45Th Anniversary Of The Faculty Of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology, Kraków (1967-2012)

Open access
Keywords:
References
 • Cząstka J., 1959. Rozwój wyższego szkolnictwa naftowego w Polsce. Nafta, nr 12.

 • Cząstka J., 1964. Utworzenie Oddziału Wiertniczo-Naftowego na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie. Wiadomości Naftowe, nr 7-8.

 • Cząstka J., 1974. Wspomnienia o prof. Zygmuncie Saryuszu Bielskim w trzydziestą rocznicę śmierci. Nafta, nr 4.

 • Duliński W., Liszka K., 2002. Kształtowanie kadr inżynierskich dla przemysłu naftowego na Wydziale Górniczym AGHw latach 1919-1967 (przed powstaniem Wydziału Wiertniczo-Naftowego). Jubileusz 35-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967-2002. AGH, Kraków.

 • Duliński W., Liszka K., 2007. Kształtowanie kadr inżynierskich dla przemysłu naftowego na Wydziale Górniczym AGHw latach 1919-1967 (przed powstaniem Wydziału Wiertniczo-Naftowego). Wydawnictwo AGH z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 1967-2007. WWNiG AGH, Kraków.

 • Gonet A., 2007. Historia Zakładu Wiertnictwa i Geoinżynierii. Wydawnictwo AGH z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 1967-2007. WWNiG AGH, Kraków.

 • Jucha S., 1987. Wydział i Instytut Wiertniczo-Naftowy AGH w Krakowie w 20-lecie 1967-1987. Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Z. 4, AGH, Kraków.

 • Raczkowski J., Siemek J., Stryczek S., 2007. 40-lecie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczejw Krakowie (1967-2007). Wiadomości Naftowe i Gazownicze, R. 10, nr 6.

 • Raczkowski J., Siemek J., Stryczek S., 2007. 40-lecie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczejw Krakowie (1967-2007). Wiek Nafty, R. 10, nr 2.

 • Siemek J., Stryczek S., 2002. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie w 35-leciu 1967-2002. Jubileusz 35-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967-2002, AGH, Kraków.

 • Stryczek S., 2007. 40-lecie Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1967-2007). Wydawnictwo AGH z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 1967-2007. WWNiG AGH, Kraków.

 • Stryczek S., Siemek J., Zubrzycki A., Rybicki Cz., 2008. Inżynieria Naftowa i Gazownicza - jedyny w Polsce unikalnynowy kierunek otwarty na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu - Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszicaw Krakowie. Wiadomości Naftowe i Gazownicze, R. 11, nr 3.

 • Sulima-Samujło J., 1970. Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1987. Kraków.

Archives of Mining Sciences

The Journal of Committee of Mining of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.550
5-year IMPACT FACTOR: 0.610

CiteScore 2016: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.320
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.950

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 8 8 8
PDF Downloads 2 2 2