Following the Traces of Books in the Brisigell Family

Open access

Abstract

The Brisigells were one of the families that settled in Bohemia in connection with land acquisitions during the Thirty Years’ War. The family achieved its greatest wealth in the second generation at the turn of the 18th century. The third generation suffered a gradual decline, caused i.a. by financial difficulties and debt. After the middle of the 18th century, the family disappeared from Bohemia. The electronic cataloguing of early printed books with systematically recorded provenances has made it possible to identify in the collections of the Strahov Library and the National Library a small set of books previously owned by individual family members. Not only has the analysis enabled insight into the reading interests of the Brisigell family, but it has also provided information on the wandering of the books within the family as well as within friendly and business relations with other noblemen in the regions of West and Southwest Bohemia.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BERÁNEK 1998: BERÁNEK Karel. Mistři bakaláři a studenti pražské filozofické fakulty 1640–1654: Magistri baccalaurei nec non studentes facultatis philosophicae pragensis 1640–1654. Praha: Národní knihovna 1998.

 • KELLER – CATALANO 2010: KELLER Katrin – CATALANO Alessandro. Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598–1667). Wien: Böhlau 2010.

 • KUCHAŘOVÁ 1998: KUCHAŘOVÁ Hedvika. Rod Brisigellů v Čechách. In: Heraldická ročenka 1998. Praha: Heraldická společnost v Praze 1998 s. 18–26.

 • KUCHAŘOVÁ 2001: KUCHAŘOVÁ Hedvika. Třicetiletá válka Jana Tomáše Brisigella. In: Sborník Okresního archivu v Lounech. Louny: Státní okresní archiv Louny 2001 s. 123–164.

 • KUCHAŘOVÁ 2003: KUCHAŘOVÁ Hedvika. Knihovna Bohumíra Daniela svobodného pána Wunschwitze. Sborník archivních prací 53 2003 č. 1 s. 195–226.

 • PROCHÁZKA – ÚLOVEC 1990: PROCHÁZKA Zdeněk – ÚLOVEC Jiří. Hrady zámky a tvrze okresu Tachov. Díl 2. Tachov: Okresní muzeum v Tachově 1990 s. 85–189.

 • PURŠ – KUCHAŘOVÁ 2015: PURŠ Ivo – KUCHAŘOVÁ Hedvika (edd.). Knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského: texty. Praha: Artefactum 2015.

 • RADIMSKÁ 2007: RADIMSKÁ Jitka. Knihovna šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2007.

 • ŠÍPEK 2014: ŠÍPEK Richard. Die Jauere Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz: Teil 1 Teil 2. Frankfurt am Main: Peter Lang 2014.

 • VALENTA 2011: VALENTA Aleš. Lesk a bída barokní aristokracie. České Budějovice: Veduta 2011.

 • VESELÁ 2016: VESELÁ Lenka. Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna. Praha: Academia 2016.

 • WOITSCHOVÁ 2011: WOITSCHOVÁ Klára. Gottfried Daniel Wunschwitz sběratel heraldik a genealog. Praha: Národní archiv 2011.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 50 50 5
PDF Downloads 42 42 2