Energy Input on Cover Crop Cultivation

Abstract

The research was carried out in 2015-2016 at the Research Station Brody belonging to Poznan University of Life Sciences. The experiment was assumed with blocks randomized in four replications. The aim of the study was to determine the size and structure of energy inputs incurred on cover crops cultivation in different soil tillage systems. The cumulative energy consumption methodology was used to analyse the energy expenditure on field pea and white mustard seed. Based on the research, it was found that sowing field pea as a cover crop as compared to white mustard increased the cumulative energy input by 63.2%. Applied sowing technologies, regardless of cover crop species, reduced cumulative energy use by 22.5% (strip tillage) and direct sowing by 40.7% as compared to traditional tillage. The structure of energy input depended on the type of used cover crop species, which was based on the energy value of the seed used. The value of the energy efficiency index for growing both cover crop species increased with the simplification of the tillage.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anuszewski, R., Pawlak, J., Wójcicki, Z. (1979). Energochłonność produkcji rolniczej. Metodyka badań energochłonności produkcji surowców żywnościowych. IBMER Warszawa.

 • Czarnocki, S. (2013). Ocena energetyczna alternatywnych technologii przygotowania roli do siewu jęczmienia ozimego. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 69-75.

 • Dobek, T. (2005). Energetyczna i ekonomiczna ocena różnych technologii uprawy roli do siewu rzepaku ozimego. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 133-140.

 • Dopka, D., Korsak-Adamowicz, M., Starczewski, J. (2012). Biomasa międzyplonów ścierniskowych i ich wpływ na plonowanie żyta jarego w monokulturowej uprawie. Fragmenta Agronomica, 29(2), 27-32.

 • Gawęda, D., Wesołowski, M., Kwiatkowski, C. (2014). Weed infestation of spring barley (Hordeum vulgare L.) depending on the cover crop and weed control method. Acta Agrobotanica, 67(1), 77-84.

 • Harasim, A. (1997). Możliwości kompensacji ujemnego wpływu stanowiska na plonowanie i efektywność produkcji pszenicy ozimej. II Efektywność energetyczna i ekonomiczna. Pamętnik Puławski, 111, 73-87.

 • Hartwig, N., Ammon, H. (2002). Cover crops and living mulches. Weed Sciences, 50, 688-699.

 • Jaskulska, I., Gałęzewski, L. (2009). Aktualna rola międzyplonów w produkcji roślinnej i środowisku. Fragmenta Agronomica, 26(3), 48-57.

 • Lal, R., Reicosky, D., Hanson, J. (2007). Evolution of the plow over 10,000 years and the rationale for no-till farming. Soil Tillage Research, 93, 1-12.

 • Małecka, I., Blecharczyk, A., Pudełko, J. (2004). Wartość nawozowa międzyplonów ścierniskowych w różnych systemach uprawy roli. Prace Komisji Nauk Rolniczych Komisji Nauk Leśnych PTPN, 97, 42-48.

 • Morris, N., Miller, P., Orson, J., Froud-Williams, R. (2010). The adoption of non-inversion tillage systems in the United Kingdom and the agronomic impact on soil, crops and the environment – a review. Soil & Tillage Research, 108, 1-15.

 • Piskier, T. (2011). Efektywność energetyczna produkcji biomasy w teorii i praktyce. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 3, 5-7.

 • Reycosky, D. (2015). Conservation tillage is not conservation agriculture. Journal Soil Water Consist, 70, 5, 103A-108A.

 • Snapp, S., Swinton, R., Labarta, R., Mutch, D., Black, J.R., Leep, R., Nyiraneza, J., O’Neil, K. (2005). Evaluating cover crops for benefits, costs and performance within cropping system niches. Agronomy Journal, 97, 322-332.

 • Szulc, P., Dubas, A. (2014). Ekonomiczna i energetyczna ocena uproszczonych technologii uprawy roli pod kukurydzę. Nauka Przyroda Technologie, 8, 2-27.

 • Weber, R. (2010). Przydatność uprawy konserwującej w rolnictwie zrównoważonym. Monografie i Rozprawy Nauk. IUNG-PIB, 2010, 25, 1-72.

 • Wójcicki, Z. (2002). Wyposażenie i nakłady materiałowo energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. IBMER Warszawa. ISBN 83-86264-62-4.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search