Impact of Nanosilver and Nanocopper on Antifungal Properties of Plastic Elements in the Aspect of Their Use in Agri-Food Processing

Abstract

The paper presents results of microbiological research of plastic elements. Plastic elements were made of the polystyrene composition with addition of nanosilver and nanocopper with a laboratory extruder EHP 25ELine. Microbiological research was carried with regard to evaluation of antifungal impact of nanoadditives according to international standards with Cryobank (Mast Diagnostica). A positive impact of nanoadditives on antifungal properties of polystyrene elements produced by means of extrusion which is very favourable in the aspect of their use in agri-food processing.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartoszewicz, M., Rygiel, A., Krzemiński, M., Przondo-Mordarska, A. (2007). Penetration of a selected and antiseptic into a biofilm formed on orthopedic steel implants. Ortop Traumatol Rehabil, 9, 310-8.

 • Czaczyk, K. (2004). Czynniki warunkujące adhezję drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych. Postępy Mikrobiologii, 43, 3, 267-283.

 • Falkiewicz-Dulik, M., Kowalczyk, M. (2016). Substancje czynne używane do biostabilizacji polimerów i tworzyw. Technologia i Jakość Wyrobów, 61, 47-54.

 • Gądek, A., Kuciel, S., Wojnar, L., Dziadur, W. (2006). Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktur polimerów wzmacnianych. Polimery, 51, 3, 206-211.

 • Gniazdowska, J., Kaczmarek, H., Ściągalski, F. (2015). Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota. Elastomery, 19, 1, 15-22.

 • Jain, A., Gupta, Y., Agrawal, R., Jain, D.K., Khare, P. (2007). Biofilms – a microbial life perspective: A critical review. Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 24, 393-443.

 • Jałbrzykowski, M., Krucińska, I., Dąbrowski, J.R. (2016). Tests of selected mechanical properties of PLA-PLA type composites. Composites Theory Pract., 16, 2, 84-89.

 • Janeczek, K., Kozioł, G., Jakubowska, M., Araźna, A., Młożniak, A., Borecki, J., Lipiec, K. (2011). Kompozyty polimerowe z nanododatkami do zastosowań w elektronice drukowanej. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 52, 7, 43-46.

 • Juraszek, J., Grzesiak, M. (2008). Wytrzymałość tworzywa polimerowo-akrylowego wzbogaconego nanosrebrem. Engineering of Biomaterials, 11, 72-80.

 • Klotz, S.A., Drutz, D.J., Zajic, J.E. (1985). Factors governing adherence of Candida species to plastic surfaces. Infection and Immunity, 50, 97-101.

 • Liya, G., Weiyong, Y., Zhisong, L., Chang Ming, L. (2013). Polymer/nanosilver composite coatings for antibacterial applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 439, 20, 69-83.

 • Malinowska-Pańczyk, E., Sztuka, K., Kołodziejska, I. (2010). Substancje o działaniu przeciwdrobnoustrojowym jako składniki biodegradowalnych folii z polimerów naturalnych. Polimery, 55, 9, 627-633.

 • Mroczek-Sosnowska, N., Jaworski, S., Siennicka, A., Gondek, A. (2013). Unikalne właściwości nanocząstek srebra. Polskie Drobiarstwo, 20, 2, 6-8.

 • Rajski, Ł., Kowal, E., Sajdak, A., Gołąbiewska, A., Paszkiewicz, M., Zaleska-Medynska, A. (2016). Biobójcze wykończenie tkanin. Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra, 4, 22-28.

 • Wenda, M., Zielecka, M., Jeziórska, R., Bujnowska, E., Panasiuk, M., Cyruchin, K. (2015). Struktury krzemionkowo-metaliczne – możliwości potencjalnych zastosowań. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, 16, 141-148.

 • Wenda, M., Jeziórska, R., Zielecka, M., Panasiuk, M. (2016). Zastosowanie nanocząstek srebra do modyfikacji polimerów. Polimery, 61, 3, 166-171.

 • Wojnar, L., Kurzydłowski, K. J., Szala, J. (2002). Praktyka analizy obrazu. Wyd. PTS, Kraków. ISBN 83-917834-1-3

 • Zhang, H., Ding, W., Aidun, D.K. (2015). Mechanical Properties of Crystalline Silicon Carbide Nanowires. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15, 2, 1660-1668(9).

 • Zielecka, M., Jeziórska, R., Bujnowska, E., Kępska, B., Wenda, M. (2012). Nanonapełniacze krzemionkowe z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem lub nanomiedzią, wytwarzane metodą zol-żel. Polimery, 57, 3, 177-182.

Journal + Issues

Search