Limiting Odour Emission from Piggery through Application of Heat Recovery System

Open access

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of manure cooling by the use of the heat recovery system on odour emission from a deep litter piggery. Annual comparative research was carried out in a twin-room deep litter piggery located in Wielkopolska Voivodeship. The recovered heat was transferred to central heating and domestic hot water systems of a residential building. The study showed that the average odour emission rate from the room, where heat was recovered (0.192±0.083 ouE·s−1·kg m.c.−1) was lower than in the room without heat recovering (0.273±0.138 ouE·s−1·kg m.c. −1) (p<0.05). The difference was 27%. It was also found that there was statistically significant strong correlation (r =0.86) between the amount of the recovered heat and the percentage odour emission reduction (p <0.05). This relationship was described by the logarithmic regression line y=12.5ln(x)-21.5 (r2=0.74)

References

 • Adamczyk, F., Dach, J., Janczak, D., Lenarczyk, J., Rzeźnik, I., Rzeźnik, W., Szulc, R., Zbytek Z. (2014). Kierunki rozwoju ekoenergetyki w polskim rolnictwie. Kraków, ISBN 978-83-64377-06-8.

 • Both, R. (2001). Directive on odour in ambient air: an established system of odour measurement and odour regulation in Germany. Water Science Technology, 44(9), 119-126.

 • Domagalski, Z., Pleskot, R., Podleski, J., Rzeźnik, W. (2011). Głęboka ściółka jako źródło energii cieplnej do ogrzewania budynku mieszkalnego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 19(1), 157-162.

 • Le, P.D., Aarnink, A.J.A., Ogink, N.W.M., Verstegen, M.W.A. (2005). Effects of environmental factors on odor emission from pig manure. Transaction of the ASAE, 48(2), 757-765.

 • Kołodziejczyk, T., Graczyk-Pawlak, A., Piotrkowski, M., Jugowar, J.L., Myczko, R., Doga, M., Krych, M. (2009). Badanie odorów z chlewni w technologii rusztowej i głębokiej ściółki. Praca niepublikowana. Poznań, IBMER, 23.

 • Kołodziejczyk, T., Jugowar, J.L., Piotrkowski, M. (2011). Emisja odorów z kurników. Problemy Inżynierii Rolniczej, 19(1), 135-141.

 • McGinley, M.A., McGinley, C.M. (2006). Precision of olfactometry and odor testing results. Obtained from: http://www.fivesenses.com/Documents/Library/48%20Precision%20of%20Olfactometry%20WEF-AWMA%20Odors%202006.pdf.

 • Myczko, A. (1994). Odzyskiwanie ciepła z rozkładu biologicznego ściółki i odchodów w kojcach dla tuczników. III Ogólnopolska i II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Olsztyn.

 • Nawrocki, L. (2000). Wpływ rodzaju wymiennika ciepła zainstalowanego w głębokiej ściółce na warunki mikroklimatyczne w tuczarni. InżynieriaRolnicza, 8(19), 227-233.

 • Ndegwa, P.M., Zhu, J., Luo, A. (2003). Effects of bioreactor temperature and time on odor-related parameters in aerated swine manure slurries. Environmental Technology, 24(8), 1007-1016.

 • Nimmermark, S. (2004). Odour influence on well-being and health with specific focus on animal production emissions. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 11(2), 163-173.

 • Philippe, F.X., Laitat, M., Canart, B., Vandenheede, M., Nicks, B. 2007. Comparison of ammonia and greenhouse gas emissions during the fattening of pigs, kept either on fully slatted floor or on deep litter. Livestock Science, 111, 144-152.

 • PN-EN 13725:2007. Jakość Powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.

 • Rappert, S., Müller, R. (2005). Odor compounds in waste gas emissions from agricultural operations and food industries. Waste Management, 25, 887-907.

 • Romain, A.C., Nicolas, J., Cobut, P., Delva, J., Nicks, B., Philippe, F.X. (2013). Continuous odour measurement from fattening pig units. Atmospheric Environment, 77, 935-942.

 • Rzeźnik, W. (2013). Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych z tuczarni poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła. Inżynieria Rolnicza, 3(146), 331-339.

 • Tuyttens, F.A.M., (2005). The importance of straw for pig and cattle welfare: a review. Applied Animal Behaviour Science, 92, 261-282.

 • van Langenhove, H., De Bruyn, G. (2001). Development of a procedure to determine odour emissions from animal farming for regulatory purposes in Flanders. Water Science and Technology, 44(9), 205-210.

 • Wang, K., Wei, B., Zhu, S., Ye, Z. (2011). Ammonia and odour emitted from deep litter and fully slatted floor systems for growing-finishing pigs. Biosystem Engineering, 109, 203-210.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 11 11 11
PDF Downloads 2 2 2