New Approach for Bio-Economic Integrated Management in Sheep Growth

Open access

Abstract

A rising of sheep flocks represents one of the economical procedure imposed to be solved every one year, in the generations’ succession, through a judicious organizing of a complex reproduction activity, of breeding, of exploiting, of improvement and economical analyzing. A consequence of unspecified disease of this specie is the morbidity and the losses, generated by the infringement breeding exploiting conditions, adding the parasitical diseases, especially these linked to the lawns. This work suggests to be a radiography of the actions connected to breeding and exploiting the sheep on family farm conditions. The scientific management of production process is supposed to know the results of the activiyies of the assembly factors, which influence in a positive or a negative way the economic efficiency level, regarding the irrational leading of all the actions made to obtain a maximum economic efficiency.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Avram M. Dogaroiu G. Păunescu J. Contribuţiile la studiul producţiei cantitative şi calitative de lapte la oile Ţurcane în condiţiile păşunatului la altitudine Lucrările ştiinţifice ale S.C.C.C.O. Palas-Constanţa vol. III 1977

 • [2] Bărbulescu C. Preocuparí privind cultura pajiştilor de munte din ţara noastră Bucureşti 2002; Constantin P. Tehnologia creşterii ovinelor Editura CORSON Iaşi 1998

 • [3] Bogdan A.T. Vioara Miresan Alexandru Mironov S. Chelmu Viorica Boboc I. Surdu R. Burlacu Denis Diaconescu Amalia Strateanu Prospects of Agrifood Green Power in 2050 and Forecasting for 2100 with Sustenable Solutions Based on Ecobioeconomics new Paradigm Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies 2010 67(1-2).

 • [4] Bogdan A.T. Dorina Bogdan I. Groza M. Paraschivescu G.F. Toba S. Chelmu D.L. Diaconescu Amalia Strateanu I Surdu M. Th. Paraschivescu More animal production in Agrifood Green Power Development a New Paradigm of Concept regarding Sustainle Rural Bioeconomics and Eco - Economics Bulletin USAMV Cluj-Napoca pg. 416-423 Volume 66(1) 2009 Print ISSN-1843-5270 Electronic ISSN 1843-5378

 • 5] Bogdan A.T. A. Şonea Dorina Bogdan V. Miclea G. F. Tobă Amalia-Gianina STRĂTEANU şi coautorii ... : Dana Comşa Iudith Ipate I. Surdu S. Chelmu B. Dumitrache C. Şonea H. Strasser R. Gruia G. Ciortea A. Peticilă Brânduşa Covaci M. Mateuţi I. Prică A. Tudor V. Dănacu Soluţii bioeconomice pentru criza zootehniei prin asigurarea independenţei şi suveranităţii agroalimentare durabile a româniei euroatlantice(cu semnificații bioeconomice ale sănătăţii integrate a mediului şi protecției complexe a consumatorului) Ediţia a III-a revizuită şi completată Editura Academiei Române Bucureşti ISBN 978-973-27-2517-7 2015

 • [6]Drăgănescu C. Ameliorarea animalelor Editura Ceres Bucureşti 2004;

 • [7] Lăbuşcă I. Pop A. Petrescu R. Mochnacs M. Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1983

 • [8]Mochnacs M. Genetică şi ameliorarea ovinelor Editura Ceres Bucureşti 2000;

 • [9] Nica Th. Ştefănescu C. Dernmengi B. Creşterea oilor Editura Agrosilvică Bucureşti 1965;

 • [10] Nicolae C. Oaia Ţurcană - Creştere şi perspective Editura Ceres Bucureşti 1975;

 • [11] Olaru I. Cercetări biometrice la rasa Ţurcană Teză de Doctorat Institutul de Arte grafice „Bucovina” Bucureşti 1983;

 • [12] Popescu M. Aprecierea calităţii animalelor pentru carne Editura Ceres Bucureşti 2001;

 • [13] Rabă L Nicolescu I. Mecanizarea lucrărilor în creşterea ovinelor Editura Ceres Bucureşti 2000;

 • [11] Străteanu Amalia- Geanina Mihai Liviu Enache The influence of environmental and social factors on agricuktural biodiversity and food security Annals Valahia University of Târgoviște- Agriculture 2017

 • [12] Tafta V. Mochnacs M. Pârvulescu S. Tehnologia creşterii şi exploatării ovinelor Editura Ceres Bucureşti 1973

 • [13] Tafta V. Strategia creșterii și exploatării ovinelor în actuala structură organizatorică a agriculturii Probleme zootehnice și veterinare nr.11993

 • [14] Taftă V Răducuță I. Modificarea structurii fibrilare a cojocului de lână la metișii Awasi-Țurcană. Lucrări științifice seeia D-38 U.S.A.M.V: 1996.

Suche
Zeitschrifteninformation
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 323 82 4
PDF Downloads 144 58 4