Creating demand for the tourist product during the implementation of geotourist project for post-mining objects

Open access

Abstract

The experience of recent years shows that geotourism in post-mining objects has got a large development potential due to, among others, moving away from the typical museums to modern tourism products much more engaging visitors and the transition from the idea of 3S (sun, sand, sea) for 3E (experiment, excitement, education) and 4H (heritage, handicraft, habitat, history). In the article the specifics of the tourism product in projects related to the adaptation and using of post-mining objects and sites were presented. The article presents an assessment of the possibility of building a branded tourist product based on the relics of the mining industry in the context of the development and implementation of subsequent phases of the project consisting in making these relics available to tourists. The examples of completed projects, among others, in Poland and Germany were used. The division of the primary and secondary value of the geotourist project and the activities affecting the increase of these values were proposed. The article also raises issues of variation in demand for mining heritage products and the economic viability of such projects, as well as the recommendations for future investor in the post-mining tourism’ venture were specified.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Butler R. W. (Eds.) (2006) The Tourism Area Life Cycle. Vol. 2. Conceptual and Theoretical Issues. Channel View Publications Clevedon Buffalo Toronto.

 • Choibamroong T. (2005) Knowledge of Tourists' Behavior: A Key Success Factor for Managers in Tourism Business. Bangkok University Journal Vol. 5 Nr. 2 1-8.

 • Czwartyńska M. (2008) Obszary pogórnicze w postindustrialnej transformacji Górnego Śląska. Prace Komisji Geografii Przemysłu Nr 10 pp. 76-85. (in Polish)

 • Kaczmarek J. Stasiak A. and Włodarczyk B. (2005) Produkt turystyczny - pomysł organizacja zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszaw. (in Polish)

 • Kobylańska M. (2013) Koncepcja rozwoju produktu turystycznego na przykładzie ścieżki turystyczno-dydaktycznej „Śladami dawnego górnictwa kruszców” w gminie Mirsk. In: Zagożdżon P.P. and Madziarz M. (Eds.) Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury Tom V Wrocław. pp. 111-123. (in Polish)

 • Kobylańska M. (2014) Model prognozowania efektywności przedsięwzięć geoturystycznych dla obiektów dziedzictwa górniczego. PhD thesis. Biblioteka Główna PWR Wrocław. (in Polish)

 • Kozak M.W. (2010) Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? Studia Regionalne i Lokalne vol. 42 nr. 4 43-59. (in Polish)

 • Migoń P. (2012) Geoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszaw. (in Polish)

 • Towse R. (2002) The cultural economy of heritage. In: Towse R. and Rizoo I. (Eds.). The Economics of Heritage. A Study in the Political Economy of Culture in Sicily Cheltenham: E. Elgar. pp. 3-19.

 • Oleksiuk A. (2009) Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Difin Warszaw. (in Polish)

 • Panasiuk A. (Eds.) (2010) Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN (in Polish)

 • Paulo A. (2008) Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 24 nr. 2/3 1-32. (in Polish)

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 235 95 2
PDF Downloads 89 61 3