Logistic and Economical Preconditions for Production of Pellets From Sawdust

Open access

Abstract

The objective of the paper was to determine the costs of production and production effectiveness of pellets made of sawdust and characteristics of logistics of raw material carriage and distribution of pellets. The scope of the paper covered the research carried out in the branch of DREWEX company located in Chotelek town (Świętokrzyskie voivodeship, Province of Busko Zdrój). Unit costs of pellets production were: 513.4 PLN∙t−1 for option 1, 423.3 PLN∙t−1 for option 2 and 393.3 PLN∙t−1 for option 3. The most favourable was option 3 when the pellets were produced on the technology line in the 3-shift system day and night. The average distance to seven cities from which sawdust was delivered was 43.6 km and the distance to which production was distributed to ten cities was on average 105.5 km.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Frączek J. (red.). (2010). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ISBN 978-83-930818-0-6.

 • Grzybek A. Muzalewski A. (2010). Logistyka przetwarzania biomasy na biopaliwa. Czysta energia 2 17-19.

 • Heift R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wyd. ITE Radom. ISBN 837-204251-9.

 • Hejft R. Obidziński S. (2006). Produkcja granulatu i brykietów w aspekcie cech jakościowych. Czysta Energia 6 23-27.

 • Jasiulewicz M. Janiszewska D. A. (2012). Problem logistyki agro-biomasy do celów energetycznych. Logistyka 4 981-987.

 • Kachel-Jakubowska M. Kraszkiewicz A. (2014). Zrównoważony rozwój rynku biomasy. W: Szpryngiel M. (red). Zrównoważone wykorzystanie surowców roślinnych i przemysłowych do produkcji peletów. Lublin. ISBN 978-83-63761-39-4.

 • Kraszkiewicz A. Lorencowicz E. Kachel-Jakubowska M. (2015). Koszty produkcji peletów z biomasy roślinnej pochodzenia rolniczego. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0470.pdf (Dostęp w dniu 20.06.2019 r).

 • Kraszkiewicz A. (2016). Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego. Lublin. Rozprawy Naukowe. Zeszyt 386. ISSN 1899-2374.

 • Kuboń M. (2010). Transport i logistyka dostaw biomasy. W: Frączek J. (red). Produkcja biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR. Kraków. ISBN 978-83-917053-8-4. S. 167-196.

 • Kwaśniewski D. Kuboń M. (2016). Economic effectiveness of straw pellets production. Agricultural Engineering 4 147-155.

 • Kwaśniewski D. Kuboń M. Malaga-Toboła U. (2017). Logistyka dostaw a koszty produkcji paliw kompaktowych. W: Aktualne problemy logistyki. Tom 1. Dzieniszewski G. Kuboń M. (red). Przemyśl. ISBN 978-83-60184-96-7.

 • Szul T. (2013). Ocena opłacalności produkcji peletów ze słomy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2 17-19.

Suche
Zeitschrifteninformation
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 65 65 6
PDF Downloads 60 60 9