Assessment of Selected Parameters of Sowing Quality of Vistula Parsley Seeds with a Precision Seed Drill with a Pneumatic Seeding System

 • 1 Department of Applied Mathematics and Computer Science, University of Life Sciences in Lublin
 • 2 Department of Farm, Forest and Transport Machines, University of Life Sciences in Lublin

Abstract

Results of laboratory tests on the sowing quality of Vistula parsley seeds with a working section of a seed drill by Weremczuk company Max Pneumatic S 156 model with a pneumatic sowing system were presented. Tests of the sowing section of a seed drill were carried out in laboratory conditions on a special stand. They showed that the seed drill speed and rotations of the sowing disc have a significant impact on the sowing quality expressed with participation of single, double sowing and passes. The most favourable results at all set distances between seeds in a row were obtained with a seed drill speed of 1 km·h−1. On the other hand, the increase of the working speed of a seed drill and rotations of a sowing disc influenced significantly the deterioration of the sowing quality.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Babik, J., Dudek. J. (2000). New, complex machine for ridge forming, and simultaneous sowing vegetable crops. Vegetable Crops Research Bulletin, 53, 103-110.

 • Banasiak, J., Michalak, J. (2000). Stanowiskowe badania jakości siewu punktowego nasion. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(30), 21-28.

 • Błaszczak, P., Przybył, J. (2000). Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do oceny parametrów siewu punktowego. Inżynieria Rolnicza, 3(14), 29-40.

 • Błażewicz-Wożniak, M. (1997). Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Cz. I. Wschody roślin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio EEE, 5, 117-127.

 • Błażewicz-Wożniak, M. (1998). Wpływ czynników agrotechnicznych na wschody, wzrost i plonowanie pietruszki korzeniowej, uprawianej na glebie zlewnej o nietrwałej strukturze. Cz. III. Plon korzeni i jego struktura. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio EEE, 6, 73-87.

 • Bozdogan, A.M. (2006). Uniformity of within-row distance in precision seeders: laboratory experiment. Journal of Applied Sciences, 6(10), 2281-2286.

 • Bracy, R.P., Parish, R.L. (1998). Seeding uniformity of precision seeders. HortTechnology, 8, 182-185.

 • Çakir, E., Aygün, I., Yazgi, A., Karabulut, Y. (2016). Determination of in-row seed distribution uniformity using image processing. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40, 874-881.

 • Dyśko, J., Kaniszewski, S. (2007). Effect of drip irrigation, N- fertigation and cultivation methods on the yield and quality of carrot. Vegetable Crops Research Bulletin, 67, 25-33.

 • Feder, S., Kęska, W., Kośmicki, Z., Selech, J., Włodarczyk, K., Gierz, Ł. (2012). Laboratoryjne stanowisko do badania procesów wysiewu nasion. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 57(1), 34-36.

 • Gaworski, M. 1998. Seeders for vegetables – precision and modernity. Fruit, vegetables, flowers, 17-18(27), 27-28.

 • Gillham, D.J., Dodge, A.D. (1987). Chloroplast superoxide and hydrogen peroxide scavenging systems from pea leaves: Seasonal variations. Plant Science, 2(50), 105-109.

 • Griepentrag, H.W. (1996). Standflachenverteilung und Ertrag von Raps. Landtechnik, 51, 258-259.

 • GUS (2017). Wyniki produkcji roślinnej w 2017. [cited 4 May 2020]. Available from: https://stat.gov.pl.

 • International standard ISO 7256/1-1884 (E). 1984. Sowing equipment – test methods Part 1: Single seed drills.

 • Janas, R., Górnik, K., Grzesik, M. (2013). Instrukcja uprawy pietruszki korzeniowej (Petroselinum crispum Mill.) na nasiona metodami ekologicznymi. [cited 4 May 2020]. Available from: http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar4/4.3_2013_2_Instrukcja_pietruszka.pdf

 • Łazarczyk, A., Lipiński, A., Rawa, T. (1996). Próba zastosowania techniki komputerowej w badaniach równomierności dozowania nasion zbóż kołeczkowym zespołem wysiewającym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCLXXXVI, Rolnictwo, 49, 121-129.

 • Lipiński, A., Markowski, P., Rawa, T. (2004). Próba oceny wydajności i równomierności dozowania nasion pszenicy kołeczkowymi zespołami wysiewającymi przy wysiewie dolnym i górnym. Inżynieria Rolnicza, 4(59), 69-76.

 • Lisowski A. (2006). Siewnik mechaniczny czy pneumatyczny? Hasło Ogrodnicze. [cited 4 May 2020]. Available from: https://www.ho.haslo.pl/article.php?id=2947&rok=2006&numer=09.

 • Markowski, P. (2017). Technical and technological parameters of performance evaluation of multipur-pose and special single-seed drills based on seeding uniformity. Wydawnictwo Uniwersytetu-Warmińsko w Olsztynie, 148. ISBN 978-83-8100-093-2.

 • Markowski, P., Cejman, K., Rawa, T., Kaliniewicz, Z., Lipiński, A. (2012). Wpływ gęstości i prędkości siewu na rozmieszczenie nasion kukurydzy wysiewanych pneumatycznym siewnikiem precyzyjnym. Agricultural Engineering, 4(139), 235-245.

 • Özmerzi, A., Karayel, D., Topakci, M. (2002). PM-Power Machinery: Effect of sowing depth on precision seeder uniformity. Biosystems Engineering, 82(2), 227-230.

 • Ozturk, A., Caglar, O., Bulut, S. (2006). Growth and yield response of facultative wheat to winter sowing, freezing sowing and spring sowing at different seeding rates. Journal of Agronomy and Crop Science, 192, 10-16.

 • Pecio, A. (1996.) Morfologiczny model rośliny i łanu gryki oraz jej plonowanie w zależności od rozmieszczenia roślin na jednostce powierzchni. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Pu-ławach. Seria R, 341, 63-79.

 • Podleśny, J. (2006). Przydatność siewu punktowego w uprawie wybranych gatunków roślin strączkowych. Inżynieria Rolnicza, 10, 13(88), 385-39.

 • Przybył, J., Błażczak, P. (2000). Assessment of work quality of precision seeders (in Polish). Materials from Jubilee International Scientific Conference at 30th Anniversary of Agricultural Technology Faculty at the Agricultural University in Lublin entitled: “Current problems encountered in agricultural engineering in the light of Poland’s EU accession”, Issued by Agricultural University in Lublin, Lublin 13-14 September, 154-155.

 • Rumpel, J., Kaniszewski, S. (1994): Influence of nitrogen fertilization on yield and nitrate nitrogen content of turnip-rooted parsley. Acta Horticulturae, 371, 413-420.

 • Ruszkowski, M., Filipiak, K. (1990). Wpływ rozmieszczenia roślin na jednostce powierzchni na zmiany produktywności odmian pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica, 1, 56-70.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search