Maximal Amplitudes of Vibrations of the Suspended Screens, During the Transient Resonance

Open access

Abstract

A usefulness of known methods for estimations of maximal amplitudes of suspended vibrating screens, in the transient resonance, was analysed in the paper. The way of adapting – for this type of machines – the new, developed by the authors, methods of analysing the transient resonance was indicated. Their accuracy was estimated by comparing the obtained results with the results of simulation investigations performed on the model, which takes into account the influence of the body vibrations on the vibrator motion.

Agranowskaja E.A., Blechman I.I., 1969. Ob ocenkie rezonansnych amplitud kolebanii pri vybiegie systemy so mnogimi stiepieniami swobody. Dinamika Maszyn, Nauka, Moskwa.

Banaszewski T., 1990. Przesiewacze. Wyd. Śląsk.

Blechman I.I., 1994. Vibracjonnaja Mechanika. Nauka, Moskwa.

Bogusz W., 1958. Drgania fundamentów w czasie rozruchu silników wirnikowych. Rozprawy Inżynierskie, t. XCVII

Cieplok G., 2009a. Stany nieustalone nadrezonansowych maszyn wibracyjnych. UWND AGH, Kraków.

Cieplok G., 2009b. Verification of the nomogram for amplitude determination of resonance vibrations in the run-down phase of a vibratory machine. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 47, No 2.

Cieplok G., 2011. Wpływ momentu hamującego na wartość amplitudy drgań rezonansowych podczas wybiegu maszyny wibracyjnej napędzanej wibratorem bezwładnościowym. Czasopismo Techniczne, Politechnika Krakowska. Seria: Mechanika.

Giergiel M., 1992. Dobór parametrów układów hamowania nadrezonansowych maszyn wibracyjnych. Rozprawa doktorska na Wydz. MGiH AGH Kraków.

Goliński J., 1979. Wibroizolacja maszyn i urządzeń. WNT, Warszawa.

Harris C. (red.), 1957. Handbook of Noise Control. Mc Graw-Hill BookCo., New York.

Kac A.M., 1947. Vynużdionnyje kolebanija pri prochożdienii czerez riezonans. Inżyniernyj Sbornik, Wyp. 2, t. 3.

Kononienko W.O., 1964. Kolebatielnyje systemy s ograniczonnym vozbużdienijem. Nauka.

Lewis F., 1932. Vibration During Acceleration Through a Critical Speed. Asme-Trans, Vol. 54.

Markert R., Seidler M., 2001. Analytically based estimation of the maximum amplitude during passage through resonance. International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, Iss. 10-13.

Michalczyk J., 1995. Maszyny wibracyjne – obliczenia dynamiczne, drgania, hałas. WNT, Warszawa.

Michalczyk J., 2008. Phenomenon of Force Impulse Restitution in Collision Modelling. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 46, No 4.

Michalczyk J., Czubak P., 2010. Methods of Determination of Maximum Amplitudes in the Transient Resonance of Vibratory Machines. Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 55, No. 3.

Michalczyk J., 2012a. Transient Resonance of Machines and Devices in General Motion. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 50, No 2.

Michalczyk J., 2012b. Maximum Amplitudes in Transient Resonance of Distributed – Parameter Systems. Archives of Mining Sciences, Vol. 57, No 3.

Puchała A., 1977. Dynamika maszyn i układów elektromechanicznych. PWN, Warszawa.

Turkiewicz W., Banaszewski T., 1982. Wzrost amplitudy drgań podczas zatrzymywania przesiewaczy z napędami bezwładnościowymi. Archiwum Górnictwa, Vol. 27, z. 4.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 59 8
PDF Downloads 10 10 2