Typical Failures in the Damaged Rolling Elements Made of Different Materials in the Most Important Vehicle Units/ Typowe Awarie Wynikające Z Uszkodzeń Elementów Tocznych Wazniejszych Zespołów Pojazdów Wykonanych Z Różnych Materiałów

Open access

Abstract

Bearings are widely used in motor vehicles. The operations of natural causes wear on the bearing components. However, the rolling bearing wear often results in damage to other elements or components throughout the vehicle. The paper presents examples of typical and untypical consequence damage bearings used in vehicles. Damage are described in elements made ??of different materials.

[1] T. Węgrzyn, Proposal of welding methods in terms of the amount of oxygen. Archives of Materials Science and Engineering 47(1), 57-61 (2011).

[2] T.Wegrzyn, J. Piwnik , B. Łazarz , R.Wieszała, D. Hadrys, Parameters of welding with micro-jet cooling. 1473 Archives of Materials Science and Engineering 54(2), 86-92 (2012).

[3] T. Wegrzyn, J. Piwnik, R. Burzik, G. Wojnar, D. Hadrys, New welding technologies for car body frame welding. Archives of Materials Science and Engineering 58(2), 245-249 (2012).

[4] T. Wegrzyn, R. Wieszała, Significant alloy elements in welded steel structures of car body. Archives of Metallurgy and Materials 57(1), 45-52 (2012).

[5] A. Ubysz, Współczesne silniki samochodowe. Czesc 1. Wydawnictwo Pol. Sl. Gliwice 1998.

[6] Praca zbiorowa pod redakcja Jaskiewicza Z., Poradnik inżyniera samochodowego. Elementy i materiały. WKiŁ,Warszawa 1990.

[7] SKF Materials: Narzedzia do obsługi łozysk i srodki smarne, Publikacja 3000, SKF Group 2008.

[8] G. Golanski, J. Słania, Effect of different heat treatments on microstructure and mechanical properties of the martensitic GX12CrMoVNbN91 cast steel. Archives of Metallurgy and Materials, zeszyt 4, (2012).

[9] J. Słania, Influence of phase transformations in the temperature ranges of 1250-1000_C and 650-350_C on the ferrite content in austenitic welds made with T 23 12 LRM3 tubular electrode. Archives of Metallurgy and Materials, zeszyt 3, (2005).

[10] K. Krasnowski, Influence of Stress Relief Annealing on Mechanical Properties and Fatigue Strength of Welded Joints of Thermo-Mechanically Rolled Structural Steel Grade S420MC. Archives of Metallurgy 54, 4, (2009).

[11] B. Slazak, J. Słania, T. Wegrzyn, A.P. Silva, Process Stability Evaluation of Manual Metal Arc Welding Using Digital Signals, reprint from VI International Materials Symposium, Materiais 2011, Guimar˜aes, Portugal, 18-20 Abril 2011, full paper published in Materials Science Forum Vols. 730-732 (2013) online www.scientific.net, copywright Trans Tech Publications, Switzerland, 847-852.

[12] Z. Stanik, Diagnosis of rolling bearing following the model -assumptions, International Congress on Technical Diagnostics. Diagnostics’2012, Kraków, Poland, 3rd - 5th September 2012. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 136 (2012).

[13] T. Matyja, Z. Stanik, Zagadnienie kontaktu krzywki z popychaczem. Zesz. Nauk. PSl. nr 1524 Transp. 42, 155-162 (2001).

[14] G. Perun, B. Łazarz, Modelowanie uszkodzen łozysk tocznych przekładni zebatych stanowiska mocy krazacej. Zesz. Nauk. PSl. nr 1803 Transp. 64, 201-208 (2008).

[15] P. Adamiec, Z. Stanik, T. Matyja, Badanie zuzycia pary trybologicznej krzywka-popychacz. INTERKONMOT’ 98. [Konstrukcja,technologia i eksploatacja pojazdów samochodowych u progu XXI wieku. Miedzynarodowa konferencja naukowa, Zakopane, pazdziernik 1998 r.]. Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 1998, s. 207-214, bibliogr. 4 poz. Czasopismo Techniczne; Politechnika Krakowska R. 95, z. 5-M Mechanika.

[16] P. Adamiec, Z. Stanik, T. Matyja, Modelowanie zuzycia pary trybologicznej krzywka - popychacz. Modelowanie w mechanice. XXXVII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 9-13.02.1998. [T.2]. [Red. E. Opoka]. Politechnika Slaska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice: Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1998, s. 9-14, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej; Politechnika Slaska nr 7).

[17] B. Łazarz, H. Madej, G. Perun, Z. Stanik, Vibration based diagnosis of internal combustion engine valve faults. Diagnostyka 2, 13-18 (2009).

[18] B. Łazarz, G. Perun, Modelowanie łozysk tocznych w układach napedowych z przekładnia zebata. Diagnostyka maszyn. XXXV Jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum, Wegierska Górka, 03.03-08.03.2008 r. Politechnika Slaska. Wydział Transportu. Katowice.

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 124 68 4
PDF Downloads 64 44 3