Methodological Aspects of Conceptual Design of an Agricultural Machine by The Case of a Tunnel Spraying Machine

Abstract

The article presents the procedure of determination of a structural form of an agricultural machine which encompasses methodological aspects of design related to the division of the basic objective function into member functions, multi-variant solutions and synthesis of astructural form (a virtual prototype of an agricultural machine). The suggested course of proceeding was presented by the case of a design of a tunnel spraying machine. This example reflects well and includes the specificity of the design object in the form of an agricultural machine with specific technical and agro-technical requirements. Attention was paid to the aspects related to methodology of selection of fractional solutions based on previously defined criteria.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Coello, C. A. (2000). Use of self-adaptive penalty approach for engineering optimization problems. Computer in Industry, Vol .41, Issue 2, 113-127.

 • Durczak, K., Rzeźnik, C. (2005). Systematization of Coefficient of Quality of Work of Agricultural Machines. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 50(2), 24-29.

 • Europejski system dokumentacji osiągnięć zawodowych dla inżynierów. Eurorecord. Obtained from: http://control.ee.ethz.ch/eurorecord/ERCompetenus.PL.2007

 • Francik, S., Ślipek, Z., Frączek, J., Cieślikowski, B. (2014). Podejmowanie decyzji w projektowaniu inżynierskim. Logistyka, 6, 3650-3656.

 • Godyń, A., Hołownicki, R., Doruchowski, G., Świechowski, W. (2008). Opryskiwacz dwuwentylatorowy do ochrony sadów - badania laboratoryjne i polowe. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 63-71.

 • Kośmicki, Z., Kęska, W., Feder, S. (2002). Wybrane zagadnienia badań symulacyjnych w projektowaniu maszyn rolniczych. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie przystosowania do programów badawczych w UE”. Inżynieria Rolnicza, 5(38), 501-508.

 • Matejun, M. (2012). Metoda delficka w naukach o zarządzaniu. Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka. Obtained from: http://www.matejun.pl/naukowa.htm

 • Pahl, G., Beitz, W. (1984). Nauka konstruowania. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, ISBN 83-204-0461-4

 • Pawłowski, T., Szczepaniak, J. (2005). Współczesna metodyka projektowania i weryfikacji konstrukcji maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 14(74), 267-275.

 • Pawłowski, T., Szczepaniak, J., Mielec, K., Grzechowiak, R. (2006). Zastosowanie metod modelowania, symulacji komputerowej i walidacji w procesie wdrażania do produkcji nowych maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 2(77), 51-59.

 • Ślipek, Z. (1993), Wykorzystanie metody morfologicznej przy projektowaniu stanowiska badawczego (na przykładzie nagarniacza kombajnu), Roczniki Nauk Rolniczych, T. 79-C-2, 149-152

 • Ślipek, Z., Frączek, J. (2007). Specyfikacja ogólnych wymagań projektowych dla maszyn rolniczych. Cz. I. maszyny uprawowe. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 191-200.

 • Ślipek, Z., Frączek, J., Cieślikowski, B. (2008). Specyfikacja ogólnych wymagań projektowych dla maszyn rolniczych. Cz. II. Maszyny do zbioru. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 291-298.

 • Talarczyk, W., Łowiński, Pikosz, M., Szczepaniak, J., Szulc, T. (2015). Modelling of the unit for strip till, fertilization and corn sowing. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering , Vol. 60(4), 108-111.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search