Effect of Water Immersion of Semi-Finished Products on The Fat Content in Fried Potato Products

Open access

Abstract

In this study the influence of selected factors, such as duration of water sorption resulting from the process of reducing sugars elution from semi-finished products, temperature of sorbed water, frying temperature and size of the studied objects (thickness of slices), on the total fat content in dry mass of the obtained products was analyzed. The study was conducted on Innovator cultivar. The scope of the study encompassed 5, 10, 15, 20 min water sorption linked to the process of reducing sugars elution. A control study was also conducted on samples without the process of reducing sugars elution. Temperature of sorbed water was 20 and 40°C; temperature of slice frying was 140 and 180°C; the size of the studied objects, in the experiment limited by the thickness of slices, was 4 and 9 mm. Determination of the total fat content in the products was conducted using the Soxhlet method. The greatest amount of fat in dry weight was contained in the products from samples in which sugars were not eluted, when the process was conducted for a short period of time (several minutes) or when elution continued for the longest period of time, approx. 20 min. The smallest amount of fat was contained in the products from samples in which the immersion in water was conducted for 10-15 min. Thicker slices absorb smaller amounts of fat. Increase of temperature of sorbed water in the process of extracting sugars from semi-finished products results in the increase of the total fat content in dry weight of products.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aguilera J.M. Gloria-Hernandez H. (2000). Oil Absorption During Frying of Frozen Parfried Potatoes. Journal of Food Science 65(3) 476-479.

 • Billek G. (2000). Health aspects of thermoxidized oils and fats. European Journal of Lipid Science and Technology 102 587-593.

 • Bouchon P. Aguilera J. M. (2001). Microstructural analysis of frying potatoes. International Journal of Food Science and Technology 36 669-676.

 • Bouchon P. Hollins P. Pearson M. Pyle D.L. Tobin M.J. (2001). Oil Distribution in Fried Potatoes Monitored by Infrared Microspectroscopy. Journal of Food Science 66(7) 918-923.

 • Cummins E. Butler F. Gormley R. Brunton N. (2008). A methodology for evaluating the formation and human exposure to acrylamide through fried potato crisps. LWT-Food Science and Technology 41 854-867.

 • Dana D. Saguy I. S. (2006). Mechanism of oil uptake during deep-fat frying and the surfactant effect-theory and myth. Advances in Colloid and Interface Science 128-130 267-272.

 • Dobarganes C. Márquez-Ruiz G. Velasco J. (2000). Interactions between fat and food during deepfrying. European Journal of Lipid Science and Technology 102 521-528.

 • Friedman B. (2000). Adsorbent antioxidant provides optimum frying in restaurant and fast food fryers. European Journal of Lipid Science and Technology 102 560-565.

 • Friedman M. (2000). Chemistry Biochemistry and Safety of Acrylamide. A Review. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51 4504-4526.

 • Garayo J. Moreira R. (2002).Vacuum frying of potato chips. Journal of Food Engineering 55 181-191.

 • Grob K. Biedermann M. Biedermann-Brem S. Noti A. Imhof D. Amrein T. Pfefferle A. Bazzocco D. (2003). French fries with less than 100 mg/kg acrylamide. A collaboration between cooks and analysts. European Food Research and Technology 217 185-194.

 • Jung M. Y. Choi D. S. Ju J. W. (2003) A novel technique for limitation of acrylamide formation in fried and baked corn chips and in French fries. Journal of Food Science 68 1287-1290.

 • Krokida M.K. Oreopoulou V. Maroulis Z.B. (2000a). Effect of frying conditions on shrinkage and porosity of fried potatoes. Journal of Food Engineering 43 147-154.

 • Krokida M.K. Oreopoulou V. Maroulis Z.B. (2000b). Water loss and oil uptake as a function of frying time. Journal of Food Engineering 44 39-46.

 • Lisińska G. (1994). Ziemniak jako surowiec dla przemysłu. Wymagania w stosunku do surowca. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1 32-40.

 • Lisińska G. (2006). Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 511(1) 81-94.

 • Matthaus B. Haase N. U. Vosmann K. (2004) Factors affecting the concentration of acrylamide during deep-fat frying of potatoes. European Journal of Lipid Science Technology 106 793-801.

 • Mellema M. (2003). Mechanism and reduction of fat uptake in deep-fat fried foods. Trends in Food Science & Technology 14 364-373.

 • Mojska H. Gielecińska I. Chajewska K. Szponar L. (2006). Chipsy jako potencjalne źródło akryloamidu w polskiej diecie. Zdrowie Publiczne 116(2) 353-355.

 • Mojska H. Gielecińska I. Ołtarzewski M. Szponar L. (2009). Akryloamid w żywności-ocena narażenia populacji polskiej. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLII (3) 436-441.

 • Moyano P. C. Pedreschi F. (2006). Kinetics of oil uptake during frying of potato slices: Effect of pre-treatments. LWT-Food Science and Technology 39 285-291.

 • Pedreschi F. Cocio C. Moyano P. Troncoso E. (2008). Oil distribution in potato slices during frying. Journal of Food Engineering 87 200-212.

 • Pedreschi F. Moyano P. (2005). Oil uptake and texture development in fried potato slices. Journal of Food Engineering 70 557-563.

 • Pedreschi F. Kaack K. Granby (2004). K. Reduction of acrylamide formation in potato slices during frying. Lebensmittel-Wissenschaft and Technologie 37 679-685.

 • Rimac-Brncic S. Lelas V. Rade D. Simundic B. (2004). Decreasing of oil absorption in potato strips during deep fat frying. Journal of Food Engineering 64 237-241.

 • Saguy I. S. Dana D. (2003). Integrated approach to deep fat frying: engineering nutrition health and consumer aspects. Journal of Food Engineering 56 143-152.

 • Sobol Z. (2006a). Zmiana ubytku gęstości bulw ziemniaka w wyniku absorpcji wody. Acta Agrophysica 8(4) 985-993.

 • Sobol Z. (2006b). Wpływ wybranych czynników na gęstość bulw ziemniaka. Acta Agrophysica 8(1) 219-228.

 • Sobol Z. (2007). Zmiany ubytków gęstości słupków i plastrów wyciętych z bulw ziemniaka wynikające z absorpcji wody. Acta Agrophysica 10(1) 219-228.

 • Sobol Z. (2010). Wpływ temperatury sorbowanej wody przez półprodukty na frytki na zmianę ich gęstości. Acta Agrophysica 16(2) 435-450.

 • Szczerbina T. (2005). Akrylamid - potencjalnie rakotwórcza substancja występująca w żywności. Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 54(4) 367-372.

 • Tajner-Czopek A. (2011). Wpływ zabiegów technologicznych na właściwości frytek ziemniaczanych i zawartość akrylamidu. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wrocław.

 • Truong V.-D. Pascua Y. T. Reynolds R. Thompson R. L. Palazoğlu T. K. Mogol B. A. Gokmen V. (2014). Processing Treatments for Mitigating Acrylamide Formation in Sweetpotato French Fries. Journal of Agricultural and Food Chemistry 62 310-316.

 • Żyżelewicz D. Nebesny E. Oracz J. (2010). Akrylamid-powstawanie właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIII(3) 415-427.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 160 45 1
PDF Downloads 91 27 0