The use of Gage R&R in suitability analysis of a CMM used at FAMOT Pleszew

R. Michalski 1 , M. Wieczorowski 1 , B. Gapiński 1 , and P. Glazowski 2
 • 1 , Jana Pawła II 24, Poznań, Poland
 • 2 , Nowy Świat 4, Kalisz 62-800, Poland

Abstract

The subject of the article is the suitability analysis of a measuring system, specifically the Zeiss MMZ T 20 30 16 coordinate-measuring machine utilizing an extended procedure.

The article outlines the measurement preparation process and presents the research station as well as the procedure for determining Repeatability & Reproducibility (R&R).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Gapiński B., Wieczorowski M., Grzelka M., Arroyo Alonso P., Bermúdez Tomé A., The application of micro CT to assess quality of workpieces manufactured by means of rapid prototyping, Polimery, 62, 1, 2017, 53-59.

 • [2] Gapinski B., Wieczorowski M., Marciniak-Podsadna L., Dybala B., Ziolkowski G., Comparison of Different Methods of Measurement Geometry Using CMM, Optical Scanner and Computed Tomography 3D, Procedia Engineering, 69, 2014, 255–262.

 • [3] Michalski R., Glazowski P., Wpływ błędu MPEE na dokładność pomiaru współrzędnościowej maszyny pomiarowej, Stal Metale Nowe Technologie, nr, 11/12, 2018 str. 49 – 52.

 • [4] Michalski R., Analiza przydatności wybranych systemów pomiarowych w przedsiębiorstwie Famot w Pleszewie. Praca magisterska, Politechnika Poznańska, Poznań, 2007.

 • [5] Antosz K., Zastosowanie metody R&R do analizy wybranych systemów pomiarowych. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 3, 2012 str. 57-61.

 • [6] Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.

 • [7] Rączka M., Rewilk J., Zapewnienie dokładności pomiarowej w systemie zarządzania jakością. Inżynieria Maszyn, R.15, z. 3, 2010, str. 69 – 81.

 • [8] Sałaciński T., Analiza zdolności narzędzi i systemów pomiarowych, Inżynieria Maszyn, R.17, z. 2, 2012 str.74 - 83.

 • [9] Kawalec M., The analysis of repeatability and reproducibility of the measurement system applied to sleeve using the R&R methodology, Global Existential Risiks, Proceedings of the 7th International Conference, November 27, 2017, p. 92-99.

 • [10] Measurment System Analysis. Reference Manual, 4th Edition. June 2010.

 • [11] Ratajczyk E., Woźniak A., Współrzędnościowe systemy pomiarowe, Oficyna Wydawnicza Politechnika Warszawska, Warszawa 2016.

 • [12] Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie, PWN, Warszawa, 2017

 • [13] Ratajczyk E., Współrzędnościowa technika pomiarowa, Oficyna Wydawnicza Politechnika Warszawska, Warszawa 2005.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search