Assessment of Plant Germination Intensity with the Use of Automated System with Computer Vision Method

Open access

Abstract

The objective of the paper was to show various options of using by author an automated stand with computer image analysis for control of plant germination on the example of cauliflower Brassica oleracea L. ‘Pionier” variety. The developed system consisted of a mobile platform equipped with the acquisition and image processing system based on Raspberry PL processor. Germination of cauliflower seeds was the object of observation, which in one case were sown to soil after dressing them with plant extracts (sweet flag Acorus calamus L., great burdock roots Arctium lappa L.). In the other case, undressed seeds were sown in the place of previous application of the above-mentioned extracts. The use of a robot for monitoring plant germination enabled the automated analysis of the investigated material with higher frequency than it has been possible so far. Simultaneously, higher germination was reported when seeds were treated with macerates and extracts from great burdock roots.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chojnacki J. Tomkiewicz D. (2008). Zastosowanie programu Labview do wyznaczania przeżywalności owadobójczych nicieni – biologicznego środka ochrony roślin Inżynieria Rolnicza 11(109) 33-38.

 • Czerwińska E. Piskier T. Szparaga A. (2016). Wpływ zaprawiania wyciągami roślinnymi na zdolność kiełkowania i kontaminacje nasion kalafiora Brassica oleracea L. w Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie pod red. Zbytek Z. Wydawnictwo Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań.

 • Dell’Aquila A. (2004). Application of a computer-aided image analysis to evaluate seed germination under different environment al conditions Italian Journal of Agronomy8(1) 51-62.

 • Doruchowski G. (2008). Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym Inżynieria Rolnicza12(107) 19-31.

 • Grzesik M. Janas R. Górnik K. Romanowska-Duda Z. (2012). Biological and physical methods of seed production and processing Biologiczne i fizyczne metody stosowane w produkcji i uszlachetnianiu nasion Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering57(3) 147-152.

 • Królczyk J. Tukiendorf M. (2006). Wykorzystanie metody komputerowej analizy obrazu w ocenie stanu liści na przykładzie klonu pospolitego (Acer platanoide) Inżynieria Rolnicza5 349-354.

 • Tukiendorf M. Boss J. Krótkiewicz M. (2003). An application of picture analysis as a method of evaluation of granular blend’s quality Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 12/53 2 27-30.

 • Orzeszko-Rywka A. Rochalska M. (2007). Preliminary assessment of efficiency of some ecological methods of sugar beet seed dressing Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering52(4) 10-13.

 • Oświęcimski W. 2001 Monitorowanie upraw i klimatu w uprawie pomidorów szklarniowych. Jak doprowadzić do lepszego wyrównania wzrostu roślin i wyższych plonów? Hasło Ogrodnicze 12 44-45.

 • Rochalska M. Orzeszko-Rywka A. (2009). Zastosowanie naturalnych substancji roślinnych jako zapraw nasiennych dla upraw ekologicznych Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering54(4) 74-80.

 • Rochalska M. Orzeszko-Rywka A. Tracz M. (2010). Estimation efficiency of powdered herbs of crop seeds treatment Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering55(4) 67-72.

 • Sas-Piotrowska B Piotrowski W. Karczmarek-Cichosz R. (2004). Plant extracts and their influence on some properties of seeds of cultivated plants – grain plants Annual Set the Environment Protection6 77-89.

 • Tadeusiewicz R. Kordocha P. (1997). Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Kraków Wydawnictwo Fundacji Postępy Telekomunikacji. ISBN 83-86476-15-X.

 • Tyszyńska-Kownacka D. Starek T. (1989). Zioła w polskim domu. Wydawnictwo Warta Warszawa. ISBN:83-225-0230-3.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 219 55 4
PDF Downloads 219 68 7