Assessment of Tree Sprouts Pruning with Various Types of Cutting Units

Open access

Abstract

Changes in horticulture induce fruit producers to introduce more efficient tree pruning systems. The increase of efficiency is related to application of various cutting devices, the effect of which on cultivated fruit trees has not been completely recognized yet. Therefore, the objective of the paper was to compare and assess the fruit tree sprouts cut with various types of cutting units. Four cutting units were applied in the study: pruning shears, anvil secateur, circular saw and chain saw and four cultivars of fruit trees: apple, pear, plum and cherry tree. A fractal dimension was used for assessment of the cutting quality that allows assessment of the spatial complexity of the image of the cut sprout. The obtained results allowed determination that the least sprout damaging cutting system is in case of the use of the anvil secateur and pruning shears (the best cutting quality) then circular and chain saw. It was also proved that susceptibility to damage is characteristic for the investigated fruit trees. Pear trees proved the lowest susceptibility to damages regardless the cutting unit.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ASABE Standards. (2011). Moisture measurement – forages ASABE S358.2 (R2008). In: ASABE Standards (2011) American Society of Agricultural and Biological Engineers St. Joseph MI USA 780-781.

 • Frączek J. Mudryk K. (2008). Pomiar powierzchni przekroju pędu wierzby Salix Viminalis L. z wykorzystaniem DIA. Inżynieria Rolnicza 11(109) 47-54.

 • Gawlik J. Magdziarczyk J. Wojnar L. (2011). Analiza fraktalna struktury geometrycznej powierzchni. Konferencja „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji” Zakopane s. 382-396.

 • Gorriz B.M. Porras Castillo I. Torregrosa A. (2014). Effect of mechanical pruning on the yield and quality of ‘Fortune’ mandarins. Spanish Journal of Agricultural Research 12(4) 952-959.

 • Gościło P. (2015). Mechaniczne cięcie drzew owocowych. Informator sadowniczy 2 12-14.

 • Gościło P. (2017). Piłą po drzewach. Sad Nowoczesny 2 26-30.

 • Jelinek H. F. Milošević N. T. Ristanović D. (2010). The morphology of alpha ganglion cells in mammalian species: a fractal analysis study. CEAI Vol.12 No.1 3-9.

 • Koszela K. (2015). Computer image analysis and artificial neuron networks in the qualitative assessment of agricultural products. Agricultural Engineering 3(155) 15-24.

 • Koszela K. Boniecki P. Kuzimska T. (2015). The use of neural image analysis in the identification of information encoded in a graphical form. Agricultural Engineering 3(155) 25-35.

 • Kuklewski J. (2017). Cięcie zimą na klik. Sad Nowoczesny 2 20-25.

 • Lisowski A. Klonowski J. Strużyk A. Nowakowski T. Sypuła M. Chlebowski J. (2010a). Technologie zbioru roślin energetycznych Wyd. SGGW Warszawa s. 146.

 • Lisowski A. Nowakowski T. Strużyk A. Waszkiewicz Cz. Klonowski J. Kasperek D. Cichoń M. (2010b). Projekt konstrukcyjny bezrzędowej maszyny do zbioru roślin energetycznych. Inżynieria Rolnicza 2(120) 19-25.

 • Łukawska A. (2014). Cięcie jabłoni w praktyce. Informator sadowniczy 3 26-28.

 • Martyn T. (1996). Fraktale i obiektowe algorytmy ich wizualizacji. Wyd. Nakom Poznań ss. 178.

 • Mika A. (2012). Cięcie drzew w sadach intensywnych. Wyd. Hortpress ss. 160. Nowakowski T. (2012a). Analysis of cross-section area of the cut energetic plant shots. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Agriculture No 59 19-29.

 • Nowakowski T. (2012b). Investigations on variability of power requirement for driving the cutting unit of forage harvester for energetic plants. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Agriculture No 59 31-38.

 • Okła A. (2017). Okiem praktyka. Sad Nowoczesny 2 32-37.

 • Pieniążek S. A. (2000). Sadownictwo. PWRiL Warszawa s. 680. ISBN 83-09-01722-7.

 • Rabcewicz J. (2007). Maszyny i narzędzia do cięcia krzewów jagodowych. Hasło ogrodnicze 1 12-16.

 • Romański L. Dyjakona A. Adamczyk F. Frąckowiak P. (2014). Problems with deriving the fruit tree pruned biomass for energy use. Agricultural Engineering 3(151) 157-167.

 • Sgroi F. Di Trapani A.M. Testa R. Tudisca S. (2014). Strategy to increase the farm competitiveness. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 9(3) 394-400.

 • Strużyk M. (2011). Sekatory dwuręczne. MPS Sad 1 39-45.

 • Strużyk M. (2013). Do cięcia konturowego. MPS Sad 2 42-43

 • Szwedziak K. Wojtkiewicz K. (2015). The use of morphological analysis in the wheat quality feature extraction. Agricultural Engineering 2(154) 109-118.

 • Wąsik R. Michalec K. (2016). Image analysis in wood testing – selected examples. Agricultural Engineering 3 183-195.

 • Wilczyńska A. (2013). Mechaniczne cięcie jabłoni. MPS Sad 2 12-13.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 216 70 4
PDF Downloads 142 48 3