Comparison of various tool wear prediction methods during end milling of metal matrix composite

Open access

Abstract

In this paper, the problem of tool wear prediction during milling of hard-to-cut metal matrix composite Duralcan™ was presented. The conducted research involved the measurements of acceleration of vibrations during milling with constant cutting conditions, and evaluation of the flank wear. Subsequently, the analysis of vibrations in time and frequency domain, as well as the correlation of the obtained measures with the tool wear values were conducted. The validation of tool wear diagnosis in relation to selected diagnostic measures was carried out with the use of one variable and two variables regression models, as well as with the application of artificial neural networks (ANN). The comparative analysis of the obtained results enable.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bhattacharya D. Lane C. Lin J.T.Machninability of silicon carbide reinforced aluminium metal matrix composite Wear 181-183 (1995) 883-888

 • [2] Davim J.Diamond tool performance in machining metal-matrix composites Journal of Materials Processing Technology 128 (2002) 100-105

 • [3] El-Gallab M. Sklad M.Machning of Al./SiC particulate metal matrix composites Part I: Tool performance Journal of Materials Processing Technology 83 (1998) 151-158

 • [4] El-Gallab M. Sklad M.Machning of Al./SiC particulate metal matrix composites Part II: Workpiece surface integrity Journal of Materials Processing Technology 83 (1998) 277-285

 • [5] Elomari S. Lemieux S.Thermal expansion of isotropic Duralcan metal-matrix composites Journal of materials science 33 (1998) 4381-4387

 • [6] Frań E. Janas A. A. Kolbus.Porównanie niektórych właściwości mechanicznych kompozytów ex situ typu Duralcan z kompozytami in situ typu Al-TiC KOMPOZYTY (COMPOSITES)2(2002)4

 • [7] Jemielniak K. Automatyczna diagnostyka ostrzy narzędzi skrawających Inżynieria Maszyn R. 17 z.1 2012 r.

 • [8] Kosmol J.Automatyzacja wytwarzania. Monitorowanie ostrza skrawającego Metody konwencjonalne i sieci neuronowe WNT Warszawa 1996

 • [9] Korbowicz J. Obuchowicz A. Uciński D.Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ Warszawa 1994

 • [10] Twardowski P.Diagnozowanie i nadzorowanie stanu ostrza i powierzchni obrobionej podczas dokładnego toczenia zahartowanej stali praca doktorska Politechnika Poznańska 1998

 • [11] www.rtapublicsales.riotinto.com/En/OurProducts/Documents/FicheDuralcan_Eng-rev%202016-04-19%20CROP.PDF

 • [12] www.precorp.net/materials/mmc/(The Duralcan composites machining guidelines)

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 539 159 7
PDF Downloads 289 95 7