Fuel Consumption and Effectiveness of Elimination of Energy-crop Willow Plantation

Abstract

The objective of the paper was to determine fuel consumption on elimination of the energy willow plantation with current mechanical methods with the use of the machine research model. The paper covers investigations of four machine units. The lowest fuel consumption (142.6 l∙ha−1) with the use of Meri Crusher MJS-2.0) did not ensure effectiveness of operation of this unit. Efficiency of elimination of the plantation in this case is only 36.4%. On the other hand, the highest consumption of diesel oil (776.4 l∙ha−1) was reported for FAO FAR model FV 4088, and the effectiveness of elimination was not satisfactory and it was 57.0%. The highest effectiveness of elimination of the plantation was reported for the model of a new machine. Fuel consumption in this case was 535.7 l∙ha−1 and the willow plantation elimination effectiveness was the highest and it amounted to 94.8%.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamczyk, F., Frąckowiak, P., Szczepaniak, J., Wąchalski, G. (2015). Analysis of the use of typical tillage tools for lifting and pulling willow rootstocks. In: Utilization of agricultural and forest machinery in research and teaching. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych 22, PAU Kraków, 215-223.

 • Adamczyk, F., Frąckowiak, P., Juliszewski, T., Kwaśniewski, D., Pietrzykowski, M., Szczepaniak, J., Tylek, P., Walczyk, J., Woś, B. (2016). Likwidacja plantacji wierzby energetycznej. Wyd. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu. ISBN 978-83-940788-7-4.

 • Crow, P., Houston, T.J. (2004). The influence of soil and coppice cycle on the rooting habit of short rotation poplar and willow coppice. Biomass and Bioenergy, 26(6), 497-505.

 • Dubas, J. W., Tomczyk, A. (2005). Zakładanie, pielęgnacja i ochrona plantacji wierzb energetycznych. Wydawnictwo SGGW Warszawa. ISBN 83-7244-617-2.

 • Ericsson, K., Rosenqvist, H., Ganko, E., Pisarek, M., Nilsson, L. (2006). An agro-economic analysis of willow cultivation In Poland. Biomass and Bioenergy, 30(5), 16-27.

 • Grzybek, A. (2015). Bioenergia w Polsce. Uprawy energetyczne w Polsce – Stan obecny. Seminarium pt. Uprawy energetyczne w Centralnej i Wschodniej Europie. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Warszawa, 23-24 kwietnia 2015 r.

 • Juliszewski, T., Kwaśniewski, D., Pietrzykowski, M., Tylek, P., Walczyk, J., Woś, B., Likus, J. (2015). Root biomass distribution in an energy willow plantation. Agricultural Engineering, 4(156), 43-49.

 • Kwaśniewski, D., Juliszewski, T., Walczyk, J., Tylek, P., Adamczyk, F., Szczepaniak, J. (2016). Work inputs and costs of eradication of Energy willow plantation. Agricultural Engineering, 4(160), 137-146.

 • Mańkowski, S., Markowski, P., Choszcz, D. (2014). Metody usuwania karp. Zieleń Miejska, 9(89), 38-41.

 • McKendry, P. (2002). Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Bioresource Technology, 83, 37-46.

 • Stolarski, M., Kisiel, R., Szczukowski, S., Tworkowski, J. (2002). Opłacalność produkcji wierzb krzewiastych na gruntach rolniczych w krótkich rotacjach i przy różnym zagęszczeniu roślin. Roczniki Nauk Rolniczych, T. 89, z. 2, 96-105.

 • Stolarski, M., Kisiel, R., Szczukowski, S., Tworkowski, J. (2008). Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., T.94, z.2, 172-177.

 • Tylek, P., Pietrzykowski, M., Walczyk, J., Juliszewski, T., Kwaśniewski, D. (2017). Root Biomass and Morphological Characterization of Energy Willow Stumps. Croatian Journal of Forest Engineering, 38, 47-54.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search