Study on the Exploitation of Cattle in Transylvania

Open access

Abstract

In the paper we analyzed the situation of animal breeding in the center region and the evolution of the Romanian Spotted breed. In 2017 there were included in the Official Production Control a number of 130.765 cows of the Romanian Spotted breed cows. A program of improvement of the breed towards the two productions, milk and meat was established.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] ADR Centru 2016 Raportul evenimentului de descoperire antreprenorială de tip Focus grup pe domeniul ”Sectorul Agroalimentar” 29 septembrie 2016 Alba Iulia

 • [2] ADR Centru 2011 Studiu privind agricultura și dezvoltarea rurală în Regiunea Centru Alba Iulia.

 • [3] Chetroiu Rodica 2017 Dynamics of dairy cows holdings dimensional structure and their economic performances. Scientific Papers. Series “Management Economic Engineering in Agriculture and rural development” Vol. 17 Issue 4 91-94.

 • [4] Drăgănescu C. 2013 ”Romanian agricultural policy and sustainable development of animal production” Scientific Papers. Series “Management Economic Engineering in Agriculture and rural development” Vol. 13 Issue 4 77-82.

 • [5] Drăgănescu C. 2013 “Sustainable development and the problem of a national strategy for sustainable development of animal production” Scientific Papers. Series “Management Economic Engineering in Agriculture and rural development” Vol. 13 issue 4 97-108.

 • [6] Georgescu Gh Mărginean Gheorghe Cartea producătorului și procesatorului de lapte vol. IV Editura Ceres 2005.

 • [7] Georgescu Gh. Mărginean Gheorghe Petcu Ioan Cartea producătorului și procesatorului de lapte vol. II Editura Ceres 2007.

 • [8] Moise Lavinia Moise Virgil 2016 - Rasele de Taurine exploatate și impactul lor bioeconomic în zootehnia românească. Editura Bibliotecha Târgoviște.

 • [9] Peterfi Lajos 2010 Ccercetări privind cresterea rasei Bălțată românească pentru producłia de lapte în exploatații de diferite dimensiuni din arealul judełului Mureș Teză de doctorat USAMV Cluj Napoca.

 • [10] Popescu Agatha 2017 Analysis of sheep and goats livestock and milk and meat production in Romania 2007-2016. Scientific Papers. Series “Management Economic Engineering in Agriculture and rural development” vol. 17 issue 4 267-280.

 • [11] Programul de ameliorare al rasei Bălțata românească de tip Simmental – direcția lapte 2018 https://baltataromaneasca.ro/ accesat la 5 februarie 2019

 • [12] Programul de ameliorare al rasei Bălțata românească de tip Simmental – direcția carne 2018 https://baltataromaneasca.ro/ accesat la 5 februarie 2019

 • [13] Vidu Livia Băcilă Vasile Udroiu Alina Popa R. Popa Dana Stanciu Mirela Tudorache Minodora Custură Ioan Study regarding the production performance of Montbeliarde dairy cows in the southern area of Romania Scientific Papers: Series D Animal Science-The International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science vol. 57 216-220.

 • [14] Vlad Iulian Vidu Livia Stanciu Mirela Maftei Marius Van Ilie Băcilă Vasile Custură Ioan Zootehnie Editura Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu 2013.

 • [15] http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/CMSContent/Buletin%20Tehnic%20Informativ.PDF

 • [16] http://www.anarz.eu/AnarzAdministratorSite/CMSContent/2016%20Info%20utile/Reproductie/20160216%20Efective%20catagrafiate,%20matca%20si%20apte%20pentru%20reproductie,%20pe%20specii%20-%202016.pdf

 • [17] http://www.madr.ro/crestereaanimalelor/bovine.htm

 • [18] http://www.insse.ro/cms/files/RGA2010/Rezultate%20definitive%20RGA%202010/Volumul%20I/Tab2J-judete.pdf

 • [19] http://www.insse.ro/cms/files/RGA2010/Rezultate%20definitive%20RGA%202010/Volumul%20I/Tab3J-judete.pdf

 • [20] http://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2015/c23_en.pdf

 • [21] http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=rcprezent are

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 137 135 13
PDF Downloads 108 108 3