Influence of a Substrate Surface on the (Zn) – Coating Formation/ Wpływ Powierzchni Podłoża Na Kształtowanie Się Powłoki (Zn)

Open access

Abstract

The steel substrate was cut by means of different methods, like water jet, laser or oxyacetylene blowpipe. So, some different surfaces (after cutting / without cutting) were subjected to the (Zn) - hot dip galvanizing. The galvanizing process was performed in industrial conditions by applying the constant temperature equal to 457°C, and a dipping time equal to 150 s. The (Zn) - coating morphologies and sub-layer thicknesses were analyzed to explain some expected differences in the coatings formation

[1] A. Klimpel, Spawanie, zgrzewanie i ciecie metali, WNT, 2006.

[2] PN-EN ISO 14713-2:2010 Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozja konstrukcji ze stopów zelaza - Czesc 2: Cynkowanie zanurzeniowe.

[3] S. Wegrzynkiewicz, M. Hajduga, D. Sołek, J. Masalski, Wpływ przygotowania powierzchni stali 30MnB4 na strukture i ciagłosc powłoki Zn uzyskanej w procesie cynkowania ogniowego, Ochrona przed korozja 4-5, 181-185 (2011).

[4] J. Wesołowski, Powłoka cynkowa na stali - powstawanie, budowa i własciwosci, portal-cynkowniczy.pl 2008.

[5] O. Kubaschewski, Iron-Binary Phase Diagrams. Berlin, Springer-Verlag 1982.

[6] P.B. Burton, P. Perrot, Phase Diagram of Binary Iron Alloys. American Society for Metals, Metal Park. OH, 459-466 (1993).

[7] T.B. Massalski, Binary Alloy Phase Diagrams. ASM International, 1990.

[8] D. Kopycinski, E. Guzik, Powłoka cynkowa na powierzchni odlewu z zeliwa sferoidalnego. Inzynieria Materiałowa, 6, 2008.

[9] D. Kopycinski, Monograph, AGH Kraków, 2006.

[10] W. Wołczynski, E. Guzik, J. Janczak - Rusch, D. Kopycinski, J. Golczewski, H.M.Lee, J. Kloch, Morphological Characteristics of multi-layer/substrate systems, Materials Characterization, 56,274-280 (2006).

[11] W. Wołczynski, E. Guzik, K. Kurzydłowski, J. Kloch, J. Janczak - Rusch, Macro/Micro Gradient of Solute Concentration during Solidification of the Ni-Al-Ni Interconnections, Archives of Metallurgy and Materials 50, 231-240 (2005).

[12] W. Wołczynski, J. Janczak - Rusch, J. Kloch, T. Rutti, T. Okane, A Model for Solidification of Intermetallic Phases from Ni-Al System and its Application to Diffusion Soldering, Archives of Metallurgy and Materials 50, 1055-1068 (2005).

[13] V. Kulik, Povlaky ˇz´arov´eho zinku na p´alen´ych Plochach, 17 konference zaroveho zinkovani, Ostrava, Czech Republic, 26-38 (2011).

[14] S. Sepper, P. Peetsalu, V. Mikli, M. Saarna, The effect of substrate microstructure on morphology of zinc coatings, 8th International DAAM Baltic Conference, Industrial Enginnering, Talin, Estonia, 2012.

[15] A. Mazurkiewicz, Wybrane własciwosci warstwy wierzchniej po przecinaniu róznymi metodami, TRANSCOMP, XIV International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, 2164-2172 (2010).

[16] S.Zaborski, T. Strechnij, Laserowe i plazmowe ciecie blach ze stali niestopowych i kwasoodpornych Inzynieria Maszyn 4, 16, 109-116 (2011).

[17] J. Sobieszczański, Spajanie, OWPW, Warszawa 2004.

[18] P. Liberski, H. Kania, P. Podolski, J. Mendala, A. Talarek, Rola warstwy zewnetrznej powłoki cynkowej w ochronie stopów zelaza przed korozja Ochrona przed korozja 4, 132 (2006).

[19] D. Jedrzejczyk, M. Hajduga, S. Wegrzynkiewicz, W. Skotnicki, Influence of the surface state on hot dip Zn galvanizing of iron alloys, Metal 2012, Brno, Czech Republic, 2012.

[20] S. Trela,Badania wpływu ciecia laserowego na twardosc stali nisko- i srednioweglowych, Mechanik 12, 77, 877-878 (2004).

[21] PN-EN ISO - 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa - Wymagania i metody badan.

[22] PN-EN ISO 14713-2:2010 Powłoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozja konstrukcji ze stopów zelaza - Czesc 2: Cynkowanie zanurzeniowe.

[23] PN-EN ISO 6507-1:2007 Metale - Pomiar twardosci sposobem Vickersa - Czesc 1: Metoda badan.

Archives of Metallurgy and Materials

The Journal of Institute of Metallurgy and Materials Science and Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.776

CiteScore 2016: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.347
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.740

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 147 95 9
PDF Downloads 121 102 9