Ciprian Porumbescu, creator and protagonist of the Romanian operetta

Rosina Caterina Filimon 1
 • 1 “George Enescu” National University of Arts Iaşi, , Romania

Abstract

Musical-theatrical pieces of the nineteenth century, propagated by Italian, French and German troops, were an inspiration for Romanian composers. They will create similar fashionable musical theatre genres, in Romanian, for entertainment purposes. Works placed on the border between vaudeville and the lyrical genre can be identified in the creation of the newly emerging genre of operetta: such pieces are the compositions of Alexandru Flechtenmacher, Eduard Wachmann, Eduard Caudella. In the cultural atmosphere of the time, patriotic musician Ciprian Porumbescu (1853-1883) would find the perfect way to put a longstanding artistic wish into practice: to compose an operetta, following the success of his humorous musical-theatre pieces Cisla and Candidatul Linte [Candidate Linte]. A multifarious personality, a lover of folklore and of his nation, Ciprian Porumbescu – one of the founders of the national school of music – contributed to the authenticity and identity of the Romanian musical language through his extensive works; one important contribution is the composition of the first Romanian cultivated operetta Crai Nou [New Moon] (1882). As a tribute to his art, on the centenary of his birth, the creator of the operetta Crai nou becomes the protagonist of the operetta Lăsați-mă să cânt [Let me sing] (1954) by Gherase Dendrino, set during the time of the staging of Porumbescuʼs musical-dramatic work. Crai Nou and Lăsați-mă să cânt are highlights of the Romanian lyrical theatre, from the artistic past and present, and hold their position as musical pieces frequently performed and received with interest and enthusiasm.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Banciu, Ax. (1933). Familia Porumbescu şi Braşovul [The Porumbescu family and Braşov], Țara Bârsei, Anul V. September-Octomber, No. 5, 400-415. Brașov.

 • Brediceanu, T. (1908). Ciprian Porumbescu și opereta Crai Nou [Ciprian Porumbescu and operetta New Moon]. Luceafărul, revistă ilustrată pentru literatură şi artă, Anul VII, No. 13, 1 July, 316-317. Sibiu

 • Breazul, George. (1966). Pagini din istoria muzicii româneşti [Pages from the history of Romanian music]. București: Editura Muzicală.

 • Bucescu, F. (2012). Ghidul iubitorilor de folclor [The folklore lovers’ guide], Consideraţii etnomuzicologice privind doina vocală şi melodiile instrumentale din Bucovina [Ethnomusicological considerations regarding vocal melody and instrumental songs in Bucovina], vol. 1, Centrul Cultural Bucovina [Bucovina Cultural Center] (CCPCT), (pp. 73-93). Suceava: Editura Lidana.

 • Catrina, C. (2006). Muzica și muzicienii Brașovului în secolul al XIX-lea [Music and musicians of Brasov in the 19th century], Țara Bârsei, 5, 100-111, Brașov: Graphica print.

 • Cionca, N. (1974). Ciprian Porumbescu, o viaţă, o epocă, un ideal [Ciprian Porumbescu, a life, an era, an ideal]. Bucureşti: Editura Muzicală.

 • Cionca, N. (2011). Ciprian Porumbescu, București: Editura Anima.

 • Centrul Cultural Bucovina (CCPCT). (2012, 2013, 2016). Ciprian Porumbescu necunoscut [Ciprian Porumbescu unknown]. Festivalul european al artelor „Ciprian Porumbescu” [European Arts Festival, “Ciprian Porumbescu”], Ediţia I, II, III, Suceava: Editura Lidana.

 • Cosma, O. L. (1976). Hronicul muzicii româneşti. Romantismul (1895-1898) [The Chronicle of Romanian music. Romanticism], vol. IV, Bucureşti: Editura Muzicală.

 • Cosma, V. (1999, 2005, 2006). Muzicieni din România [Musicians from Romania], lexicon bio-bibliografic, vol. II (C-E), vol. VII (P-S), vol. IX (Ș-Z), București: Editura Muzicală.

 • Cozmei, M. (1983). Valoare artistică și patriotism militant în activitatea și creația lui Ciprian Porumbescu și a lui Gavriil Musicescu [Artistic value and militant patriotism in the activity and creation of Ciprian Porumbescu and Gavriil Musicescu], Revue Muzica, 33, No. 7 (370), VII, 8-10, București: UCMR

 • Cristescu, C. (2016). Ghidul iubitorilor de folclor [The folklore lovers’ guide], Conservarea şi promovarea editorială a folclorului muzical – cu referire la zona Bucovinei [Conservation and editorial promotion of musical folklore – with reference to the Bucovina area], vol. 6, Centrul Cultural Bucovina (CCPCT), Suceava: Editura Lidana, pp. 15-21

 • Dendrino, G. (1956). Lăsați-mă să cânt! Episod din viața compozitorului Ciprian Porumbescu. [Let me sing! An episode from Ciprian Porumbescuʼs life]. Libret: Delescu, L., Sever, E., Cosma, V. București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

 • Gazeta Transilvaniei [Transylvania Gazette] (1882), nr. 25, 28 februarie/12 martie, No. 27, 5/17 martie, No. 30, 12/24 martie, No. 32, 17/29, Brașov.

 • Leu, P. (1978). Ciprian Porumbescu, Bucureşti: Editura Muzicală.

 • Moisescu, T. & Păun, M. (1969). Ghid de operetă [Operetta guide], Bucureşti: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor.

 • Morariu, A. L. (1928). Nedetrunchiații [Undeterred], Făt-Frumos [Prince Charming], September-October, An III, No. 5, 141-142, Suceava.

 • Morariu, L. (2014, 2015, 2016, 2017). Iraclie și Ciprian Porumbescu. vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, Centrul Cultural Bucivona, Suceava: Editura Lidana.

 • Opera of Iasi, Lăsați-mă să cânt by Gherase Dendrino, Program Notes, 1978-1979 season.

 • Palade, M. (2012). Ctitori de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Arhierei, preoţi şi monahi cărturari din ţinuturile Sucevei [Culture founders and Orthodox spirituality. Bishops, priests, monks and scholars from the lands of Suceava] – Lexicon. Suceava: Editura Heruvim.

 • Porumbescu, C. (1954). Opere alese [Selected works], ediţie critică de Viorel Cosma, Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

 • Porumbescu, C. (2013). Balada și alte piese. Album pentru vioara si pian [Ballad and other pieces. Album for violin and piano]. București: Editura Grafoart.

 • Porumbescu, C. (2013). Album pentru pian [Album for piano]. București: Editura Grafoart.

 • Realitatea Ilustrată [Illustrated Reality] (1931), Miss România 1931, Anul V, No. 22811, June, 5-6, București.

 • Teatrul de Stat de Operetă și creația originală, (1954). Revista Teatru și muzică [Theater and music revue], No. 8, 32-35. București: Agenția Generală de Stat AGES.

 • Teatrul de Stat de Operetă, Informații muzicale, (1954). Revista Teatru și muzică, No. 9, 27. București: Agenția Generală de Stat AGES.

 • Teatrul de Stat de Operetă, Lăsați-mă să cânt, (1955). Revista Teatru și muzică, No. 4, 28-29. București: Agenția Generală de Stat AGES.

 • Vasile, V. (2015). Doi muzicologi necunoscuţi [Two unknown musicologists]: Constantin Morariu şi Leca Morariu (I, II), Revista Muzica, No. 3-4, No. 6, 156-185, 58-81. București: UCMR.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search