Church Music as Reflected in the Journal Biserica Ortodoxă Română [Romanian Orthodox Church] in the Second Half of the Twentieth Century

Elena Chircev 1
 • 1 “Gheorghe Dima” National Academy of Music Cluj Napoca,

Abstract

The journal Biserica Ortodoxă Română [The Romanian Orthodox Church] was founded on November 17, 1873, at the initiative of Romania’s Primate Metropolitan Nifon Rusailă (1789-1875). The aim of the publication – whose first issue was launched on October 1, 1874 – was to inform the clergy and believers about the activity of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church. In the 146 years since the publication of its first issue, the journal’s contributors have included outstanding personalities of the Romanian Orthodoxy, such as Priest-Professors Dumitru Stăniloae, Ioan G. Coman, Ene Branişte, Liviu Stan, Mircea Păcurariu, Ion Bria a.o. Church music was present in the journal’s pages both through articles, studies and reviews, and through scores of choral or psaltic works written by Church servants among whom Bishop Melchisedec Ștefănescu of Roman at the end of the 19th century, or Deacon Grigore Panțiru, Professor Nicolae Lungu, Priest-Professor Gheorghe Șoima, Archd. Sebastian Barbu-Bucur, Ph.D., Priest-Professors Constantin Drăgușin, Nicu Moldoveanu, Alexie Buzera a.o. in the 20th century. This paper summarizes these contributions and shows how the change of political regime in mid-20th-century Romania influenced the topics of the articles and the religious musical works published in the journal of the Romanian Patriarchate.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • A[lexe], G. (1960). Cântări liturgice în stil psaltic. Recenzie la cartea pr. Ion Runcu [Liturgical Chants in Psaltic Style. Review of Pr. Ion Runcu’s Book]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXVIII (1960), 7-8, 753-754. București.

 • A[lexe], G. (1960). O nouă contribuție la uniformizarea muzicii bisericești [A New Contribution to the Standardization of Church Music]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXVIII (1960), 7-8, 755-758. București.

 • Alexe, Șt. C. (1957). Foloasele cântării în comun după Sfântul Niceta de Remesiana [The Benefits of Joint Chanting According to Saint Nicetas of Remesiana]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXV (1957), 1-2, 165-182. București.

 • Barbu-Bucur, S. (1969). Monumente muzicale. Filothei sin Agăi Jipei. Prima psaltichie românească cunoscută până acum (1713) [Musical Monuments. Filothei sin Agăi Jipei. The First Psaltic Music Manual Known So Far (1713)]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXVII (1969), 9-10, 1066-1075. București.

 • Barbu-Bucur, S. (1988). Iovașcu Vlahul. Protopsaltul curții Ungrovlahiei și epoca sa în manuscrisele de la Muntele Athos. [Iovașcu the Vlach. Protopsaltes at the Ungro-Wallachian Court and His Epoch in the Manuscripts of Mount Athos]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year C VI (1988), 7-8, 62-104. București.

 • Barbu-Bucur, S., Archd. (1990). Rugăciune [Prayer]. Vestitorul Ortodoxiei Românești [The Herald of Romanian Orthodoxy Journal], Year II, 13-14. București.

 • Barbu-Bucur, S., Archd. (1990). Cântări la înmormântare și parastas [Chants for Funerals and Memorial Services]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CVIII (1990), 3-4 (March-Apr.), I-XXXII (Anexa [Appendix]). București.

 • Barbu-Bucur, S., Archd. (1995). Manuscrise psaltice românești în biblioteci străine [Romanian Psaltic Manuscripts in Foreign Libraries]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CXIII (1995), 1-6, 267-272. București.

 • Bărbulescu, D. (1960). Completări și îndreptări la bibliografia românească veche [Additions and Corrections to the Old Romanian Bibliography]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXVIII (1960), 5-6, 545-559. București.

 • Bărbulescu, M. & Deletant, D. & Hitchins, K. & Papacostea, Ș. & Teodor, P. (2002). Istoria României [The History of Romania], București: Corint.

 • Buzera, Al. (1996). Ghelasie Basarabeanul. Contribuții [Ghelasie the Bessarabian. Contributions]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CXIV (1996), 7-12, 382-394. București.

 • Căciulă, O. (1958). În legătură cu muzica bisericească [In the Matter of Church Music]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXVI (1958), 9, 816-817. București.

 • Ciobanu, Gh. (1969). Anton Pann și « românirea » cântărilor bisericești [Anton Pann and the « Romanianization » of Church Chants]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXVII (1969), 10-11, 1154-1160. București.

 • Ciobanu, Gh. (1966). Școala muzicală de la Putna [The Music School from Putna]. Muzica [“Music” Journal], Year XVI (1966), 9, 14-20. București.

 • Ciobanu, Gh. (1972). Muzica bisericească la români [Romanian Church Music]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year XC (1972), 1-2, 162-195. București.

 • Cocora, G. (1960). Tipografia și tipăriturile de la Episcopia Buzăului [Typography and Prints from the Bishopric of Buzău]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXVIII (1960), 3-4, 286-331. București.

 • Cucu, Gh. (1964). Cântările Sfintei Liturghii [The Chants of the Divine Liturgy Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXVIII, 3-4, Anexa [Appendix], I-LXXX. București.

 • Ionescu, C. C. (1993). Profesorul Ion Popescu-Pasărea, pedagog național al muzicii noastre bisericești [Professor Ion Popescu-Pasărea, The National Pedagogue of Our Church Music]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year XCIII, 4-6, 92-98. București.

 • Lungu, N. & Costea, G. & Croitoru I. (1951). Gramatica muzicii psaltice. Studiu comparat cu notația lineară [The Grammar of Psaltic Music. Comparative Study with Linear Notation]. București: Editura Institutului Biblic.

 • Lungu, N. (1952). Cântarea în comun ca mijloc de lămurire a dreptei credințe [Joint Chanting as a Means of Understanding the Orthodox Faith]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXX (1952), 11-12, 890-899. București.

 • Ionescu-Palas N. & Moldoveanu, N. (1999). Prohodul Domnului [Lamentations over the Dead Christ]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CXVII (1999), 1-6, I-LVIII (Anexă [Appendix]). București.

 • Marina, J., patriarch (1959). 600 de ani de la întemeierea Mitropoliei Ungro-Vlahiei [1600 Years from the Establishment of the Metropolitan See of Ungro-Wallachia]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXVII (1959), 7-8. București.

 • Moisescu, T. (1999). Preotul Ioan D. Petrescu-Visarion. Ctitor al Școlii românești de muzică bizantină [Priest Ioan D. Petrescu-Visarion. Founder of the Romanian School of Byzantine Music]. In Monodia bizantină în gândirea unor muzicieni români [Byzantine Monody in the Conception of Romanian Musicians]. București: Editura Muzicală.

 • Moldoveanu, N. Pr. (1974). Izvoare ale cântării psaltice în Biserica Ortodoxă Română. Manuscrisele muzicale vechi bizantine din România (grecești, româno-grecești), până la începutul secolului al XIX-lea [Sources of the Psaltic Chant in the Romanian Orthodox Church. The Old Byzantine Musical Manuscripts from Romania (Greek, Romanian-Greek), until the Beginning of the 19th Century], PhD Thesis. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year XVII (1974), 1-2, 131-280. București.

 • Moldoveanu, N. Pr. (1974). Cercetări asupra manuscriselor în notație bizantină existente în Biblioteca Națională din Viena. Manuscrise bizantine provenite din România și autori români [Research on the Manuscripts in Byzantine Notation from the National Library in Vienna. Byzantine Manuscripts from Romania and by Romanian Authors]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CII, 3-4, 238-245. București.

 • Moldoveanu, N. Pr. (1985). Muzica bisericească la români în sec. XX [Romanian Church Music in the 20th Century]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CIII (1985), 7-8, 615-636. București.

 • Moldoveanu, N. Pr. (1974). Creația corală bisericească la români în sec. al XX-lea [Romanian Choral Church Music in the 20th Century]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CIV, 3-4, 117-139. București.

 • Moldoveanu, N. Pr. (1991). Afirmarea muzicii românești în vremea domniei lui Al. I. Cuza (1859-1866) [Romanian Music During the Reign of Al. I. Cuza (1859-1866)]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CIX, 4-6, 121-154. București.

 • Panțiru G. (1969). Necesitatea și actualitatea cercetării științifice a vechii muzici bizantine [The Need and Topicality of the Scientific Research on Old Byzantine Music]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXVII (1969), 3-4, 434-441. București.

 • Panțiru, G., dea. (1969). Manuscrisele muzicale inedite de la Mănăstirea Putna [The Unpublished Musical Manuscripts from the Putna Monastery]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXVII (1969), 11-12, 1257-1264. București.

 • Petrescu, I. D. (1967). Études de paléographie musicale [Musical Palaeography Studies]. București: Editura Muzicală.

 • Popescu, G. (1976). O lucrare monumentală despre muzica bizantină [A Monumental Work on Byzantine Music]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXV, 9-10, 1057-1059. București.

 • Popescu, P. (1962 a). Manuscrise slavone din Mănăstirea Putna, I [Slavonic Manuscripts from the Putna Monastery, I]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXX (1962), 5-6, 275-290. București.

 • Popescu, P. (1962 b). Manuscrise slavone din Mînăstirea Putna, II [Slavonic Manuscripts from the Putna Monastery, II]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXX (1962), 7-8, 535-557. București.

 • Popescu, P. (1962 c). Mărcile de hârtie filigranate pe manuscrisele slavone din Mînăstirea Putna [The Watermarks on the Slavonic Manuscripts of the Putna Monastery]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXX (1962), 9-10. București.

 • Runcu, I. pr. (1964). Imn Patriarhal [Patriarchal Hymn]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXII (1964), 5-6, 446-450. București.

 • Smochină N. & Panțiru, G., dea. (1970). Un vechi imn despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava [An Old Hymn to Saint John the New from Suceava]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXVIII (1970), 5-6, 602-606. București.

 • Stănciulescu-Bârda, Al. & Stănciulescu-Bârda, C. (2016). Bibliografia revistei Biserica Ortodoxă Română (1874-2014) [Bibliography of the “Romanian Orthodox Church” Journal (1874-2014)], I. Malovăț: Editura Cuget Românesc.

 • Târgovișteanu, A., bishop (1953). Despre cântarea credincioșilor în biserică [About the Believers’ Singing in Church]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXI (1953), 11-12, 1118-1123. București.

 • Vasile, V. (1993). O viață în slujba muzicii bisericești: Ion Popescu-Pasărea (1871-1943) [A Life in the Service of Church Music: Ion Popescu-Pasărea (1871-1943)]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CXI (1993), 10-12, 111-116. București.

 • Vasile, V. (1997). Activitatea muzicală a lui Macarie Ieromonahul la Mănăstirea Neamț [The Musical Activity of Hieromonk Macarie at the Neamț Monastery]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CXV (1997), 7-12, 278-293. București.

 • Vasile, V. (1999). Nectarie Vlahul, figură reprezentativă a muzicii bisericești din secolul al XIX-lea [Nektarios the Vlach, a Prominent Figure of 19th-Century Church Music]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CXVII, 7-12, 464-472. București.

 • Vasilescu, Gh. (1982). Documente inedite privitoare la viața și activitatea compozitorului Gheorghe Cucu [Unpublished Documents Regarding the Life and Work of Composer Gheorghe Cucu], Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year C (1982), 7-8, 719-730. București.

 • Vasilescu, Gh. (1986). Precizări documentare privind activitatea compozitorului D. G. Kiriac [Documentary Details Regarding the Activity of Composer D. G. Kiriac]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CIV (1986), 5-6, 134-153. București.

 • Velea M. pr. (1982). Gavriil Musicescu dirijor și compozitor de muzică corală bisericească [Gavriil Musicescu – Conductor and Composer of Choral Church Music]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year C (1982), 11-12, 984-989. București.

 • Velea M., pr. (1984). Școala muzicală de la Putna în context general românesc și balcanic (sec. XV-XVI) [The Music School from Putna in a Romanian and Balkan General Context]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year CII (1984), 3-4, 232-237. București.

 • *** (1964) Editorial [Editorial]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXII (1964), 7-8, 983. Bucharest.

 • *** (1958) Nota redacției [Editor’s Note]. Muzica bisericească în atenția Sanctității Sale Patriarhului Ecumenic [Church Music in the Attention of His All-Holiness Ecumenical Patriarch]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXXXVI (1958), 1-2, 129. București.

 • *** (1949) Statutul pentru organizarea și funcționarea BOR [Statute for the Organization and Functioning of the Romanian Orthodox Church]. Biserica Ortodoxă Română [“Romanian Orthodox Church” Journal], Year LXVI (1949), 1-2, Appendix. București.

 • ***Decretul nr. 177/1948 [Decree No. 177/1948]. Retrieved from http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47, accessed: 20 March, 2019.

 • https://vestitorulortodoxiei.ro/istoric/

 • ***https://www.academia.edu/18699014/CERCETARILE_DE_MUZICOLOGIE_BIZANTINA_IN_ROMANIA_TOTALITARA

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search