Conceptual Analysis of Test Car Body with the Use of CAD Systems

 • 1 Faculty of Technical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • 2 Faculty of Technical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • 3 Faculty of Technical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Abstract

The article presents structural specifications and conceptual analysis of the test car body equipped with a hybrid power transmission system. The test car is constructed by students of the Faculty of Technical Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Works dedicated to designing and construction of a car body aim at the increase of safety and improvement of aesthetics of the constructed vehicle with simultaneous maintenance of its operational and test functionality. The article presents a simplified analysis of the distribution of pressure around the body for several suggested concepts and selected technologies of production of the test car body. The paper presents results of computer simulations, of the pressure distribution and the remaining aspects of assessment of the car body functionality.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Łach, A., Wyleżoł, M., Skarka, W. (2015). Główne aspekty modelowania nadwozia pojazdu konstruowanego na zawody Shell Eco-marathon, Mechanik, 2, 148-151.

 • Miąskowski, B., Miąskowski, W., Nalepa, K., Pietkiewicz, P. (2012). Analiza wytrzymałościowa ramy pojazdu testowego o napędzie niekonwencjonalnym. Mechanik, 7, 1051-1055.

 • Miąskowski, W., Nalepa K., Szczepańska, J., Trzcińska, A. (2017). Analiza koncepcyjna dostosowania pojazdu testowego do napędu z zasilaniem hybrydowym. Przegląd Mechaniczny, 6, 30-32.

 • Zieliński, A. (2008). Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych. WKŁ Warszawa, Poland.

 • Orzełowski, S. (1969). Budowa podwozi i nadwozi samochodowych. WSiP Warszawa, Poland.

 • Budzik, G., Budzik, W., Cygnar, M., Janisz, K. (2009). Możliwości zastosowania szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wytwarzania elementów pojazdów samochodowych. Problemy Eksploatacji, 1, 7-16.

 • Bilewski, A., Brewko, A., Bazgier, K., Tomiczek, M. (2013). „Projektowanie prototypu samochodu wyścigowego na zawody formula sae / formula student”, in Studencka Konferencja Naukowa „METODY KOMPUTEROWE – 2013”, R. Górski, M. Dziewoński, A. Poloczek (eds.), Gliwice Politechnika Śląska, 5-8.

 • Hinz, T., Lewkowicz, R. (2015). Wpływ kształtu elementów konstrukcyjnych nadwozi samochodowych wykonanych z tworzywa sztucznego na ich wytrzymałość. Mechanik, 5-6, 358-364.

 • Guilmineau, E., (2008). Computational study of flow around a simplified car body. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 96, 1207-1217.

 • Song, K., Kang, S., Jun, S., Park, H., Kee, J., Kim, K., Lee, D. (2011). Effects on Aerodynamic Drag Reduction of a Passenger Car by Rear Body Shape Modifications. Transactions of the Korean Society of Automotive Engineers, 19, 137-145.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search