New Chorological Data for Rare Vascular Plants from Romania

Open access

Abstract

New chorological data about seven rare vascular plant taxa are reported in the present paper: Conringia austriaca, Jurinea multiflora, Linaria arvensis, Nonea pallens, Ophrys apifera, Ophrys scolopax subsp. cornuta, Saponaria officinalis. For Linaria arvensis, previously considered doubtful in the absence of the herbarium material, we confirm its presence in Romania. The report of Nonea pallens is the first for Dobrogea, while the report of Jurinea multiflora is the first for Muntenia region of Romania.

References

 • Anastasiu, P., Pascale, G. & Cristurean, I. (2008). Regarding grasslands between Sărăţelului Valley and Slănicului Valley, Buzău County. Analele Univ. din Craiova. Agricultură, Montanologie, Cadastru, 38/B, 11-25.

 • Anastasiu, P. (2010a). Contributions to the knowledge rare and endangered plants from Adamclisi-Deleni area, Constanţa County. A XVI-a Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Grădinii Botanice „D. Brandza”, 5-6 Noiembrie 2010, Bucureşti.

 • Anastasiu, P. (2010b). Contributions to chorological data on Romanian flora. Acta Horti Bot. Bucurest., 37, 45-50.

 • Arcuş, M. (1998). Flora vasculară şi vegetaţia rezervaţiilor forestiere din sudul Dobrogei: Esechioi, Canaraua Fetii, Dumbrăveni şi Hagieni. Teză de doctorat. Iaşi: Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi.

 • Ball, P.W. (1993). Conringia Adanson. In T.G. Tutin, N.A. Burges, A.O. Chater, J.R. Edmondson, V.H. Heywood, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb (eds.), Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae. Second Edition (pp. 403). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Bilz, M., Kell, S.P., Maxted, N. & Lansdown, R.V. (2011). European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 • Chater, A.O., Valdés, B. & Webb, D.A. (1972). Linaria Miller. In T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds), assist. by P.W. Ball, A.O. Chater, R.A. DeFilipps, I.K. Ferguson & I.B.K. Richardson, Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae (pp. 226-236). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Chater, A.O. (1972). Nonea Medicus. In T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters & D.A. Webb (eds), assist. by P.W. Ball, A.O. Chater, R.A. DeFilipps, I.K. Ferguson & I.B.K. Richardson, Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae (pp. 102-103). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Chater, A.O. (1993). Saponaria L. In T.G. Tutin, N.A. Burges, A.O. Chater, J.R. Edmondson, V.H. Heywood, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb (eds.), Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae. Second Edition (pp. 223-224). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Ciocârlan, V. (2009). Flora Ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Ediţia a III-a. Bucureşti: Edit. Ceres.

 • Dihoru, G. & Negrean, G. (2009). Cartea roşie a plantelor vasculare din România. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Grecescu, D. (1898). Conspectul Florei României. Bucureşti: Tipografia ”Dreptatea”.

 • Greuter, W. (2006+). Compositae (pro parte majore). In Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Retrieved March 7, 2015 from: ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/.

 • Horeanu, C. (1972). Jurinea linearifolia DC. în flora României. Lucr. Şti., Şti. Nat., Bot., Inst. Pedag. Constanţa /1972/, 107-109.

 • Kožuharov, S. (1976). Jurinea Cass. In T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb (eds.), Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) (pp. 218-220). Cambridge: Cambridge University Press.

 • Marhold, K. (2011a). Brassicaceae. In Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Retrieved March 7, 2015 from: ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/.

 • Marhold, K. (2011b). Caryophyllaceae. In Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Retrieved March 7, 2015 from: ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/.

 • Marhold, K. (2011c). Scrophulariaceae. In Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Retrieved March 7, 2015 from: ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/.

 • Marian, M. (2000). Contribuţii la completarea listei floristice a judeţului Satu Mare / Contributions to the Floristical List of the Satu Mare County. Satu Mare, Stud. Comunic., Ser. Şti. Nat., Muzeul Judeţean Satu Mare, 1, 70-71.

 • Nyárády, A. & Beldie, A. (1972). Genul 759. Ophrys L. In Săvulescu T. (ed.), Flora României, vol. 12 (pp. 655-662). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Oltean, M., Negrean, G., Popescu, A., Roman, N., Dihoru, G., Sanda, V. & Mihăilescu S. (1994). Lista roşie a plantelor superioare din România . In M. Oltean (coord.), Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, Academia Română, Institutul de Biologie, 1, 1-52.

 • Oprea, A. (2005). Lista critică a plantelor vasculare din România. Iaşi: Edit. Univ. “A. I. Cuza”.

 • Prodan, I. (1957). Contribuţii la flora R.P.R. /România/. Bul. Şt. Secţ. Biol. Şti. Agric. (Ser. Bot.) 9(4), 285-326.

 • Roman, N. (1974). Flora şi vegetaţia din sudul Podişului Mehedinţi. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Sîrbu, C. (coord.) & Oprea, A. (2011). Plante adventive în flora României. Iaşi: Edit. “Ion Ionescu de la Brad”.

 • Sârbu, I., Ştefan, N. & Oprea, A. (2013). Plante vasculare din România. Determinator de teren. Bucureşti: Edit. Victor B Victor.

 • The Plant List (2013). Version 1.1. Retrieved March 7, 2015 from http://www.theplantlist.org/.

 • Thiers, B. [continuously updated]. Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden's Virtual Herbarium. Retrieved March 7, 2015 from http://sweetgum.nybg.org/ih/.

 • Tutin, T.G., Burges, N.A., Chater, A.O., Edmondson, J.R., Heywood, V. H., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb, D.A. (eds.) (1993). Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb D.A. (eds.) (1964-1980). Flora Europaea. Vols. 1-5. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Valdés, B. (2011). Boraginaceae. In Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Retrieved March 7, 2015 from: ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/.

Acta Horti Botanici Bucurestiensis

The Journal of University of Bucharest

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 15 15 15
PDF Downloads 2 2 2