Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

Open access

Abstract

This article presents a procedure for determining the safety of explosive charges for their surrounding environment, using a limestone mine as a case study. Varied geological structures, as well as other constructions in the surrounding area of a mine, sometimes necessitate the use of two or more ground vibration propagation equations, and thus a variety of explosive charges, depending on the area of rock blasting. This is a crucial issue for the contractor, as it is important to blast the rock as few times as possible, while using the maximum amount of explosive charge for each blast.

Batko P., 1993. O wpływie niektórych czynników na efekt sejsmiczny strzelania. Materiały konferencyjne nt. Materiały wybuchowe i technika strzelnicza. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Gliwice-Kraków.

Batko P., 1994. Badanie wpływu własności strzelniczych materiałów wybuchowych na efekt sejsmiczny strzelania. Praca w ramach badań własnych nr 10.100.47. Sprawozdanie z badań wyko nanych w 1993 roku. Kraków.

Batko P., 2004. Wpływ wybranych elementów techniki strzelniczej na intensywność drgań gruntów. Górnictwo i Geoinżynieria, R. 28, Zeszyt 3/1. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 49-58.

Biessikirski R., Sieradzki J., Winzer J., 2001. Uwagi praktyczne do nieelektrycznego odpalania długich otworów na przykładzie systemu Nonel Unidet. Konferencja: Technika strzelnicza w górnictwie. Wyd. Art.-tekst, Jaszowiec, s. 241-252.

Biessikirski R., Winzer J., Sieradzki J., 2007. Strefa drgań parasejsmicznych wzbudzanych robotami strzałowymi w odkrywkowych zakładach górniczych., Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, WUG nr 3, ISSN 1505-0440, Katowice, s . 11-16.

Crum S., Siskind D., 1993. Response of Structures to Low - Frequency Ground Vibrations - Preliminary Study. Symp. of Explosives and Blasting, San Diego.

Dick R.A., Fletcher L.R., D’Andrea D.V., 1983. Explosives and Blasting Procedures Manual. U.S. Bureau of Mines IC 8925.

Dojcar O., 1996. Design methods for controlled blasting. Trans. Inst. Mining Metall. Sec. A, t. 105, nr 9-12.

Dubiński J., Mutke G., 2008. A naliza czynników wpływających na intensywność drgań parasejsmicznych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 4(164)/2008, s. 4-10.

Egorov M.G., Glozman L.M., 1997. Issledovanie sejsmičeskogo dejstvija npromyšlennych vzryvov na zdanija i sooruženija. Probl. mech. gorn. porod: Tr. 11 Ros. konf. po mech. gorn. porod RusRock-97, Sankt Petersburg, p. 131-137.

Karakus D., Pamukcu C., Onur A.H., Konak G., Safak S., 2010. In vestigation of the effect of ground vibration on buildings due to blasting. Archieves of Mining Science, Vol. 55, No 1, p. 123-140.

Kelly M., White T., 1993. Environmental effect of blasting, Leeds University Mining Association Journal.

Korzeniowski J.I., Onderka Zb., 2006. Roboty strzelnicze w górnictwie odkrywkowym. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski, Wrocław.

Kuzu C., Hudaverdi T., 2005. Evaluation of blast-induced vibrations - a case study of the Istanbul Cendere region. Third EFEE Word Conference on Explosives and Blasting, Brighton, p. 119-123.

Maciąg E., 1979. Interakcja układu budynek - podłoże podlegającego działaniom sejsmicznym i parasejsmicznym.

Mechanika teoretyczna i stosowana 4(17), Kraków, s. 497-536.

Maciąg E., Winzer J., Biessikirski R., 2007. Metodyka postępowania w ochronie otoczenia w przypadku robót strzałowych. WUG 9/2007 Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, Katowice, s. 56-60.

Modrzejewski Sz., 2004a. Prognozowanie wpływów robót strzałowych prowadzonych w górnictwie odkrywkowym na środowisko. Górnictwo Odkrywkowe, nr 5-6, Wrocław, s. 35-42.

Modrzejewski Sz., 2004b. Prędkość drgań jako wskaźnik propagacji parasejsmicznej. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 361-372.

Modrzejewski Sz., 2006. Zasady doboru opóźnień milisekundowych w górnictwie skalnym. Górnictwo Odkrywkowe nr 3-4, Wrocław, s. 153-157.

Müller B., Böhnke R., 2003. Verbesserung des sprengergebinisses und verringerung von erschütterungen durch anwendung der impulstheorie bei gewinnungssprengungen. Górnictwo Odkrywkowe, 7-8/2003, s. 81-92.

Oloffson S. O., 1990. Applied Explosives Technology for Construction and Mining. Nora Boktryckeri AB.

Onderka Zb., Sieradzki J.Winzer J., 2003. Technika strzelnicza 2 - Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych. UWN-D AGH, Kraków.

Onderka Zb., Sieradzki J., 2004. Efekt sejsmiczny strzelania w kopalniach odkrywkowych - aktualny stan i zalecane kierunki badań. Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3/1, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 373-384.

PN-85/B-02170 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.

Pyra J., 2008. Ocena oddziaływania górniczych robót strzałowych na obiekty budowlane. WUG Bezpieczeństwo Pracy i Ochrony Środowiska w Górnictwie, nr 3/2008 Katowice, s. 41-47.

Pyra J., 2010. Zastosowanie opóźnień milisekundowych do minimalizacji oddziaływania robót strzałowych na obiekty budowlane - Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków; Kraków, s. 527-536.

Soltani S., Bakhshandeh-Amnieh H., Bahadori M., 2011. Predicting ground v ibration caused by blasting operations in Sarcheshmeh copper mine considering the charge type by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). Arch. Min. Sci., Vol. 56, No 4, p. 701-710.

Soltani S., Bakhshandeh-Amnieh H., Bahadori M., 2012. Investigating ground vibration to calculate the permissible charge weight for blasting operations of Gotvand-Olya dam underground structures. Arch. Min. Sci., Vol. 57, No 3, p. 687-697.

Siskind D. E., 1976. Noise and Vibrations in Residential Structures from Quarry Production Blasting: Measurements at six sites in Illinois. University of Michig an Library.

Winzer J., Biessikirski R., Sieradzki J., 2006. Roboty strzałowe a ochrona środowiska - uwagi krytyczne nie tylko o oddziaływaniu na obiekty. Prace naukowe GiG, Katowice, s. 54-56.

Winzer J., Pyra A., 2007. Tłumienie drgań parasejsmicznych przy przejściu z podłoża do obiektów chronionych. ZG SITG, Katowice, Przegląd Górniczy, nr 6, s. 35-41.

Winzer J., 2008. Przyczynek do dyskusji nad oddziaływaniem drgań na obiekty otoczenia kopalń odkrywkowych. ZG SITG, Katowice, Przegląd Górniczy, nr 2, s. 10-19.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 238 204 16
PDF Downloads 64 59 5