An Analysis of the Quality of the Thick-Walled S355J2+N Steel Joint Welded by the Mag Method

Open access

Abstract

An analysis of the quality of the thick-walled S355J2+N steel welded joint used most frequently in the general-building, power and other contemporary steel constructions is presented in the following article. A process of examining welding technologies was made on the tick-walled butt joints of plates by using the MAG – 135 welding method. The aim of the discussed topic was to optimize the process of welding thick-walled welded joints due to their mechanical strength properties and efficiency.

[1] PN-EN ISO 4063:2011; Spawanie i procesy pokrewne-Nazwy i numery procesów.

[2] Praca zbiorowa; Poradnik inżyniera-Spawalnictwo tom II, WNT, Warszawa (2005).

[3] B. Pierożek, J. Lassociński, Spawanie łukowe stali w osłonach gazowych. WNT Warszawa (1987).

[4] R. Krawczyk, Zakresy parametrów spawania w zależności od przenoszenia metalu w łuku spawalniczym. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 4, 57-63 (2014).

[5] PN-EN 1011-2:2008; Spawanie-Wytyczne dotyczące spawania metali-Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych.

[6] PN-EN 10025-2:2008; Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych-Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

[7] J. Brózda, Stale konstrukcyjne i ich spawalność, Instytut Spawalnictwa, Gliwice (2009).

[8] PN-EN ISO 15614-1:2008; Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-Badanie technologii spawania-Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu.

[9] Świadectwo odbioru wytwórcy 3,1; blacha t30 S355J2+N-firmy METINVEST.

[10] Atest wytwórcy materiałów spawalniczych, drut elektrodowy OK Autrod 12.51-firmy ESAB.

[11] R. Kaczmarek, R. Krawczyk, Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzania badań ultradźwiękowych wykonywanych złączy, Przegląd Spawalnictwa 86, 7, 22-29 (2014).

[12] J. Deputat, Badania ultradźwiękowe Podstawy. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, (1979).

[13] PN-EN 10228-3:2000 Badania nieniszczące odkuwek stalowych Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych i martenzytycznych.

[14] R. Kaczmarek, Analiza dokładności wyznaczenia położenia nieciągłości punktowych w badaniach ultradźwiękowych z wykorzystaniem głowic podwójnych, Przegląd Spawalnictwa 10, 5-7 (2015).

[15] T. Węgrzyn, J. Piwnik, B. Łazarz, W. Tarasiuk, Mechanical properties of shaft surfacing with micro-jet cooling, MECHANIKA 21, 5, 419-423 (2015).

[16] R. Burdzik, T. Węgrzyn, Ł. Konieczny, A. Lisiecki, Research on influence of fatigue metal damage of the inner race of bearing on vibration in different frequencies, Archives of Metallurgy and Materials 59, 4, 1275-1281 (2014).

[17] G. Golanski, A. Zielinski, J. Słania, et al. Mechanical properties of VM12 steel after 30 000 hrs of ageing at 600 degrees c temperature, Archives of Metallurgy And Materials 59, 4, 1351-1354 (2014).

[18] T. Węgrzyn, J. Piwnik, D. Hadryś, Acicular ferrite in micro welding technologies, Archives of Metallurgy and Materials 59, 2, (2014).

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 243 182 16
PDF Downloads 84 70 9