Impact of Parameters of Irradiation of Potato Bulbs with UVC on Selected Coefficients of Assessment of Colour of Fries Determined with CIE L*A*B* Method

Open access

Abstract

Assessment of the colour with the use of many parameters is used with reference to evaluation of the quality changes of products resulting from application of specific technological treatments. The paper investigates the effect of relations between parameters of irradiation of potato bulbs with UVC on selected coefficients of assessment of the colour of fries determined with CIE L*a*b* method. It was statistically significantly proved that UV-C radiation affected brightness of fries, change in colour, recognition of the difference in colour and intensity of the colour reception. Statistical analysis of results was carried out at the assumed level of significance α=0.05.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aiking A. Verheijen F. (2009). Methods for treating live plants or live plant parts or mushrooms with UV-C light. Clean Light Wageningen US 2009/0272029 A1 5 November 2009 Numer zgłoszenia: 12/083994

 • Albishi T. John J. A. Al-Khalifa A. S. Shahidi F. (2013). Phenolic content and antioxidant activities of selected potato varieties and their processing by-products. Journal of Functional Foods 5 590-600.

 • Cendrowski A. Mitek M. Siestrzewitowska I. (2012). Wpływ procesu technologicznego na zawartość antocyjanów i barwę konfitur z płatków róży pomarszczonej (rosa rugosa). ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 5 (84) 47-59.

 • Ciurzyńska A. Lenart A. Siemiątkowska M. (2011). Wpływ odwadniania osmotycznego na barwę i właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek. Acta Agrophysica 17(1) 17-32.

 • Cools K. Alamar M. Terry L. (2014). Controlling sprouting in potato tubers using ultraviolet-C irradiance. Postharvest Biology and Technology 98 106-114

 • Corrales M. Souza P. Stahl M. Fernández A. (2012). Effects of the decontamination of a fresh tiger nuts' milk beverage (horchata) with short wave ultraviolet treatments (UV-C) on quality attributes. Innovative Food Science and Emerging Technologies 13 163-168.

 • Draft Standard CIE DS 014-4.3/E: 2007-CIE Publication No. 15.2 Colorimetry.

 • Ezekiel R. Singh N. Sharma S. Kaur A. (2013). Beneficial phytochemicals in potato – a review. Food Research International 50. 487–496.

 • Gościnna K. Walkowiak-Tomczak D. Czapski J. (2014). Wpływ warunków ogrzewania roztworów koncentratu soku z buraka ćwikłowego na parametry barwy i zawartość barwników betalainowych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2 183-189.

 • ISO 12647-7:2016 Graphic technology - Process control for the production of halftone colour separations proof and production prints - Part 7: Proofing processes working directly from digital data

 • Jakubowsk T. Wrona P. (2012). Effectiveness of UVC radiation influence on the development of tuber potato tuber crops. Part I - test stand. Acta Scientiarum Polonorum - Technica Agraria 11(1-2) 33-41.

 • Jakubowski T. Pytlowski T. (2013). Influence of ultraviolet radiation on the growth development and yielding of potato plants (preliminary studies). Agricultural Engineering 3(145). 99-107.

 • Jakubowski T. Pytlowski T. (2015). Influence of UV-C radiation on the degree of infection of stored potato tubers by Rhizoctonia Solani Kühn. Agricultural Engineering 2(154) 35-43.

 • Lisińska G. (2006). Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 511 81-94.

 • Maskan M. (2001). Kinetics of colour change of kiwifruits during hot air and microwave drying. Journal of Food Engineering 48 169-175.

 • Mieszkalska A. Piotrowski D. (2014). Wykorzystanie modeli barwy do oceny suszonych surowców roślinnych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2 105-111.

 • Páez C. Reyes M. Aguilar C. Pacheco F. Martíne E. Orea A. Bonilla J. (2011). Control of natural mycobiota in maize grains by ultraviolet (UV-C) irradiation. Acta Agrophysica 18(2) 375-388.

 • Pasławska M. Stępień B. Jałoszyński K. (2010). Zmiany parametrów barwy owoców jagodowych wywołane suszeniem przechowywaniem i rehydracją. Inżynieria Rolnicza 2(120) 95-102.

 • Pedreschi F. León J. Mery D. Moyano P. (2006). Development of a computer vision system to measure the color of potato chips. Food Research International 39 1092-1098.

 • Przybylski W. Jaworska D. Czarniecka-Skubina E. Kajak-Siemaszko K. (2008). Ocena możliwości wyodrębniania mięsa kulinarnego o wysokiej jakości z uwzględnieniem mięsności tuczników pomiaru barwy i pH z zastosowaniem analizy skupień. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 4(59) 43 – 51.

 • Pytka K. (2010). Dopasowanie radiometryczne ortoobrazów z wykorzystaniem modelu barw lab. Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji 21 341-351.

 • Reddivari L. Vanamala J. Chintharlapalli S. Safe S.H. Miller J.C. Jr. (2007). Anthocyanin fraction from potato extracts is cytotoxic to prostate cancer cells through activation of caspase-dependent and caspase-independent pathways. Carcinogenesis 28(10) 2227-2235

 • Rój A. Przybyłowski P. (2012). Ocena barwy jogurtów naturalnych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 3 813–816.

 • Rytel E. Tajner-Czopek A. Kita A. Aniołowska M. Kucharska A. Z. Sokół-Łętowska A. Hamouz K. (2014). Content of polyphenols in coloured and yellow fleshed potatoes during dices processing. Food Chemistry 161 224-229.

 • Sakowski P. Janiszewska E. (2013). Zmiany barwy soku marchwiowego w czasie obróbki ultradźwiękami. Acta Agrophysica 20(1) 161-171.

 • Sansano M. Juan-Borrás M. Escriche I. Andrés A. Heredia A. (2015). Effect of Pretreatments and Air-Frying a Novel Technology on Acrylamide Generation in Fried Potatoes. Journal of Food Science 80(5) 1120-1128.

 • Slimestad R. Fossen T. Verheul M. J. (2008). The flavonoids of tomatoes. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56(7) 2436-2441.

 • Śmigielska H. Lewandowicz J. Le Thanh-Blicharz J. (2013). Wpływ skrobi opornej typu rs4 na barwę i właściwości reologiczne keczupu. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia Jakość 2(87) 137-149.

 • Tomaszewska M. Neryng A. (2007). Wpływ środowiska obróbki cieplnej oraz warunków przechowywania na barwę gotowych produktów ziemniaczanych przygotowanych według technologii gwałtownego schładzania. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 3(52) 173-183.

 • Wierzbicka A. Hallmann E. Grudzińska M. (2015). The content of polyphenols in potatoes depending on the variety and effective micro-organisms. Fragmenta Agronomica 32(4) 81-88.

 • Wrolstad R. E. Smith D. E. (2010). Color Analysis. In: Food Analysis (Eds. Nielsen S. S.). Springer New York Dordrecht Heidelberg London 574-586.

 • Xiuhong Ji. Rivers L. Zielinski Z. Xu M. MacDougall E. Stephen J. Zhang S. Wang Y. Chapman R. G. Keddy P. Robertson G. S. Kirby C. W. Embleton J. Worrall K. Murphy A. Koeyer D. De. Tai H. Yu L. Charter E. Zhang J. (2012). Quantitative analysis of phenolic components and glycoalkaloids from 20 potato clones and in vitro evaluation of antioxidant cholesterol uptake and neuroprotective activities. Food Chemistry 133 1177-1187.

 • Zapotoczny P. Zielińska M. (2005). Rozważania nad metodyką instrumentalnego pomiaru barwy marchwi. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość 1(42) 121-132.

 • Zielińska M. Markowski M. (2012). Color characteristics of carrots; effect of drying and rehydration. International Journal of Food Properties 15 450-466.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 74 74 14
PDF Downloads 55 55 16