Analysis of Injection Systems Types Used in Agricultural Machines

Open access

Abstract

The paper presents analysis of the processes taking place in fuel systems which lead to damage of injection devices in farm machines. The most frequent reasons of failure of traditional injection systems and Common Rail high pressure systems which are caused inter alia by an improper quality of diesel oil were described and discussed. Microscopic tests of the surface of worn plungers of the plunger and barrel assemby of Motorpal injection pumps used in Zetor tractors were carried out. Types of damage to elements of the injection pump and electromagnetic injectors used in Common Rail systems CP4 type based on the tests on the group of 126 on-site repairs were assessed. Repairs were made in the repair centres in Podkarpackie Voivodeship and centres dealing with repair of injection systems. Metallographic tests were carried out in the Laboratory of Materials of Rzeszow University of Technology with the use of electrone scanning microscope Hitachi S-3400N.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Czechlowski M. Krysztofiak A. Adamski M. Antczak W. (2006). Wpływ stosowania oleju rzepakowego jako paliwa na trwałość układu wtrysku w silnikach ZS. Agricultural Engineering12(87) 85-92.

 • Dzieniszewski G. (2008). Wybrane problemy stosowania biopaliw do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Inżynieria Rolnicza10(108) 39-45.

 • Graba M. Lechowicz A. Mamala J. Bieniek A. (2010). Wielofazowy wtrysk paliwa dla silników z zapłonem samoczynnym wyposażonych w rzędową pompę wtryskową. Agricultural Engineering5(123) 29-35.

 • Hetmańczyk I. Hepner W. Halicki R. (2013). Modyfikacja charakterystyki zewnętrznej silnika o zapłonie samoczynnym poprzez zmianę parametrów wtrysku paliwa. Agricultural Engineering2(143) 79-89.

 • Juściński S. (2012). Analiza struktury zapotrzebowania na przeglądy techniczne podczas eksploatacji pojazdów rolniczych Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agricultural and Forest Engineering 60 119-127.

 • Juściński S. Chomik Z. (2016) Regeneracja w naprawie pojazdów rolniczych. Monografia naukowa Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis Lublin ISBN 978-83-63761-67-7.

 • Juściński S. Piekarski W. (2010). The farm vehicles operation in the aspect of the structure of demand for maintenance inspections. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability1(45) 59-68.

 • Klimkiewicz M. (2008). Model neuronowy pozwalający zlokalizować usterki w pompach wtryskowych. Agricultural Engineering1(99) 159-164.

 • Klimkiewicz M. (2005a). Zastosowanie sieci neuronowych do diagnostyki układu wtrysku paliwa w silnikach wysokoprężnych. Agricultural Engineering8(68) 153-160.

 • Klimkiewicz M. (2005b). Zastosowanie zbiorów przybliżonych w diagnostyce układów wtryskowych silników wysokoprężnych. Agricultural Engineering14(74) 177-183.

 • Klimkiewicz M. Mruk R. Osiak J. Roszkowski H. Słoma J. Wojdalski J. (2013). Efektywność pracy silnika zasilanego olejem rzepakowym. Inżynieria Rolnicza2(143) 123-132.

 • Kowalski D. (2012). Wpływ sterowania wtryskiem paliwa na drgania silnika ZS stosowanego w ciągniku rolniczym. Agricultural Engineering2(136) 129-138.

 • Kowalski D. Graba M. Lechowicz A. Bieniek A. (2011). Wpływ zastosowania wtrysku wielofazowego na przebieg ciśnienia spalania w cylindrze silnika ciągnika rolniczego. Agricultural Engineering5(130) 117-124.

 • Michalski R. Arendt R. Janulin M. Gonera J. (2014). Diagnostyka uszkodzeń ciągników kołowych. Identyfikacja relacji modele hardware i software systemu diagnostycznego. Olsztyn Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ISBN 978-83-72999-08-5.

 • Michalski R. Gonera J. Janulin M. (2015). A functional and task fault-oriented diagnostic system for wheeled tractors. Agricultural Engineering3(155) 59-68.

 • Natke H.G. Cempel. C. (2012). Model-aided diagnosis of mechanical systems: Fundamentals Detection Localization Assessment. Springer Science & Business Media ISBN 978-3-642-64395-8.

 • Rybacki P. Rzeźnik C. Durczak K. (2013). Logika diagnostyki w ocenie stanu technicznego nowoczesnych ciągników rolniczych. Agricultural Engineering4(147) 271-279.

 • Rzeźnik C. (2008). Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu ISBN 978-83-71-60485-0.

 • Rzeźnik C. Durczak K. Rybacki P (2015). Serwis techniczny maszyn rolniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ISBN 978-83-7160-788-2.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 170 60 1
PDF Downloads 133 60 10