Analysis of Engine Oils from Farm Tractors in the Aspect of their Change

Abstract

The paper presents results of research on selected physico-chemical parameters of engine oils from farm tractors based on the date of their change assumed by the user. 17 samples of used engine oil from farm tractors of various producers and with a varied exploitation course were analysed. Oils for research were collected during oil change, registering the service life of oil each time. They were obtained from service points that repair farm tractors in the region of Lublin Province. The studies were to verify whether a decision concerning oil change taken by tractor users after specific time of operation of an engine was good. Number of exceedings of the threshold values of parameters of engine oil which are responsible for correct lubrication were the basis for evaluation

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Buchwald, T., Staszak, Ż. (2013). Analiza realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 47-55.

 • Chmielewski, Z. (2011). Cykliczność wymiany oleju w silniku spalinowym w aspekcie procesu zużywania tulei cylindrowych. Silniki Spalinowe, 50(3), 1-5.

 • Chmielewski, Z. (2017). Stany niezawodnościowe oleju silnikowego w eksploatacji. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 761-764.

 • Chmielewski, Z., Stobiecki, J., Górska, M. (2018). Koncepcja oceny niezawodności współczesnych olejów silnikowych w eksploatacji. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12, 337-340.

 • Du, Y., Wu, T., Makis, V. (2017). Parameter estimation and remaining useful life prediction of lubricating oil with HMM. Wear, 376-377, 1227-1233.

 • Gołębiowski, W., Wolak, A., Zając, G. (2018). Definition of oil change intervals based on the analysis of selected physicochemical properties of used engine oils. Combustion Engines, 57, 44-50.

 • Gomółka, L., Augustynowicz, A., Maciąg, A. (2011). Analiza stopnia degradacji oleju smarującego w silnikach spalinowych. Silniki Spalinowe 50(3), 10-14.

 • Idzior, M., Wichtowska, K. (2016). Badanie wpływu przebiegu pojazdów na zmiany właściwości olejów silnikowych. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 17, 900-904.

 • Kral Jr, J., Konecny, B., Kral, J., Madac, K., Fedorko, G., Molnar, V. (2014). Degradation and chemical change of longlife oils following intensive use in automobile engines. Measurement 50, 34-42.

 • Krupowies, J. (2006). Analiza zmian właściwości użytkowych olejów smarowych firmy BP w czasie ich eksploatacji. Zeszyty Naukowe Akademia. Morska w Szczecinie, 10(82), 309-318.

 • Raposo, H., Farinha, J. T., Fonseca, I., Ferreira, L. A. (2019). Condition Monitoring with Prediction Based on Diesel Engine Oil Analysis: A Case Study for Urban Buses. Actuators 8(1), 14.

 • Sójka, M., Bukowski, P. (2014). Analiza możliwości wydłużenia resursu olejów silnikowych w pojazdach szynowych. Logistyka, 6, 14773-14780.

 • Urzędowska, W., Stępień, Z. (2012). Wybrane zagadnienia dotyczące zmian właściwości silnikowego oleju smarowego w eksploatacji. Nafta-Gaz, 12, 1102-1110.

 • Vasanthan, B., Devaradjane, G., Shanmugam, V. (2015). Online condition monitoring of lubricating oil on test bench diesel engine & vehicle. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 9, 315-320.

 • Wierzcholski, K. (2015). Charakterystyki resursu olejów dla smarowanych połączeń tarciowych. Tribologia, 1, 137-148.

 • Wolak, A., Zajac, G. (2017). Changes in the operating characteristics of engine oils: a comparison of the results obtained with the use of two automatic devices. Measurement, 113C, 53-61.

 • Woropay, M., Bukowski, P., Sójka, M. (2006). Zmiany własności fizyko-chemicznych olejów silnikowych jako parametr diagnostyczny. Diagnostyka, 4(40),157-162.

 • Zhu, X., Zhong, C., Zhe, J. (2017). Lubricating oil conditioning sensors for online machine health monitoring – A review. Tribology International, 109, 473-484.

 • Żółtowski, B., Kastelik, M. (2010). Application of spectroscopic research methods for motor oil condition and quality evaluation. Journal of Polish CIMAC, 5(1), 213-219.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search