The Use of Cluster Analysis in Assessing the Sustainability of Organic Farms. Part I. Methodical Considerations

Abstract

The modern agriculture model is a model based on the principles of sustainable development, i.e. protecting the environment and the cultural landscape on the one hand, and on the other, ensuring adequate income for residents. It is based on three orders: ecological, social and economic. This paper attempts to use cluster analysis to assess the economic and ecological sustainability of organic farms. It also indicates the factors that statistically influenced the assessment of a farm as sustainable, or not. The first part of the work is dedicated to the characteristics of the problem and the methodology of research and analysis. The second part contains the results of the research and discusses them.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aceleanu, M.I. (2016). Sustainability and Competitiveness of Romanian Farms through Organic Agriculture. Sustainability 8(3), 245.

 • Gatnar, E., Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wroclaw.

 • Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii, Cracow University of Economics.

 • Kukuła, S., Krasowicz, S. (2007). Główne problemy i uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce. Problemy Inżynierii Rolniczej 1, 5-15.

 • Luchs, M.G., Phipps, M., Hill, T. (2015). Exploring consumer responsibility for sustainable consumption. Journal of Marketing Management, 31, 1449-1471.

 • Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw.

 • Morzy, T. (1999). Eksploracja danych problemy i rozwiązania. 5th PLOUG Conference Zakopane.

 • Popczyk, J. (2009). Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.

 • Sawa, J. (2008). Próba oceny zrównoważenia procesów produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza 2(100), 257-262.

 • Sneath, P.H.A., Sokal, R.R. (1973). Numerical Taxonomy. W. H. Freeman and Co., San Francisco.

 • Steliga, M. (2011). Analiza skupień segmentów sygnału akustycznego w rozpoznawaniu mowy. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Elektroniki, Krakow.

 • Tabor, S. (2006). Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza 10(85), Krakow. ISSN 1429-7264.

 • Tabor, S. (2008). Produkcyjność i uzbrojenie techniczne ziemi a wydajność pracy w rolnictwie. Postępy Nauk Rolniczych, 4-5, 81-91.

 • Ziętara, W. (1998). Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zeszyty naukowe SGGW EiOGŻ No 34.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search