Technological Preconditions in Dairy Farms

Open access

Abstract

The paper presents the impact of the applied technologies on milk yield of cows in dairy farms. The scope of the research covered technical equipment used in the dairy cattle breeding and milking in 50 farms on the area of Grajewo Province in Podlaskie Voivodeship. The studies were carried out in 2016 with the diagnostic survey method based on the interview questionnaire developed for this purpose. The studies proved that 68% of the respondents from Grajewo Province maintain cattle in a stanchion-tide stable system and the remaining 32% in a free stall system. The group (48%) of the surveyed farmers maintain animals on a deep litter and 34% of them use shallow litter. In case of 18% of the investigated farms, animals are maintained on a slatted floor. In case of 68% of the investigated farms their owners feed cattle in the TMR system while the remaining 32% do it traditionally. The analysed farms in milk production use mainly pipeline milking machines (38%) and bucket milking machines (36%). 22% of the investigated farms have a milking parlour and 4% own a milking robot. A statistical analysis proved a significant correlation between the maintenance system of animals, number of lairs in a cow shed, TMR feeding of cattle, manner of obtaining milk and milk yield of cows.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borusiewicz A. Drożyner P. Marczuk T. (2015). Zmiany stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane w produkcji mleka. Problemy Inżynierii Rolniczej23(1) 69-77.

 • Butler D. Holloway L. Bear Ch. (2013). The impact of technological change in dairy farming: robotic milking systems and the changing rol of the stockperson. Journal of the Royal Agricultural Society of England173 1-6.

 • Chabuz W. (2013). Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu utrzymania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (2) 9-21.

 • Daniel Z. Mastyj A. (2005). Analiza struktury pracy dojarza podczas doju krów. Inżynieria Rolnicza6 97-103.

 • Fiedorowicz G. Mazur K. (2011). Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosenno-letnim cz. I. Problemy Inżynierii Rolniczej1 123-134.

 • Fiedorowicz G. Romaniuk W. Wardal W. (2011). Metoda oceny ekonomiczno-technologicznej rozwiązań ciągu funkcjonalnego usuwania i magazynowania nawozu naturalnego z obór. Problemy Inżynierii Rolniczej4 105-116.

 • Gal T. Nagy L. David L. Vasa L. Balogh P. (2013). Technology planning system as a decision support tool for dairy farms in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica10(8) 231-244.

 • Gancarz F. (2010). Koszty wyposażenia i eksploatacji linii do przygotowywania i zadawania pasz w różnych systemach żywienia krów. Problemy Inżynierii Rolniczej3 85-93.

 • Głowacka-Wołoszyn R. Winnicki S. Jugowar J.L. (2010). Krotność doju krów z zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval. Nauka Przyroda Technologie4 1-8.

 • Kamphuis C. Steeneveld W. (2016). Precision dairy farming 2016. Conference Proceedings ISBN 978-90-8686-283-2.

 • Khanal A. R. Gillespie J. MacDonald J. (2010). Adoption of technology management practices and production systems in US milk production. Journal of Dairy Science93(12) 6012-6022.

 • Kupczyk A. Gaworski M. (2006). Analiza wskaźników technicznego wyposażenia gospodarstw mlecznych w Polsce. Inżynieria Rolnicza3 211-216.

 • Lipiński M. (2009). Trendy rozwojowe konstrukcji maszyn przeznaczonych dla obór mlecznych. Prace i Materiały Zootechniczne 67 37-150.

 • Litwińczuk Z. Grodzki H. (2014). Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora. Przegląd hodowlany6 453-460.

 • Marczuk A. (2010). Dobór środków technicznych do zadawania pasz w obiektach inwentarskich dla bydła. Inżynieria Rolnicza3(121) 119-125.

 • Malaga-Toboła U. (2012). Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję mleka. Inżynieria Rolnicza2(137) 185-192.

 • Romaniuk W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej4 121-128.

 • Ziętara W. (2007). Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów. Roczniki Nauk Rolniczych G – Ekonomika Rolnictwat. 93 z. 2 27-36.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 223 117 6
PDF Downloads 96 60 1