Analysis of Technical Equipment in Dairy Farms

 • 1 Department of Agronomy, Academy of Agribusiness in Łomża, Poland

Abstract

The paper analyses technical equipment of the selected dairy farms. Data from questionnaires carried out in 96 farms in 2015 constituted a research material. Municipalities Lszewo-Borki in Mazowieckie Voivodeship were covered by the survey. A survey questionnaire, which consisted of two parts, was a research instrument. The first concerned general information on a farm and its owner, and the other consisted of eight questions on technical equipment used for breeding dairy cows. The research allowed to determine that farmers assessed the condition of their machinery park as average (50%) or good (40%). One out of ten farmers claimed that the used machinery park in a farm is in a bad condition. Majority of respondents have allotted from PLN 20 to 50 thousand for investments related to enhancement of a machinery park within the last 5 years. On the other hand, a considerable part of farms allotted up to PLN 20 thousand for development of a machinery park. The investigated group included also farms, which allotted more than PLN 500 thousand for development of a park.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Auemhammer, H. (2003). The role of mechatronics in product traceability. Club of Bologna. Edizioni Unacoma Service srl, Roma, vol. 13, 112-132.

 • Butler, D., Holloway, L., Bear, Ch. (2013). The impact of technological change in dairy farming: robotic milking systems and the changing rol of the stockperson. Journal of the Royal Agricultural Society of England, 173, 1-6.

 • Banasiak, J. (2008). Koncepcja optymalizacji doboru maszyn w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 47-52.

 • Borusiewicz, A., Kapela, K. (2013). Nowoczesne rozwiązania technologiczno-funkcjonalne stosowane w chowie krów mlecznych na przykładzie wybranych gospodarstw powiatu łomżyńskiego. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 41-47.

 • Cupiał, M. (2010). Informacja a zarządzanie parkiem maszynowym w wybranych gospodarstwach Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 21-27.

 • Cupiał, M. (2009). Katalog maszyn i pojazdów rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 35-41.

 • Hansen, B. G., Jervell, A.M. (2014). Change management in dairy farming. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 22(1), 23-40.

 • Jóźwik, K., Misztal, W., Marczuk, A., Kwieciński, A., Fijołek, A. (2012). Dobór środków technicznych do przygotowywania pasz dla bydła mlecznego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 101-108.

 • Kapela, K., Woliński, J., Jabłonka, R. (2011). Ocena wyposażenia wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w sprzęt rolniczy. Inżynieria Rolnicza, 1(126), 97-10

 • Kocira, A., Kocira, S. (2010). Typ rolniczy gospodarstw a zasoby pracy i wyposażenie w środki techniczne. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 57-62.

 • Marczuk, A. (2010). Dobór środków technicznych do zadawania pasz w obiektach inwentarskich dla bydła. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 119-125.

 • Marczuk, A., Turski, A. (2009). Wpływ warunków gospodarstwa na dobór maszyn rolniczych do produkcji bydła. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 191-197.

 • Michałek, R., Tomczyk, W. (2002). Problemy eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(10), 5-10.

 • Muzalewski, A. (2007). Opłacalność użytkowania maszyn nabytych z dotacją. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 27-33.

 • Parafiniuk, S. (2006). Nakłady transportowe w badanych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 377-383.

 • Pawlak, J. (2010). Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja. Rocznik Nauk Rolniczych, t. 97, 198-202.

 • Rasmussen, M. D.; Blom, J. Y.; Nielsen, L. A. H.; Justesen, P. (2001). Udder health of cows milked automatically. Livestock Production Science, 72, 147-156.

 • Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 121-128.

 • Romaniuk, W. (2005). Wymagania formalno-prawne w zakresie standardów technicznotechnologicznych w produkcji zwierzęcej. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 23-32.

 • Romaniuk, W., Łukaszuk, M., Karbowy, A. (2005). Rozwiązania obór pod kątem dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska w zakresie produkcji bydła mlecznego i mięsnego. Inżynieria Rolnicza, 4(64), 175-182.

 • Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t 99, 43-57.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche