Geotouristic attractions of the Ostrava part of the Upper Silesian Basin: geological and environmental sites

Open access

Abstract

In the Ostrava part of the Upper Silesian Basin there are many geotouristic sites connected with the underground mining of Carboniferous bituminous coal. Text is focused on those related to the geology of the Basin and environmental issues connected to coal mining. Of great intrest are outcrops of Mississippian sediments of the paralic Ostrava Formation, as well as two most important museums with permanent geological exhibitions. Some interesting geological features conncted to younger periods of Quarternary glaciation are also mentioned. Two types of publicly accessible sites related to the environmental burdens (burning coal heaps, saline mine water drainage system) are also described.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamus B. Dvořák P. Duraj M. Havelka J. Kalendová J. Müller K. Palas M. Slivka V. Vašíček Z. and Vavro M. (1997) Průvodce geologickými sbírkami v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného. Zpravodaj: Geologický pavilon prof. F. Pošepného nr. 10 1-35 (in Czech).

 • Brosch O. (2005) Povodí Odry. Anagram Ostrava 323 p. (in Czech).

 • Dembowski Z. (1972) Ogólne dane o Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Prace Instytutu Geologicznego vol. 61 9-22 (in Polish).

 • Dopita M. (ed.) (1997) Geologie české části hornoslezské pánve. Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha 278 p. (in Czech with English summary).

 • Dopita M. and Kumpera O. (1996) Three hundred million years of geological transformations. In: Landek: Witness of a distant past (Vokřínek P. Ed.) Librex Ostrava p. 11-29.

 • Havrlant M. and Martinec P. (2003) Vliv těžby na životní prostředí. In: Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru (Černý I. Ed.) Anagram Ostrava p. 428-441 (in Czech).

 • Jirásek J. Hýlová L. Sivek M. Jureczka J. Martínek K. Sýkorová I. and Schmitz M. (2013a) The Main Ostrava Whetstone: composition sedimentary processes palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic). International Journal of Earth Sciences vol. 102 989-1006. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Jirásek J. Sedláčková L. Sivek M. Martínek K. and Jureczka J. (2013b) Castle Conglomerate Unit of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland): a record of the onset of Late Mississippian C2 glaciation? Bulletin of Geosciences vol. 88 893-914. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Klát J. and Slíva K. (2011) Kronika počátků hornictví v Ostravě 1750-1830. Jaroslav Klát Ostrava 174 p. (in Czech).

 • Kotas A. Buła Z. and Jureczka J. (1988) Problematyka podział u litostratygraficznego Górnośląskiej serii piaskowcowej karbonu GZW w świetle zasad Kodeksu stratygraficznego. In XI Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski (Lipiarski I. Ed.) Wydawnictwo AGH Kraków p. 55-61. (in Polish).

 • Kroutilík V. (1954) Haldové pokryvy na území města Ostravy. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje vol. 14 1-39 (in Czech)

 • Kroutilík V. (1968) Nositelům pokroku přírodovědeckého poznání na Ostravsku. Přírodovědecký sborník vol. 24 3-15 (in Czech).

 • Kumpera O. (1990) Outline of the Paleozoic sediments below the Upper Silesian Carboniferous coal-bearing molasse in Upper Silesian Basin. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě Řada hornickogeologická vol. 36 91-106.

 • Lexa J. (2007) Odkazy porubských kronik. Montanex Ostrava-Mariánské Hory 335 p. (in Czech).

 • Matýsek D. Jirásek J. Osovský M. and Skupien P. (2014) Minerals formed by the weathering of sulfides in mines of the Czech part of the Upper Silesian Basin. Mineralogical Magazine vol. 78 1265-1286. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Nývlt D. Engel Z. and Tyráček J. (2011) Pleistocene glaciations of Czechia. In: Developments in Quaternary Science (Ehlers J. Gibbard P.L. and Huhges P.D. Eds.) vol. 15 Elsevier Amsterdam Netherlands p. 37-46.

 • Turistické atraktivity Ostravy (2016) available at: https://www.ostrava.cz/cs/turista/Objevuj-Ostravu/turisticke-atraktivity (accessed 4. January 2017). (in Czech).

 • Tyráček J. (2011) Continental glaciation of the Moravian Gate (Czech Republic). Sborník geologických věd Antropozoikum vol. 27 39-49.

 • Vodička J. (1954) Nález největšího bludného balvanu na Ostravsku. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje vol. 15 409 (in Czech).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 246 105 2
PDF Downloads 92 68 2