Clients' Preferences and Development of Organic Food Distribution Channels

Open access

Abstract

The objective of the paper was to know preferences of consumers from Małopolskie Voivodeship as a fundamental factor of growth and functioning of distribution channels of organic products. A fast development of the organic products market as well as growing requirements of the society with regard to the quality of sale and form are observed. More and more often consumers pay attention to the source of goods and the form in which the product is offered to them. Research and analyses are a precious source of information for agricultural producers on account of production orientation and the form of sale. It will also facilitate development of existing distribution channels and formation of new ones. Research results indicate that consumers are interested in the purchase of products in small packaging or loose. Sums which they spend on organic food do not exceed PLN 400 per a month.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Jasiulewicz A. (2008). Wykorzystanie znajomości motywów oraz barier konsumpcji owoców i produktów owocowych w dostosowaniu oferty rynkowej firmy do potrzeb nabywców. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe Tom X Zeszyt 4 139-144.

  • Kociszewski K. (2014). Bariery i czynniki sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw ekologicznych w świetle wyników ogólnopolskich badań ankietowych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe Tom XVI Zeszyt 2 129-134.

  • Komorowska D. (2006). Perspectives of organic farming development in Poland. Problemy rolnictwa światowego Tom 15 45.

  • Kuboń M. Kwaśniewski D. Malaga-Toboła U. Tabor S. (2014). Model solutions of distribution logistics with regard to organic products. Agricultural Engineering 2(150) 77-90.

  • Niewęgłowski M. Jabłonka R. (2014). Kanały dystrybucji surowców i produktów żywnościowych gospodarstw ekologicznych w regionie siedleckim. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe Tom XVI Zeszyt 2 195-199.

  • Pawlewicz A Gotkiewicz W. 2012. Kanały dystrybucji surowców żywnościowych z gospodarstw ekologicznych w województwie Warmińsko-Mazurskim. Logistyka 4 1168-1174.

  • Siedlecka A. 2014. Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev. 3(33) 229-240.

  • Wójcik G. (2012). Kreowanie konkurencyjności produktów rolnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Wiadomości Zootechniczne 2 29-36.

  • Żakowska-Biemans S. (2006). Czynniki wpływające na wybór żywności ekologicznej w opinii polskich konsumentów. [W:] Bromatologia Chemia Toksykologiczna. Suplement 231-235.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 179 38 2
PDF Downloads 116 44 3