50 lat Acta Haematologica Polonica: wartość szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami hematologicznymi

Open access

Dwie niezależnie utworzone grupy robocze z dwóch towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w ciągu niespełna dwóch lat opracowały krajowe rekomendacje dotyczące szczepień ochronnych u pacjentów dorosłych i u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych oraz pacjentów hematologicznych nieonkologicznych i onkologicznych niepoddawanych transplantacji. Powstały w ten sposób cztery komplementarne dokumenty [1,2,3,4], stanowiące wartość dla każdego praktyka. Inspiracją do ich powstania była sesja ECIL7 (European Conference on Infections in Leukemia). Artykuł w tym numerze przedstawia aktualną wiedzę i zalecenia dla dzieci; jednak pacjenci dorośli też mogą istotnie skorzystać z tych wiadomości [1].

Pięćdziesiąty rok istnienia Acta Haematologica Polonica, zamykamy więc bardzo cennym osiągnięciem w zakresie czynnej profilaktyki powikłań infekcyjnych u pacjentów hematologicznych.

Szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnięć medycyny. Nikt nie jest w stanie przecenić ich wartości. Szczepienia to korzyść indywidualna i korzyść populacyjna. W dobie narastającej oporności na antybiotyki to sprawdzona i najlepsza metoda zapobiegania.

Jako nowy Redaktor Naczelny mam ogromną przyjemność zaprosić Szanownych Czytelników do lektury i zaprosić Szanownych Autorów do dzielenia się swoimi osiągnięciami na łamach Acta Haematologica Polonica. Niech zachętą będzie nowa ewaluacja czasopism naukowych, która przyznała maksymalną punktację naszemu czasopismu, będącemu w klasie czasopism nieindeksowanych w bazie PubMed. Aby umożliwić powrót do tej bazy, od następnego numeru Acta Haematologica Polonica staje się czasopismem w języku angielskim.

Wkład autorów / Authors’ contributions JS

– całość pracy

Konflikt interesu / Conflict of interestNie występuje.
Finansowanie / Financial supportNie występuje.
Etyka/EthicsTreści przedstawione w artykule są zgodne z zasadami Deklaracji Helsińskiej, dyrektywami UE oraz ujednoliconymi wymaganiami dla czasopism biomedycznych.

Piśmiennictwo

References

 • [1]

  Kołtan S Urbańczyk A Grześk E et al. Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Acta Haematol Pol 2019;50(4):182–91.

  • Crossref
  • Export Citation
 • [2]

  Hus I Piekarska A Roliński R et al. Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG. Acta Haematol Pol 2018;49(3):93–101.

  • Crossref
  • Export Citation
 • [3]

  Piekarska A Giebel S Basak GW et al. Szczepienia ochronne u chorych dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – zalecenia sekcji do spraw zakażeń PALG. Acta Haematol Pol 2017;48(1):1–9.

  • Crossref
  • Export Citation
 • [4]

  Kołtan S Urbańczyk A Dębski R et al. Szczepienia ochronne u dzieci po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej na podstawie wytycznych 7th European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL7). Stand Med Pediatr 2018;16:496–505.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1]

  Kołtan S Urbańczyk A Grześk E et al. Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Acta Haematol Pol 2019;50(4):182–91.

  • Crossref
  • Export Citation
 • [2]

  Hus I Piekarska A Roliński R et al. Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG. Acta Haematol Pol 2018;49(3):93–101.

  • Crossref
  • Export Citation
 • [3]

  Piekarska A Giebel S Basak GW et al. Szczepienia ochronne u chorych dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – zalecenia sekcji do spraw zakażeń PALG. Acta Haematol Pol 2017;48(1):1–9.

  • Crossref
  • Export Citation
 • [4]

  Kołtan S Urbańczyk A Dębski R et al. Szczepienia ochronne u dzieci po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej na podstawie wytycznych 7th European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL7). Stand Med Pediatr 2018;16:496–505.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.17

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.112
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.108

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 95 51
PDF Downloads 57 57 27