Analysis of Operation Performance in the Process of Machine Wood Harvesting with Fao Far 6840 Mini-Harvester

Mariusz Kormanek 1  and Dariusz Baj 1
 • 1 Department of Forest Work Mechanisation, University of Agriculture in Krakow

Abstract

The article presents analysis of operation of Fao Far 6840 mini harvester for machine wood harvesting. Analysis was made based on working day timing. The investigations were carried out on the area of Lubliniec Forest Inspectorate, Bór Forestry on the habitat forest site − fresh mixed forest where pine wood was obtained with the use of a harvester. Timing was carried out based on the registration of the exploitation time of a harvester with the use of a video camera and stopwatch and measurements of the obtained size grade. Based on the obtained results low values of performance in the exploitation change time 9.61 m3·h−1, and effective performance 12.14 m3·h−1 were reported. Low machine performance was affected mainly by conditions of harvesting, low log volume (at the average 0.62 m3) and concentration of trees. The head structure (applied feed system), weak work organization (short time of a single 6 hour shift) and weak skills of the machine operator were additional factors that reduced the performance

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BN-76/9195-01 Maszyny rolnicze. Podział czasu pracy. Symbole i określenia.

 • BN-77/9195-02 Maszyny rolnicze. Metody badań eksploatacyjnych.

 • Błuszkowska, U., Nurek, T. (2016). Wpływ czynników organizacyjnych na wydajność eksploatacyjną harwestera. Sylwan, 160 (6), 443-451.

 • Brzózko, J., Dybcio, M. (2007). Umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie operatorów a wydajność pracy specjalistycznych maszyn leśnych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3, 5-7.

 • Dvorak, J., Walczyk, J., Natov, P., Hośkova, D. (2015). Struktura czasu pracy harwesterów podczas pozyskania przygodnego. Sylwan, 159(4), 300-306.

 • Glazar, K., Maciejewska, H. (2008). Struktura czasu i wydajność pozyskiwania i zrywki drewna w drzewostanach sosnowych przy użyciu harwardera Buffalo dual. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 111-118.

 • Inf. materials Fao Far – http://www.faofar.pl/.

 • Inf. materials of State Forests (2010). Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna, 6, 4-7.

 • Jaszczak, R. & Magnuski, K. (2010). Urządzanie lasu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Poznań. 492.

 • Kormanek, M, Kępa, M. (2016). Analysis of performance of timber harvesting with the use of Highlander harvester. Agricultural Engineering, 20(3), 73-82.

 • Maksymiak, M., Grieger, A. (2008). Analiza wydajności pracy przy maszynowym pozyskaniu drewna na przykładzie harwestera Valmet 901.3 i forwardera Valmet 840.2. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 273-281.

 • Mederski, P.S., Karaszewski, Z., Rosińska, M., Bembenek, M. (2016). Dynamika zmian liczby harwesterów w Polsce oraz czynniki determinujące ich występowanie. Sylwan. 160(10),795-804.

 • Moskalik, T. (2004). Model maszynowego pozyskania drewna w zrównoważonym leśnictwie polskim. Wydawnictwo SGGW Warszawa. 134. ISBN 83-7244-491-9

 • Nurek, T. (2008). Analiza wpływu długości dnia roboczego na wyniki ekonomiczne pracy maszyn leśnych. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 325-330.

 • Sadowski, J., Moskalik, T., Zastocki, D. (2014). Efektywność pozyskania drewna harwesterem PONSSE Ergo w wybranych drzewostanach. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. 39/2B, 126-132.

 • Skarżyński, J., Brzózko, J. (2010). Harwestery do pozyskania drewna stosowane w polskich lasach cz. 1. Charakterystyka ogólna-nośniki. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna, 6, 8-2.

 • Sowa, J. M., Gielarowiec, K., Gaj-Gielarowiec, D. (2013). Charakterystyka i rozwój konstrukcji głowic harwesterowych do pozyskanie drewna. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych, 105, 57-76.

 • Szewczyk, G., Kulak, D. (2013). Kosztochłonność pozyskania drewna harwesterem w drzewostanach przebudowanych z zastosowaniem cięć częściowych. Sylwan, 157(4), 243-252.

 • Więsik, J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Wydawnictwo SGGW. 591.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search