Impact of Nanosilver and Nanocopper on Antifungal Properties of Plastic Elements in the Aspect of Their Use in Agri-Food Processing

Open access

Abstract

The paper presents results of microbiological research of plastic elements. Plastic elements were made of the polystyrene composition with addition of nanosilver and nanocopper with a laboratory extruder EHP 25ELine. Microbiological research was carried with regard to evaluation of antifungal impact of nanoadditives according to international standards with Cryobank (Mast Diagnostica). A positive impact of nanoadditives on antifungal properties of polystyrene elements produced by means of extrusion which is very favourable in the aspect of their use in agri-food processing.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartoszewicz M. Rygiel A. Krzemiński M. Przondo-Mordarska A. (2007). Penetration of a selected and antiseptic into a biofilm formed on orthopedic steel implants. Ortop Traumatol Rehabil 9 310-8.

 • Czaczyk K. (2004). Czynniki warunkujące adhezję drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych. Postępy Mikrobiologii 43 3 267-283.

 • Falkiewicz-Dulik M. Kowalczyk M. (2016). Substancje czynne używane do biostabilizacji polimerów i tworzyw. Technologia i Jakość Wyrobów 61 47-54.

 • Gądek A. Kuciel S. Wojnar L. Dziadur W. (2006). Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktur polimerów wzmacnianych. Polimery 51 3 206-211.

 • Gniazdowska J. Kaczmarek H. Ściągalski F. (2015). Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota. Elastomery 19 1 15-22.

 • Jain A. Gupta Y. Agrawal R. Jain D.K. Khare P. (2007). Biofilms – a microbial life perspective: A critical review. Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems 24 393-443.

 • Jałbrzykowski M. Krucińska I. Dąbrowski J.R. (2016). Tests of selected mechanical properties of PLA-PLA type composites. Composites Theory Pract. 16 2 84-89.

 • Janeczek K. Kozioł G. Jakubowska M. Araźna A. Młożniak A. Borecki J. Lipiec K. (2011). Kompozyty polimerowe z nanododatkami do zastosowań w elektronice drukowanej. Elektronika : konstrukcje technologie zastosowania 52 7 43-46.

 • Juraszek J. Grzesiak M. (2008). Wytrzymałość tworzywa polimerowo-akrylowego wzbogaconego nanosrebrem. Engineering of Biomaterials 11 72-80.

 • Klotz S.A. Drutz D.J. Zajic J.E. (1985). Factors governing adherence of Candida species to plastic surfaces. Infection and Immunity 50 97-101.

 • Liya G. Weiyong Y. Zhisong L. Chang Ming L. (2013). Polymer/nanosilver composite coatings for antibacterial applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 439 20 69-83.

 • Malinowska-Pańczyk E. Sztuka K. Kołodziejska I. (2010). Substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jako składniki biodegradowalnych folii z polimerów naturalnych. Polimery 55 9 627-633.

 • Mroczek-Sosnowska N. Jaworski S. Siennicka A. Gondek A. (2013). Unikalne właściwości nanocząstek srebra. Polskie Drobiarstwo 20 2 6-8.

 • Rajski Ł. Kowal E. Sajdak A. Gołąbiewska A. Paszkiewicz M. Zaleska-Medynska A. (2016). Biobójcze wykończenie tkanin. Przegląd Włókienniczy - Włókno Odzież Skóra 4 22-28.

 • Wenda M. Zielecka M. Jeziórska R. Bujnowska E. Panasiuk M. Cyruchin K. (2015). Struktury krzemionkowo-metaliczne – możliwości potencjalnych zastosowań. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities 16 141-148.

 • Wenda M. Jeziórska R. Zielecka M. Panasiuk M. (2016). Zastosowanie nanocząstek srebra do modyfikacji polimerów. Polimery 61 3 166-171.

 • Wojnar L. Kurzydłowski K. J. Szala J. (2002). Praktyka analizy obrazu. Wyd. PTS Kraków. ISBN 83-917834-1-3

 • Zhang H. Ding W. Aidun D.K. (2015). Mechanical Properties of Crystalline Silicon Carbide Nanowires. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15 2 1660-1668(9).

 • Zielecka M. Jeziórska R. Bujnowska E. Kępska B. Wenda M. (2012). Nanonapełniacze krzemionkowe z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem lub nanomiedzią wytwarzane metodą zol-żel. Polimery 57 3 177-182.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 299 84 12
PDF Downloads 201 67 9