Impact of UV-C Irradiation of Potato Seed Tubers on the Defects in Potato Plant Crops

Open access

Abstract

The purpose of the paper was to determine the impact of UV-C irradiation of seed potatoes on the formation of tuber defects in the progeny crop. The field experiment was carried out in 2016-2018, and the object of research was potato plants of the Vineta, Lord and Owacja varieties. Different heights of the UV-C radiator above the chamber bottom (40-100 cm) and exposure times (1-30 min.) were used. Data was analyzed with the STATISTICA 13.3 program, at the assumed significance level α = 0.05, using a non-parametric test χ2 for multidimensional contingency tables. In the scope of the parameters of the chamber for UV irradiation of plant material adopted in the experiment, no statistically significant UV-C effect on potato tuber defects was demonstrated. In the potato tuber crop of the examined varieties, shape deformations in the form of kidney and spindle disease were identified. The crop of potato obtained from seed potatoes irradiated with UV-C demonstrated a lower percentage of deformed tubers, as compared to the control combination.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Cupiał M. Kowalczyk Z. (2018). Computer-aided fertilisation using the Nawozy-5 (Fertiliser-5) software. Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering BIO Web Conf. 10(2018) 02002. https://doi.org/10.1051/bioconf/20181002002.

 • Hara-Skrzypiec A. (2013). Wady i uszkodzenia bulw ziemniaka wywołane różnymi czynnikami. Ziemniak Polski No. 4 30-35.

 • Helle S. Bray F. Verbeke J. Devassine S. Courseauxm A. Facon M. Tokarski C. Rolando C. Szydlowski N. (2018). Proteome Analysis of Potato Starch Reveals the Presence of New Starch Metabolic Proteins as Well as Multiple Protease Inhibitors. Front Plant Sci. 9 746.

 • Erlichowski T. (2010). Podatność różnych odmian ziemniaka na uszkodzenia bulw powodowane przez drutowce (Elateridae) i wykorzystanie tego zjawiska w uprawie ekologicznej i integrowanej. Prog. Plant Prot. 50(3) 1230-1235.

 • Jankowska J. Lutomirska B. (2014). Czynniki środowiska determinujące występowanie spękań i deformacji bulw ziemniaka. Ziemniak Polski No. 4 18-24.

 • Jakubowski T. (2009). Reakcja roślin ziemniaka napromieniowanych mikrofalami na symulowany stres suszy. Inżynieria Rolnicza 8(117)15-22.

 • Jakubowski T. Wrona P. (2012). Effectiveness of UVC radiation influence on the development of tuber potato tuber crops. Part I - test stand. Acta Scientiarum Polonorum - Technica Agraria No 11(1-2) 33-41.

 • Jakubowski T. Pytlowski T. (2013). Influence of ultraviolet radiation on the growth development and yielding of potato plants (preliminary studies). Agricultural Engineering. No. 3(145) 99-107.

 • Jakubowski T. Pytlowski T. (2015). Influence of UV-C radiation on the degree of infection of stored potato tubers by Rhizoctonia Solani Kühn. Agricultural Engineering 2(154) 35-43.

 • Lopes E. Jadoski S. Saitos L. Ramos M. (2013). Plant morphological characteristics and yield of potato cv. Ágata in function to fungicides application. Braz. J. Appl. Technol. Agric. Sci. 6(1) 37-46.

 • Mozolewski W. Radzymińska M. Łazicki T. (2014). Jakość ziemniaka spożywczego w opinii konsumentów. Biuletyn IHAR 272 5-16.

 • Nowacki W. (2006). Straty plonu handlowego ziemniaków powodowane przez choroby i szkodniki w 2005 roku. Prog. Plant Prot 46(1) 193-201.

 • Nowacki W. (2015). Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17(1) 169-175.

 • Nowacki W. (2016). Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektyw rozwoju. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18(1) 196-201.

 • Sobol Z. Jakubowski T. Wrona P. (2018). The effect of UV-C stimulation of potato tubers and soaking of potato strips in water on density differences of intermediates for French-fry production. BIO Web of Conferences 10 02031 (2018) https://doi.org/10.1051/bioconf/20181002031 Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering 1-5.

 • Zgórska K. (2013). Wykorzystanie ziemniaka do celów spożywczych i przemysłowych. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 3(7) 5-9.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 30 30 9
PDF Downloads 25 25 9