Biocompatible Evaluation Of Biomaterials Used In The New Polish Extracorporeal Pulsatile Heart Assist Device ReligaHeart EXT

Open access

Abstract

The innovative extracorporeal heart support device ReligaHeart (RH EXT) has been developed, based on POLVAD ventricular assist device clinical experience, collected in more than 300 patient applications. The innovative surface engineering technologies are applied in ReligaHeart EXT device. The pump is manufactured of new generation, modified surface structure, biocompatible polyurethanes, and equipped with original tilting disc valves, Moll type. The valve ring is made of titanium alloy, TiN+Ti2N+αTi(N) diffusive layer modified, produced with glow discharge at plasma potential, in order to obtain the lowest thrombogenicity. The valve disc is made of polyether ether ketone. The complex in vitro and in vivo biological evaluations were performed, confirming both biomaterials biocompatible properties and device biocompatibility, proved in 30 days animal heart support.

[1] M. Gawlikowski, R. Kustosz, A. Kapis, W. Bujok, Z. Małota, K. Janiczak, L. Czerwiński, M. Czak, M. Głowacki, M. Gonsior, Nowej generacji system pozaustrojowego wspomagania serca ReligaHeart EXT, [in:] L. Leniowska, Z. Nawrat (Ed.), Postępy inżynierii biomedycznej, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski – Inprona (2013).

[2] G. Religa, J. Pacholewicz, R. Wojnicz, E. Reichman-Warmusz, M. Kościelniak-Ziemniak, A. Kapis, W. Bujok, M. Gonsior, R. Kustosz, Analiza skuteczności i czynników ryzyka stosowania wspomagania serca pozaustrojowymi pulsacyjnymi pompami wspomagania serca POLCAS, [in:] A. Jarosz, R. Kustosz, M. Gonsior (Ed.) Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne, Epigraf (2013).

[3] A. Kapis, M. Czak, R. Kustosz, M. Gawlikowski, Nowy pozaustrojowy system wspomagania serca ReligaHeart EXT, [in:] A. Jarosz, R. Kustosz, M. Gonsior (Ed.) Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne, Epigraf (2013).

[4] A. Szuber, M. Głowacki, M. Gawlikowski, A. Kapis, R. Kustosz, M. Gonsior, T. Rusin, T. Machoczek, Polska jednodyskowa mechaniczna zastawka typu Moll, przeznaczona do stosowania w pozaustrojowych komorach serca ReligaHeart EXT – Sposób wytwarzania i montażu oraz badania kwalifikacyjne zastawek, [in:] L. Leniowska, Z. Nawrat (Ed.), Postępy inżynierii biomedycznej, Wydawnictwo Uniwersytet Rzeszowski – Inprona (2013).

[5] A. Szuber, A. Kapis, R. Kustosz, K. Jóźwik, D. Witkowski, D. Obidowski, P. Reorowicz, P. Kłosiński, M. Głowacki, M. Gawlikowski, M. Gonsior, Polska mechaniczna zastawka dyskowa typu MOLL przeznaczona do stosowania w pulsacyjnych pompach wspomagania serca ReligaHeart EXT, [in:] A. Jarosz, R. Kustosz, M. Gonsior (Ed.) Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne, Epigraf (2013).

[6] M. Gonsior, A. Kapis, M. Darłak, R. Kustosz, P. Jurkowski, Z. Narojek, Platforma technologiczna polskich protez serca, [in:] A. Jarosz, R. Kustosz, M. Gonsior (Ed.) Polskie protezy serca, opracowanie konstrukcji, badania kwalifikacyjne, przedkliniczne i kliniczne, Epigraf (2013).

[7] M. Gonsior, R. Kustosz, T. Borowski, M. Ossowski, M. Sanak, B. Jakiełła, E. Czarnowska, T. Wierzchoń, Inżynieria Biomateriałów 14, 102, (2011).

[8] M. Gonsior, R. Kustosz, T. Borowski, M. Ossowski, M. Sanak, B. Jakiełła, T. Wierzchoń, Inżynieria Materiałowa – metale, ceramika, tworzywa sztuczne, kompozyty 3, 175, (2010).

[9] M. Gonsior, R. Kustosz, M. Sanak, B. Jakiełła, T. Borowski, M. Ossowski, T. Wierzchoń, Inżynieria Biomateriałów XII (2009).

[10] M. Gonsior, T. Borowski, E. Czarnowska, M. Sanak, R. Kustosz, M. Ossowski, T. Wierzchoń, [in:] Proceeding of Biomaterials Conference: Advancing Biomaterials in Africa, Pretoria, South Africa (2009).

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 200 168 18
PDF Downloads 121 113 18