Preliminary Data on Alien Flora from Oltenia – Romania

Open access

Abstract

This paper presents the list of alien plant species from Oltenia (Romania). For each taxon we mentioned and analysed the life form, the invasive status and the residence time. The collected and presented data highlight the expansion of the area of some alien species not mentioned previously in this part of the country and also the presence of a new subspontaneous species in the vascular flora of Romania, namely Lagurus ovatus.

References
 • Anastasiu, P., Negrean, G., Milanovici, S. & Cristurean, I. (2005). Plante adventive în Parcul Naţional Porţile de Fier In A XII-a Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţice a Grădinii Botanice „D. Brandza”, 03 December 2005, Bucureşti.

 • Anastasiu, P., & Negrean, G. (2007). Invadatori vegetali în România. Bucureşti: Edit. Univ. din Bucureşti.

 • Beldie, A. (1977, 1979). Flora României. Determinator ilustrat al plantelor vasculare. Vol. I, II. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Borza, A. (1947). Conspectus Florae Romaniae. Regionumque affinium. Cluj: Edit. Cartea Românească.

 • Brânză, D. (1879-1883). Prodromul Florei Române. Bucureşti: Tipogr. Academiei Române.

 • Brummitt, R. K. & Powell, C. E. (Eds.) (1992). Authors of plant names. London: Royal Botanic Gardens, Kew.

 • Buia, A. & Popescu, M. A. (1952). Contribu ii la ț flora regiunii Craiova. Bul. Șt. Acad. Române, 4(3), 519-536.

 • Buia, A. (1952). Chenopodium. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 1. (pp. 499). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Buia, A. (1964). Bryonia. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 9. (pp. 30). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Buia, A. (1956). Mespilus. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 4. (pp. 271). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Buia, A. & Păun, M. (1958). Plante spontane de pe lângă nisipurile din stânga Jiului. Lucr. Şt. Inst. Agron. Craiova, 2: 79-96.

 • Buia, A. & Păun, M. (1961). O specie nouă de plantă în flora ţării noastre: Asperula azurea Jaub. et Sp. Com. Acad. R.P. Române, 11(9), 1067-1070.

 • Buia, A. & Maloş, C. (1963). Rarităţi floristice din Oltenia şi importanţa lor. Lucr. Şt. Inst. Agron. Craiova, 4, 3-26.

 • Buia, A. & Păun, M. (1964). Nisipurile Olteniei din stânga Jiului şi valorificarea lor. Bul. Şt. Inst. Agron. Craiova, 5, 97-136.

 • Ciocârlan, V., Berca, M., Chirilă, C., Coste, I. & Popescu, G. (2004). Flora segetală a României. Bucureşti: Edit. Ceres.

 • Costache, I. & Răduţoiu, D. (2005). The dynamics of some adventive species and their invasive potential. In Croatian Symposium on Agriculture (pp. 659-661).

 • Costache, I. & Costache, M. E. (2008). The Poaceae family from teh Lower Basin of the Motru River. Stud. Com. Muz. Olteniei, Craiova, Şt. Nat., 24, 33-38.

 • Costache, I. & Răduţoiu, D. (2008). About Bouteloua curtipendula in Romania. Bul. Univ. Agri. Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Agriculture, 65(1), 358.

 • Costea, M. (1998). Cercetări monografice asupra genului Amaranthus L. din România. Unpublished doctoral dissertation. Universitatea din Bucureşti.

 • Csűrös, Ş., Pop, I., Hodişan, I. & Csűrös-Káptalan, M. (1968). Cercetări floristice şi de vegetaţie între Orşova şi Eşelniţa. Contrib. Bot., 277-312.Dihoru, G., Andrei, M. & Cristurean, I. (1968-1970). Date preliminare despre flora şi vegetaţia ierboasă dintre Valea Mraconiei şi Cazanele Mari ale Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest., /1968-1970/, 207-214.

 • Dihoru, G., Andrei, M. & Cristurean, I. (1972). Flora teritoriului dintre Valea Mraconiei-Depresiunea Dubova din Defileul Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest., /1970-1971/, 479-514.

 • Dihoru, G., Cristurean, I. & Andrei, M. (1973). Vegetaţia dintre Valea Mraconiei- Depresiunea Dubova din Defileul Dunării. Acta Horti Bot. Bucurest., /1972- 1973/, 353-423.

 • Dihoru, G. & Negrean, G. (2009). Cartea roşie a plantelor vasculare din România. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Dobrescu, C., Mititelu, D., Turenschi, E. & Pascal, P. (1962). Noi contribuţii la studiul florei R.P.R. Stud. Cerc. Şt. Acad. R.P.R. (fil. Iaşi), Biol. Şt. Agr., 13(1), 153- 155.

 • Doltu, M. I., Sanda, V. & Popescu, A. (1983). Caracterizarea ecologică şi fitocenologică a florei nisipoase din România. Stud. Com. Şti. Nat. Muz. Brukenthal, Sibiu, 49- 124.

 • Dumitru-Tătăranu, I. (1960). Arbori şi arbuşti forestieri şi ornamentali cultivaţi în R.P.România. Bucureşti: Edit. Agro-Silvică.

 • Grecescu, D. (1898). Conspectul florei României. Bucureşti: Tipogr. Dreptatea.

 • Grinţescu, G. (1952). Cannabis. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 1. (pp. 335). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Matacă, S. Ş. (2003). Parcul Naţional Porţile de Fier. Floră, vegetaţie şi protecţia naturii. Unpublished doctoral dissertation. Universitatea din Bucureşti.

 • Matacă, S. Ş. (2005). Parcul Naţional Porţile de Fier. Floră, vegetaţie şi protecţia naturii. Craiova: Edit. Univ. Craiova.

 • Morariu, I. (1963). Două spermatofite noi pentru flora R.P.R. Com. Acad. R.P. Române, 13(5), 427-431.

 • Morariu, I. (1966). Bidens vulgatus Greene, specie nouă în flora României. Stud. Cerc. Biol. Ser. Bot., 18(4), 303-306.

 • Morariu, I., Danciu, M. & Ularu, P. (1969). Date noi din flora Porţilor de Fier. Stud. Cerc. Biol. Ser. Bot., 21(1), 17-22.

 • Negrean, G. (1980). Lepidium densiflorum şi Lepidium neglectum în România. Stud. Com. Muz. Satu Mare, 4, 435-439.

 • Negrean, G. (1987). Adăugiri la flora României. Stud. Com. Muz. Satu Mare, 7-8, 447- 459.

 • Niculescu, M. (2009). Flora şi vegetaţia bazinului superior al râului Luncavăţ. Craiova: Edit. Sitech.

 • Nyárády, A. (1957). Cytisus. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 5. (pp. 77). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Nyárády, E. I. (1957). Eruca. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 3. (pp. 473). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Oprea, A. (2005). Lista critică a plantelor vasculare din România. Iaşi: Edit. “A.I. Cuza”.

 • Oprea, A., Pascale, G. & Răduţoiu, D. (2005). A new contribution to the knowledge or flora and vegetation along Danube river, between Zimnicea and Călăraşi towns (Romania). Note II. Acta Horti Bot. Bucurest., 32, 83-88.

 • Păun, M. (1963). Materiale pentru flora şi vegetaţia raionului Balş, Regiunea Oltenia. Lucr. Şt. Inst. Agron. Craiova, 6, 35-67.

 • Păun, M. (1965). Contribuţii la flora raionului Balş, regiunea Oltenia. Bul. Inst. Agron. Craiova, 7, 27-59.

 • Păun, M. (1967). Materiale pentru flora nisipurilor din Cotul Dunării şi câteva plante spontane pentru regiunea Oltenia. Bul. Şt. Univ. Craiova, 9, 9-26.

 • Păun, M., Popescu, G. & Zaharia, I. (1972). Fâneţele din lunca Jiului de la Bâlteni- Peşteana, important centru floristic al Gorjului. Stud. Cerc. Ocrot. Nat. Craiova, 185-192.

 • Popescu, E. (1975). Cercetări asupra buruienilor din culturile agricole din zona Rm. Vâlcea-Drăgăşani. Stud. Cerc. Ocrot. Nat. Drobeta Turnu Severin, 151-154.

 • Popescu, G. (1968). Flora din împrejurimile Staţiunii Govora (judeţul Vâlcea). Bul. Şt. Univ. Craiova, 10, 21-34.

 • Popescu, G. (1979). Noutăţi floristice şi de vegetaţie din Oltenia. Stud. Cerc. Biol., Ser. Biol., Veget., 31(1):13-21.

 • Popescu, G., Costache, I. & Niculescu, M. (1998). Date preliminare privind flora pădurii Romula, jud. Olt şi pădurii Bratovoieşti, jud. Dolj. Acta Horti Bot. Bucurest., 27, 193-203.

 • Popescu, G., Costache, I. & Răduţoiu, D. (2003). Consideration regarding the anthropophile Flora from the cities: Craiova, Băileşti, Calafat, Tg. Jiu and Tg. Cărbuneşti. Annales of the University of Craiova. Ser. Biol., Horti., T.P.P.A., Ing. Med., 7(43), 7-18.

 • Prodan, I. (1939). Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România. (Ed. 2). Cluj: Tipogr. Cartea Românească.

 • Prodan, I. (1952). Chenopodium. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 1. (pp. 496). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Pyšek, P., Richardson, D. M., Rejmanek, M., Webster, G. L., Williamson, M. &

 • Kirschner, J. (2004). Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon, 51(1), 131-143.

 • Pyšek, P., Sádlo J. & Mandák, B. (2002). Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 74, 97-186.

 • Răduţoiu, D. (2004). Date noi cu privire la flora Bazinului Cernei de Olteţ. Annals of the University of Craiova, 7(43), 127-145.

 • Răduţoiu, D. (2006). Flora şi vegetaţia Bazinului Cernei de Olteţ. Unpublished doctoral dissertation. Universitatea din Bucureşti.

 • Răduţoiu, D., Boruz, V., Ciortan, I. & Răduţoiu, A. (2005). The floristic Reservation of “Başcov - Calafat” and “Cetate Grassland” (in the Danube River meadow). Annals of the University of Craiova. Ser. Biol., Horti., T.P.P.A., Ing. Med., 10 (46), 17-21.

 • Răduţoiu, D. (2006). Herbaceous phytocoenoses in the Cerna of Oltet River Basin and their antierosional action. Acta Horti Bot. Bucurest., 33, 111-117.

 • Răduţoiu, D. & Costache, I. (2008). Invasive plants from the Cerna of Oltet Basin. Lucr. Şt., Ser. Horti., 51, 25-30.Răduţoiu, D. & Costache I. (2009). New chorologic data in the region of Oltenia (Romania) (II). Acta Horti Bot. Bucurest., 36, 75-78.

 • Răduţoiu, D., Corneanu, G. & Corneanu, M. (2010). Preliminary data about the flora of the wastes and ash dumps from Rovinari-Turceni area (Gorj county, Romania). Stud. Com. şt. Nat. Muzeul Olteniei Craiova, 26(1), 58-60.

 • Răvăruţ, M. (1960). Armeria. In T. Săvulescu (Ed.). Flora României. Vol. 7. (pp. 23). Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Resmeriţă, I. (1971). Flora Văii Ţeşna (jud. Mehedinţi). Com. Bot., 12, 133-149.

 • Roman, Ş. & Roman, N. (1961). Glinus lotoides L., o plantă nouă în flora R.P.România. Com. Acad. Române, 12(11), 1339-1342.

 • Roman, Ş. & Babaca, G. (1966). Chenopodium multifidum în flora României. Stud. Cerc. Biol. Ser. Bot., 18(4), 307-310.

 • Roman, N. (1974). Flora şi vegetaţia din sudul Podişului Mehedinţi. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

 • Sîrbu, C. & Oprea, A. (2011). Plante adventive în flora României. Iaşi: Edit. Ion Ionescu de la Brad.

 • Ştefureac, T., Popescu, A., Zitti, R. & Mihai, G. (1971). Analiza florei cormofitelor din sectorul Şviniţa-Tricule (Clisura Dunării). Com. Bot., 12, 111-131.

 • Tarnavschi, I. T. & Diaconescu, V. (1965). Câteva specii exotice naturalizate în R.S.R. Acta Horti Bot. Bucurest., /1964-1965/, 19-26.

 • Ţopa, E. (1962). Sugestii noi cu privire la exploatarea florei şi vegetaţiei R.P.R. Acta Horti Bot. Bucurest., /1961-1962/, 897-907.

 • Ţopa, E. (1972). Contribuţii critice la studiul florei R.S.România. Acta Horti Bot. Bucurest., /1970-1971/, 109-112.

Acta Horti Botanici Bucurestiensis

The Journal of University of Bucharest

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 13 13 13
PDF Downloads 3 3 3