewski A. 2005. Środowiskowe i społeczne uwarunkowania zmian w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży wiejskiej w latach 1980–2000. Studia i Monografie AWF Warszawa 104.

 • Wilczewski A. 2013. Czy dystanse środowiskowe w rozwoju dzieci i młodzieży ze wschodniego regionu Polski ulegają zmianie? AWF Warszawa. Wydział WWFiS w Białej Podlaskiej.

 • Żarów R. Chrzanowska M. Cichocka B. Gołąb S. Matusik A. 2003. Wiek menarche a wielkość dorastania wysokości ciała dziewcząt. Pediatria Polska 2:111–5.

 • Ziemilska A. 1985. Effects of intensive gymnastic training on growth and maturation of children. Biology of Sport 4:279–94.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.22
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.472

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 46 47 7
PDF Downloads 36 36 8