Fractographic Analysis Of Selected Boron Steels Subjected To Impact Testing

Open access

Abstract

In this paper dynamic properties of low-alloy boron steels – Hardox 500, B27 and HTK 900H in delivered state (after hardening and tempering) are considered. Charpy V-notch (CVN) test results in connection with fractography in the ductile-to-brittle transition temperature region were analyzed. Obtained from CVN test the impact transition curve, not always predicts properly a behavior of materials in conditions of dynamic loading. So an analyze of character of fracture helps to evaluate the real behavior of materials. Tested samples were cut out longitudinally in relation to cold work direction. The results of CVN test for selected steels, in temperatures: −40°C, −20°C, 0°C and +20°C are presented. Regarding ductile-to-brittle transition temperature, there is a significant difference taking into account values of Charpy V energy absorbed and a character of fracture.

[1] Ł. Konat, Struktury i właściwości stali Hardox a ich możliwości aplikacyjne w warunkach zużywania ściernego i obciążeń dynamicznych, Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Seria PRE, 3, 2007.

[2] B. Łętkowska, Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i wybrane własności stali gatunku B27 oraz 28MCB5, Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Seria PRE, 2, 2013.

[3] J.W. Wyrzykowski, E. Pleszakow, J. Sieniawski, Odkształcenie i pękanie metali, WNT, Warszawa 1999.

[4] B. Łętkowska, Badania materiałowe stali HTK-700H i HTK-900H, a możliwości ich zastosowania w konstrukcji maszyn górnictwa odkrywkowego, praca dyplomowa – magisterska, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, 2007

[5] Hardox – Das Verschleiβblech der vielen Möglichkeiten, Wyd. SSAB Oxelösund, 2002.

[6] M. Blicharski, Inżynieria Materiałowa – Stal, WNT, Warszawa 2004.

[7] T. Malkiewicz, Metaloznawstwo stopów żelaza, PWN, Warszawa-Kraków 1968.

[8] J. Kowalski, J. Pstruś, S. Pawlak, M. Kostrzewa, R. Martynowski, W. Wołczyński, Influence of the Reforging Degree on the Annihilation of the Segregation Defects in the Massive Forging Ingots, Archives of Metallurgy and Materials 56, 1029-1043 (2011).

[9] W. Wołczyński, E. Guzik, W. Wajda, D. Jędrzejczyk, B. Kania, M. Kostrzewa, CET in Solidifying Roll – Thermal Gradient Field Analysis, Archives of Metallurgy and Materials 57, 105-117 (2012).

[10] T. Himemiya, W. Wołczyński, Prediction of Solidification Path and Solute Redistribution of an Iron-based Multi-Component Alloy Considering Solute Diffusion in the Solid, Materials Transactions of the Japan Institute of Metals 43, 2890-2896 (2002).

[11] S. Frydman, Ł. Konat, B. Łętkowska, G. Pękalski, Impact resistance and fractography of low-alloy martensitic steels, Archives of Foundry Engineering 8, spec. iss. 1, 89-94 (2008).

[12] S. Frydman, Ł. Konat, G. Pękalski, Analiza fraktograficzna stali Hardox 400 i Hardox 500 w badaniach udarnościowych, Górnictwo Odkrywkowe, R. 49, 3/4, 36-47 (2007).

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 221 181 14
PDF Downloads 93 84 4