Evaluation of Usefulness of the Designed Laboratory Photobioreactor for Microalgae Cultivation in Controlled Conditions

Beata Brzychczyk 1 , Zbigniew Kowalczyk 1 ,  and Jan Giełżecki 1
 • 1 Institute of Agricultural Engineering and Informatics, University of Agriculture in Krakow

Abstract

The objective of the paper was to analyse the use of the designed photobioreactor for freshwater microalgae cultivation in the controlled laboratory conditions. The work covered the design and construction of photobioreactors (PBR) and setting up comparative cultivations of freshwater microalgae chlorelli vulgaris along with determination of the biomass growth intensity for a varied amount of supplied culture medium. It was found out that the constructed PBR may be used for microalgae cultivation in the controlled conditions. The impact of the culture medium amount on the growth of chlorelli vulgaris was proved. As a result of the increase of culture medium concentration to 30.1-120.4 ml·l−1 of water, dry mass in photobioreactorsincreased respectively from 1.33 g·dm−3 to 4.68 g·dm−3.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chisti, Y. (2007). Biodiesel from microalgae.Biotechnology Advances, 25, 294-306.

 • Chojnacka, K., Górecki, H., Zielińska A., Michalak I. (2009). Technologia wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg. Przemysł Chemiczny, 88, 634-639.

 • Hehlmann, J., Merta, H., Jodkowski, M. (2011). Stereomechanika w budowie aparatów i urządzeń procesowych w: Aparatura procesów chemicznych, biochemicznych i ochrony środowiska tom II, Gliwice, Obtained from: http://www.chemiabioorganiczna.polsl.pl/studenci/materialystudenci/stereomechanika.pdf.

 • Li, Y., Horsman, M., Wu, N., Lan, C.Q., Dubois-Calero, N. (2008). Biofuels from microalgae. Biotechnol Progress, 24(4), 815-20.

 • Maliga, G., Składzień, J., Szymków, J. (2010). Sekwestracja ditlenku węgla przez mikroalgi. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49, 46-47.

 • Mata, T., Martins, A., Caetano, N. (2010). Microalgae for Biodiesel production and other applications. A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 217-232.

 • Michalak, I., Chojnacka, K. (2010). Koncepcja technologii wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie glonów morskich. Przemysł Chemiczny, 89, 486-489.

 • Renwei, Q., Yong, F. (2010). The direct pyrolysis and catalytic pyrolysis of Nannochloropsissp. residue for renewable bio-oils. Bioresource Technology, 101, 4593-459.

 • Schlegel, H. G. (2003). Mikrobiologia ogólna. PWN. Warszawa, ISBN 8301139994.

 • Schroeder, G., Messyasz, B., Łęska, B., Fabrowska, J., Pikosz, M., Rybak, A. (2013). Biomasa alg słodkowodnych surowcem dla przemysłu i rolnictwa. Przemysł Chemiczny, 92(7), 1380.

 • Shaikh, A., Razzak, Mohammad, M., Hossain Rahima, A., Lucky Amarjeet, S. Bassi, Hugo de Lasa. (2013). Integrated CO2 capture, wastewater treatment and biofuel production by microalgae culturing-A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 622-653.

 • Spolaore, P., Joannis, C., Duran, E., Isambert, A. (2006). Commercial applications of microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering, 101, 87-96.

 • Tuhy, Ł., Witkowska, Z., Agnieszka Saeid, A., Chojnacka, K. (2012). Zastosowanie ekstraktów glonowych w wytwarzaniu nawozów, pasz, żywności i kosmetyków. Przemysł Chemiczny, 91(5), 1031-1034.

 • Wądrzyk, M., Jakóbiec, J. (2011). Proces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwa. Actaagrophysica, 17(2), 405-419.

 • Wu, X., Merchuk, J.C. (2002). Simulation of algae growth in a bench-scale bubble column reactor, Biotechnology and bioengineering, 80(2), 156-168.

 • Zabochnicka-Świątek, M., Bień, J., Ligienza, A. (2011). Wykorzystanie biomasy mikroalg do produkcji biopaliw płynnych. Referat. Konferencja “Debata o przyszłości energetyki” Wysowa Zdrój.

 • Zielińska, A., Michalak, I., Chojnacka, K. (2007). Zastosowanie alg w oczyszczaniu ścieków i żywieniu zwierząt. Chemik, 11, 534-543.

 • Research and paper funded from the Statute Activity 3600/Faculty of Production and Power Energy Engineering/2014.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search