Comparison of Applications Supporting Selection and Design of Household Solar Collector Systems

Open access

Abstract

In order to support the designing process and selection of subassemblies of an installation, specialist application programs are created. Selected applications were compared in the paper through their use for designing hypothetical solar collector systems for a single family house with a varied number of household members. With the use of particular applications, calculations for the same input assumptions were made. Results obtained with the use of a traditional calculation method were a reference point. Applications were compared on account of the type and amount of input parameters which may be introduced, type and number of determined values and their value. Based on the obtained results usefulness and scope of use of an application were assessed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Avezova N. Avezov R. (2009). Impact of solar radiation attenuation coefficient of translucent cover material on heat efficiency of translucent cover-radiation absorbing heat-exchange panel system of flat solar collectors. Applied Solar Energy 4 28-31.

 • Dąbrowski J. Hutnik E. Tatko R. (2006). Szacowanie ilości cieplnej możliwej do pozyskania przez kolektory słoneczne. Inżynieria Rolnicza 2(66) 205-212.

 • Dąbrowski J. (2009). Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej. Efektywność i opłacalność inwestycji. Wrocław Wydawnictwo UP ISBN 978-83-60574-77-5.

 • Dehmlow M. (2011). Affordable Universal Solar Tracker. ASME 2011 5th International Conference on Energy Sustainability. Washington DC. Paper No. ES2011-54379 pp. 653-661.

 • Jeleń I. (2013). Sprawność kolektora słonecznego w badaniach i w praktyce. Instal Reporter 3 50-54. Obtained from: http:/instalreporter.pl.

 • Latała H. (2006). Sprawność kolektora cieczowego w funkcji kąta padania promieniowania słonecznego. Inżynieria Rolnicza 11(86) 299-306.

 • Neupauer K. Magiera J. (2009). Analiza sprawności kolektorów słonecznych różnych typów. Czasopismo techniczne. Chemia 1-Ch z. 4 57-65.

 • Obstawski P. (2013). Identyfikacja parametryczna w diagnostyce słonecznych instalacji grzewczych. Warszawa Wydawnictwo SGGW ISSN 9788375834420.

 • Romański L. (2013). Odnawialne źródła energii. Wrocław Oficyna Wydawnicza ATUT.

 • Trząski A. Wiszniewski A. (2010). Kolektory słoneczne. Obtained from: www.citesonpower.eu/upload/file/kolektory.pdf

 • (www 1) http://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci/oprogramowanie.html

 • (www 2) http://www.kotly.pl/doborkolektora/

 • (www 3) http://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci.html

 • (www 4) http://ag-dar.vaillant-partner.pl/kalkulatory-on-line/kalkulator-doboru-plaskich-kolektorowslonecznych-dla-podgrzewania-cwu/

 • (www 5) http://calculator.fakro.com/

 • (www 6) http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 211 110 5
PDF Downloads 103 65 2