Impact of Pretreatment of Wheat Grain Using Infrared Radiation on Flour Falling Number

Open access

Abstract

The aim of the research was to determine how time of infrared radiation heating of grains influences the falling number of flour gained from wheat variety Waluta and spelled wheat variety Schwabenkorn. Moisture content was determined in the first stage of the study and it was 12% ± 1%. Then grain was moisturized to the moisture of: 14, 16 and 18%. Prepared material was subjected to infrared radiation heating at the temperature of 150°C for 30, 60, 90 and 120 seconds. The heated material was sent to milling, and the falling number was determined. It has been found that the infrared radiation heating of wheat grains prior to milling significantly affects the falling number of flour, which increases with the duration of heating grain.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andrejko D. Kania M. Łatka A. Rydzak L. (2011). Wpływ obróbki cieplnej promieniami podczerwonymi na proces przemiału ziarna pszenicy odmiany Korynta. MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 13 7-13.

 • Dolińska R. Warchalewski J.R. Gralik J. Jankowski T. (2004). Effect of γ‐radiation and microwave heating of wheat grain on some starch properties in irradiated grain as well as in grain of the next generation crops. Food/Nahrung 48(3) 195-200.

 • Pijanowski E. Dłużewski M. Dłużewska A. Jarczyk A. (1997). Ogólna technologia żywności.

 • WNT Warszawa. ISBN 8320405327

 • PN-EN ISO 712:2009 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Oznaczanie wilgotności - Metoda odwoławcza.

 • PN-EN ISO 3093:2010 Pszenica żyto i mąki z nich uzyskane pszenica durum i semolina - Oznaczanie liczby opadania metodą Hagberga-Pertena.

 • Rachoń L. Szumiło G. Stankowski S. (2011). Porównanie wybranych wskaźników wartości technologicznej pszenicy zwyczajnej (Triticum Aestivumssp. Vulgare) twardej (Triticum Durum) i orkiszowej (Triticum Aestivum ssp. Spelta). Fragmenta Agronomica 28(4) 52-59.

 • Rastogi N.K. (2014). Infrared heating of foods and its combination with electron beam processing. Electron Beam Pasteurization and Complementary Food Processing Technologies 5 61-82.

 • Rogozińska I. Sadkiewicz J. Pobereżny J. (2009). Określenie aktywności enzymów amylolitycznych jako wskaźnik decydujący o jakości mąk żytnich. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2 122-124.

 • Rut J. Szwedziak A. Kuczek B. (2007). Oznaczanie zawartości alfa-amylazy w ziarnie pszenicy zwyczajnej na podstawie liczby opadania. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2 23-25.

 • Rydzak L. Andrejko D. Masłowski A. Hodara K. (2012). Wpływ obróbki wstępnej ziarna pszenicy przed przemiałem z zastosowaniem impregnacji i mikronizacji na wyciąg mąki. Inżynieria Rolnicza 3(138) 209-215.

 • Rydzak L. Andrejko D. (2013). Wpływ różnych sposobów przygotowania ziarna żyta do przemiału na wyciąg mąki i zawartość otrąb. Inżynieria Rolnicza 1(141) 243-249.

 • Zarzycki P. Sobota A. Ciesielska Ż. (2012). Wpływ czasu składowania na liczbę opadania oraz lepkość pozorną kleików mąk pszennych. Żywność Nauka Technologia Jakość 6(85) 66-78.

 • Zarzycki P. Kasprzak M. Rzedzicki Z. SobotaA. Sykut-Domańska E. (2014). Właściwości reologiczne kleików z mąki pszennej jako wskaźnik oceny jej wartości wypiekowej. Żywność Nauka Technologia Jakość 6(97) 50-66.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 171 94 7
PDF Downloads 88 51 1