The Study of the Impact of Surface Preparation Methods of Inconel 625 and 718 Nickel-Base Alloys on Wettability by BNi-2 and BNi-3 Brazing Filler Metals

Open access

Abstract

The article discusses the impact of surface preparation method of Inconel 625 and 718 nickel-base alloys in the form of sheets on wettability of the surface. The results of the investigations of surface preparation method (such as nicro-blasting, nickel plating, etching, degreasing, abrasive blasting with grit 120 and 220 and manually grinding with grit 120 and 240) on spreading of BNi-2 and BNi-3 brazing filler metals, widely used in the aerospace industry in high temperature vacuum brazing processes, are presented. Technological parameters of vacuum brazing process are shown. The macro- and microscopic analysis have shown that nicro-blasting does not bring any benefits of wettability of the alloys investigated.

[1] K. Ferenc, Spawalnictwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2013.

[2] T. Babul, S. Kowalski, J. Senkara, J. Jakubowski, T. Gancarczyk, Zastosowanie lutów na bazie srebra i złota do lutowania wybranych części silników lotniczych, Inżynieria Powierzchni, 3, 44-52 (2007).

[3] A. Winiowski, Lutowanie twarde w próżni - możliwości i przykłady, Przegląd Spawalnictwa 8-9, 60-64 (2004).

[4] T. Babul, S. Kowalski, Lutowanie przewodów hydraulicznych pneumatycznych i paliwowych do silników lotniczych, Inżynieria Powierzchni, 3, 26-31 (2006).

[5] T. Babul, J. Jakubowski, J. Kopeć, S. Kowalski, J. Senkara, L. Turowska, Lutowanie próżniowe uszczelnień ulowych w aparatach kierujących wykonanych ze stopów Hastelloy i Inconel z zastosowaniem lutu NiCrSiB, Przegląd Spawalnictwa 9, 124-129 (2007).

[6] I. Dul, J. Kopeć, A. Poradka, L. Turowska, T. Babul, S. Kowalski, J. Jakubowski, J. Senkara, Wpływ wybranych czynników technologicznych na proces lutowania próżniowego stopów Ni i stali wysokostopowej 18-8, Przegląd Spawalnictwa 10, 77-80 (2009).

[7] http://www.specialmetals.com (28.07.2013).

[8] http://www.blastingtechniques.com (05.08.2013).

[9] H.D. Solomon, R.E. Delair, J. Thyssen, The High-Temperature Wetting Balance and the Influence of Grit Blasting on Brazing of IN718, Welding Journal, 278-287, October 2003.

[10] J. Baranowski, Lutowanie twarde części w przemyśle lotniczym, Przegląd Spawalnictwa 8-9, 57-59 (2004).

[11] http://www.vbcgroup.com (28.07.2013).

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 240 213 16
PDF Downloads 130 122 10