Possibilities of Obtaining Renewable Energy in Dairy Farming

 • 1 Institute of Technology and Life Sciences in Warsaw, Department of Rural Technical Infrastructure Systems, Poland
 • 2 Institute of Technology and Life Sciences in Warsaw, Department of Rural Technical Infrastructure Systems, Poland

Abstract

Modern livestock facilities necessary in the production of milk, meat or other animal products should be constructed with environmental protection in mind, while ensuring high quality of production and animal welfare. The high level of mechanization in modern dairy farms, including automated and robotic processes, allows obtaining high quality raw material (e.g. milk), and significantly increasing labor and production efficiency. In addition, the use of photovoltaic (PV) panels, heat recovery from milk and obtaining biogas from the manure fermentation process, contributes to large energy savings on the farm. Excess of natural fertilizers, which are an animal byproduct, can be used as a substrate for methane fermentation. The presented examples of obtaining renewable energy allow improving the economic efficiency of animal production. They also ensure appropriate environmental conditions through the innovative management of natural fertilizers.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bacenetti, J., Negri, M., Lovarelli, D., Garcia, L.R., Fiala, M. (2015). Economic performances of anaerobic digestion plants: effect of maize silage energy density at increasing transport distances. Biomass and Bioenergy, 80, 73-84.

 • Bisaglia, C., Belle, Z., Van Den Berg, G., Johanna, C.A.M. Pompe. (2012). Automatic vs. conventional feedineg systems in robotic milking dairy farms: a survey in the Netherlands. Proceedings of AgEng 2012 International Conference on Agricultural Engineering (CIGR), Valencia – Spain, 1-7.

 • Bond, T., Templeton, M.R. (2011). History and future of domestic biogas plants in the developing world. Energy for Sustainable Development, 15, 347-354.

 • Borowski, K. (2019). Teoretyczny model ekoprzestrzeni w zastosowaniu do rewitalizacji obszarów wiejskich. Przegląd Budowlany, 9, 88-93.

 • Cukrowski, A. (2017). Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych i małych przedsiębiorstw. Czysta Energia, 5-6, 13-15.

 • Kupczyk, W., Osiak, J., Wojciechowski, S. (2001). Pompy ciepła odpadowego w technologii produkcji surowego mleka. Technika Rolnicza, 50, 1, 14-16.

 • Michalska, K., Pazera, A., Bizukojć, M., Wolf, W., Sibiński, M. (2013). Innowacyjne mleczarnie – niezależność energetyczna i technologie bezodpadowe konsekwencją inwestycji biogazowych i fotowoltaicznych. Acta Innovations, 9, 5-17.

 • Olkowski, T., Koniecko, A., Przybylski, Ł. (2013). Wykorzystanie ciepła odpadowego ze schładania mleka do ogrzewania wiejskiego budynku mieszkalnego. Inżynieria Rolnicza (Agricultural Engineering), 2(143), 1, 245-252.

 • Paulais, A.M., Roque, M., Gourreau, J.M., Le Chatelier, D. (2011). Le logement du troupeau laitier. Ed. France-Agricole, 352.

 • Pineda Quijano, D., van der Pal, M., Ferreira, I.C., Boer, de, R., Vollenbroek, J. (2017). Heat recovery in milk powder drying by using a liquid sorption process. 12th IEA Heat Pump Conference Stichting HPC 2017.

 • Putmai, N., Jarunglumler, T., Prommuak, C., Pavasant, P., Flood, A.E. (2020). Modelling of swine farm management for enhancement of biogas production and energy efficiency. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 736.

 • Pławecki, M., Rówiński, E., Bzowski, B. (2019). Badania optymalizacji sprawności krystalicznych ogniw krzemowych w warunkach naturalnych i laboratoryjnych. Energetyka, 5, 367-369.

 • Romaniuk, W., Łochowski, B., Borek, K., Mazur, K. (2017a). Sposób wytwarzania biogazu i zespół urządzeń do realizacji tego sposobu. Patent application No. P.421062, submitted on 30. March 2017.

 • Romaniuk, W., Łochowski, B., Borek, K., Mazur, K., Wardal, W.J. (2017b). Układ do transportu i dystrybucji niewielkich ilości biogazu. Patent No. 232201, submitted on 13. June 2017.

 • Sikora, J., Tomal, A. (2016). Wyznaczenie potencjału energetycznego biogazu w wybranym gospodarstwie rolnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/2, 971-982.

 • Szulc, R.; Myczko, A. (2010). Wstępne schładzanie udojonego mleka a redukcja emisji dwutlenku węgla. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(2), 94-96.

 • Zapałowicz, Z. (2019). Ocena parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej z modułami monokrystalicznymi po 20 latach jej eksploatacji. Rynek Energii, 4.

 • Zapałowska, A., Gacek, T. (2019). Ekonomiczne aspekty pozyskiwania i wykorzystania biogazu. Polish Journal for Sustainable Development, 23(2), 81-89.

 • Zhang, Y., Munir, M.T., Udugama, I., Yu, W., Young, B.R. (2018). Modelling of a milk powder falling film evaporator for predicting process trends and comparison of energy consumption. Journal of Food Engineering, 225, 26-33.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search